• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Over ons

Greencrowd houdt zich sinds de oprichting medio 2012 bezig met het investeren in en financieren van duurzame-energie-projecten. Greencrowd heeft een eigen crowdfundingplatform dat is ondergebracht in een stichting. Stichting Greencrowd heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000008. Onder dit regime mag Stichting Greencrowd bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Stichting Greencrowd daarom nooit particulieren zijn. 

Een ontheffing van het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Stichting Greencrowd niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Stichting Greencrowd 2 keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Stichting Greencrowd. Het register van de AFM kunt u hier inzien.

Naast de crowdfundingactiviteiten die geen winstoogmerk hebben, voert Greencrowd ook commerciële activiteiten uit. Deze worden uitgevoerd door Greencrowd Energy B.V. De commerciële activiteiten hebben vooral betrekking op het helpen ontwikkelen en structureren van duurzame-energie-projecten en op financieringen die niet via het crowdfundingplatform lopen zoals financieringen van grote private investeerders, fondsen en banken.

Greencrowd werkt met een klein team van zelfstandige, ervaren partners met meerdere jaren ervaring in zowel de duurzame energie- als de financiële markten.

De Greencrowd-boodschap is klip en klaar: als wij het niet kunnen structureren, kunt u het niet financieren.

Bekijk alle projecten

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: info@greencrowd.nl
W: www.greencrowd.nl