• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Wat doet Greencrowd?

Op deze website vindt u verschillende duurzame-energie-projecten. Denk hierbij aan initiatieven op het gebied van zon-PV, wind, biomassa en duurzame warmte. Vaak gaat het in de praktijk om projecten die een relatie hebben met maatschappelijk vastgoed (scholen, gemeentehuizen, sporthallen, gymzalen en dergelijke). Via Greencrowd willen de eigenaren van deze locaties, of de betrokken exploiterende partijen, het project deels (her)financieren. Enerzijds om geld bij elkaar te brengen, anderzijds om lokaal draagvlak voor het duurzame project te realiseren. Hiertoe lenen crowdfunders geld uit. Zij ontvangen tijdens de looptijd van de lening rente. De inleg krijgen zij na de looptijd terug (of verspreid over de looptijd in het geval van een annuïteitenlening). Uitgangspunt is dat crowdfunders meer rente ontvangen dan op een spaarrekening bij de bank.

Voordat een project op de website komt, wordt dit volledig geanalyseerd en zijn de bijbehorende risico's in kaart gebracht. Uit het informatiememorandum kan eenieder afleiden hoe de risicorating van een project tot stand is gekomen. Op deze website vindt u verschillende duurzame energieprojecten van maatschappelijke organisaties zoals gemeenten, scholen, sportverenigingen en dergelijke. Voordat een project op de website komt, wordt dit volledig geanalyseerd en zijn de bijbehorende risico's in kaart gebracht. Een samenvattting van deze analyse kunt u bij het project vinden.


Deelnemen als crowdfunder

Per project wordt aangegeven hoeveel financiering de projecteigenaar zoekt. Het is mogelijk dat er meerdere tranches zijn. Dit betekent dat u kunt kiezen voor verschillende combinaties van looptijd en rente.

Ieder project heeft een richtdatum qua afronding, maar kan eerder sluiten wanneer het streefbedrag is gecrowdfund. Wanneer het project op de richtdatum nog niet is volgeschreven, dan kan de richtdatum worden aangepast wanneer het project wel voldoende interesse van crowdfunders wekt.

Belangrijk is dat u pas hoeft te betalen wanneer het project is volgeschreven. In de tussentijd heeft u dus nog gewoon de beschikking over uw geld.
U kunt zelf bepalen welk project u steunt, welk bedrag u wilt inleggen en hoelang u financiert. U kunt er ook voor kiezen een project eerst te volgen voordat u besluit te financieren.

U financiert een project door het te selecteren en het investeringsproces online te doorlopen. Wij vragen u eenmalig een crowdfundingsovereenkomst en scan van uw ID-bewijs te uploaden. Daarna kunt u zich zonder verdere administratieve formaliteiten als crowdfunder verbinden aan onze projecten.Geld inleggen en weer ontvangen

Wanneer u besluit als crowdfunder deel te nemen aan een project, kunt u aangeven aan wie wij uw rente moeten uitkeren en aan wie wij uw inleg moeten terugbetalen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de rente over te laten maken aan uw kinderen of aan een goed doel.

Als u bent ingelogd, heeft u via 'Mijn projecten' toegang tot een overzicht van de projecten waaraan u deelneemt. U ontvangt ook met regelmaat updates over de projecten waarin u investeert.

U ontvangt rente vanaf het moment dat alle crowdfunders hun inleg hebben voldaan en de leenovereenkomst met de projecteigenaar kan worden gesloten. Soms heeft u zelf al een paar weken eerder het geld overgemaakt. Over de tussenliggende periode wordt door de stichting geen rente uitgekeerd. Wij proberen de periode tussen de eerste en laatste betaling van crowdfunders vanzelfsprekend zo kort als mogelijk te houden.

Het grote verschil tussen het platform van Greencrowd en dat van andere crowdfunding-initiatieven zit in het feit de risico's zoveel als mogelijk beperken door zeer kritisch te kijken naar de afloscapaciteit vanuit een project en de kredietwaardigheid van een lenende partij. Ook vragen wij altijd een vorm van zekerheidsstelling aan een projecteigenaar.