• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Financiering van een zonnepark: looptijd 10 jaar, 4% rente op jaarbasis, aflossing per kwartaal

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

De energiecoöperatie Zonnedorpen is een initiatief van de verenigingen van Dorpsbelangen in de dorpen Garsthuizen, Godlinze, Leermens, ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk. Deze dorpen liggen midden in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen. Op 10 september 2015 is de coöperatie opgericht. Daarna is het 5 koppig bestuur enthousiast begonnen met het maken van een projectplan. Dit plan moet leiden tot een zonnepark met 1.528 zonnepanelen in het dorp ’t Zandt, in de Gemeente Loppersum. De bedoeling is dat iedereen die in eerder genoemde dorpen woont energie kan afnemen van dit park. Bijzonder bij de opzet van de energiecoöperatie Zonnedorpen is dat afnemers niet verplicht zijn om te investeren in het park. Achterliggende gedachte hierbij is dat IEDEREEN energie af kan nemen. Dus ook mensen met een kleine beurs.

Daarom is het bestuur van de energiecoöperatie Zonnedorpen op zoek naar externe financiering.

Stand van zaken

  • De vergunningen zijn verleend.
  • De bouw is begonnen.
  • Opening zonnepark ’t Zandt op 14 april 2018 door Freek de Jonge.

Volg de ontwikkelingen van het project op www.zonnedorpen.nlAanbod crowdfunders

Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimum inleg van € 250,- en een maximum inleg van € 80.000,- per investeerder. Deze tranche heeft een looptijd van 10 jaar met 4% rente en wordt op kwartaal basis afgelost op basis van een annuïteit.

 De crowdfunding loopt van zaterdag 14 april tot en met 31 augustus of zoveel eerder indien het project eerder vol is dan 31 augustus 2018.

Investeerders in het Zonnepark ‘t Zandt krijgen van EnergyCoin Foundation voor elke 100 euro inleg 10 EnergyCoins (ENRG), nu waard ongeveer 7 cent per stuk zie coinmarketcap: https://coinmarketcap.com/currencies/energycoin/D

Dit aanbod staat  los van de propositie en betalingsverplichtingen via Greencrowd.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

  • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
  • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
  • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
  • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
  • De fase waarin het project zich bevindt;
  • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
  • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Zonnedorpen komt de score nu uit op B2 zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Meest recente deelnemers die het project steunen

Bekijk alle crowdfunders

Er is €0,- opgehaald door 0 deelnemer

€ 0 € 185.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl