• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Alle nieuwsberichten

Laatste kans op een goede subsidieregeling voor projecten tot 1 MW

Woudenberg, 10 september 2017 Op 3 oktober 2017 gaat de najaarsronde van de landelijke subsidieregeling voor stimulering van duurzame energieproductie (SDE+) weer open. Deze komende ronde wordt de laatste kans voor installaties tot 1 MW om gebruik te maken van een goede subsidieregeling. Wat wil het geval: Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland dat het ministerie van Economische Zaken (EZ) iedere ronde adviseert over de hoogte van de SDE+ subsidie; ECN heeft haar advies voor de voorjaarsronde 2018 inmiddels uitgebracht; Uit het advies voor 2018 blijkt dat projecten tot en met 1 MW (ongeveer 3.500 zonnepanelen) er flink op achteruit gaan: In de najaarsronde...


Lees meer

Verkoop Eneco nog geen gelopen race!

Woudenberg, 9 september 2017 De voorgenomen verkoop van Eneco is nog geen gelopen race ondanks het feit dat de meerderheid van de aandelen zogenaamd al te koop zou staan. In de eerste plaats zijn de berichten over gemeenten die willen verkopen dan wel houden alleen nog maar adviezen van het college van B&W aan de Raad. In de tweede plaats zijn de komende raadsbesluiten slechts voorlopige besluiten. Het definitieve besluit van een gemeente wordt pas genomen ná de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Toch lijkt de geadviseerde verkoop van Eneco geen gewonnen race. Greencrowd heeft afgelopen vrijdag nagenoeg alle (1.219 stuks) raadsleden...


Lees meer

Aandeelhouders Eneco bezint eer ge begint

Publiek belang Eneco leeft Woudenberg, 27 augustus 2017 Op dinsdag 15 augustus publiceerde ik mijn column “Alles op groen, alles op Eneco”. De boodschap van deze column is dat Eneco in publieke handen moet blijven. De woensdagavond erop stuurde mijn oud-collega Tom Sloots, nadat hij mijn column had gelezen, me een whatsapp-bericht met het idee om een crowdfundactie te starten om Eneco in publieke handen dan wel in handen van het publiek te houden. Ik heb hier letterlijk een nachtje over moeten slapen. Eneco is veel waard; schattingen variëren tussen de 2,5 en 3 miljard euro. Zoveel geld ophalen met crowdfunding...


Lees meer

Alles op groen,alles op Eneco

In navolging van Rotterdam en Den Haag maakt ook de gemeente Dordrecht vandaag bekend van de aandelen Eneco af te willen. “Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht stelt de gemeenteraad voor het aandelenbelang in Eneco Groep NV af te bouwen. Het college vraagt de raad een eventuele zienswijze voor ‪31 oktober 2017 kenbaar te maken. Samen met andere aandeelhouders en de onderneming worden vervolgens nadere condities en procesafspraken gemaakt. Het college ziet geen zwaarwegend publiek belang om de aandelen te behouden; in de lijn van wat destijds ook Essent en Nuon-aandeelhouders besloten. “ Aldus het bericht...


Lees meer

AFM maakt zich zorgen over crowdfunding

Woudenberg, 29 juli 2017 Afgelopen week was er veel aandacht voor crowdfunding naar aanleiding van een persbericht van de AFM. De AFM maakt zich zorgen over het feit dat crowdfundingprojecten snel worden volgeschreven en crowdfunders zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s. De AFM is tevens van mening dat consumenten maximaal 10% van hun vrij belegbaar vermogen moeten/mogen investeren in crowdfunding om risicospreiding toe te passen. De AFM gaat de regelgeving rondom crowdfunding daarom wederom aanscherpen. Stichting Greencrowd staat hier volledig achter omdat wij ook van mening zijn dat crowdfunders zich goed bewust moeten zijn van de risico’s...


Lees meer