• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Financiering van LED-veldverlichting

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

CapitalLED is opgericht in november 2018 met als doel sportclubs te verduurzamen door conventionele verlichting te vervangen door professionele LED-verlichting.

In 2020 heeft CapitalLED de eerste drie clubs verduurzaamd met LED-veldverlichting. Alle drie de installaties zijn operationeel en bij de clubs wordt iedere maand rente en aflossing geïncasseerd.

Nu de installaties operationeel zijn, alle contracten getekend en de incasso’s lopen, wil CapitalLED haar voorfinanciering deel herfinancieren middels crowdfunding zodat de volgende clubs verduurzaamd kunnen worden en later weer geherfinancierd met crowdfunding. Het is de verwachting dat CapitalLED de komende jaren nog regelmatig crowdfundingproposities voor zal leggen via het platform van Stichting Greencrowd.Aanbod deelnemers

Dit project kent één investeringstranche.

Er geldt een minimale inleg van € 250,- per investeerder. De looptijd van de lening is acht jaar en het rentepercentage is 3% op jaarbasis. De gewenste hoofdsom bedraagt € 180.000,-. De lening wordt afgelost op basis van annuïteiten die ieder kwartaal uitkeren.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

De risicoclassificatie van dit project komt uit op B1. Dit betekent dat het project een laag risico kent. Wij raden u aan altijd uw eigen risico-afweging te maken en verwijzen u sowieso naar hoofdstuk 11 van het informatiedocument dat u op deze pagina kunt downloaden. Investeer nooit met geld dat u op korte of middellange termijn nodig heeft en al helemaal niet met geleend geld.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Richard
  Tiel

 • Riemert de Boer
  Groningen

 • Martijn
  Arnhem

 • Wessel
  Utrecht

 • Noreen
  Leusden

 • Poezo Holding BV
  Grave


Bekijk alle crowdfunders

Er is €180.000,- opgehaald door 117 deelnemers

€ 180.000 € 180.000

Contact

Stichting Greencrowd
Bakkersweg 10
1852 EE Heiloo

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 06 438 70 777
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl