• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Investeer mee in de bouw van bijna 2 Megawatt aan zonne-energievermogen

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Greenspread heeft de afgelopen jaren een stevige ontwikkelportefeuille aan duurzame-energieprojecten opgebouwd. Projecten bevinden zich in verschillende fases, zoals het haalbaarheidsonderzoek, de vergunningsaanvraag of de SDE+-aanvraag. Andere projecten zijn in aanbouw of gaan binnenkort van start met de aanleg.

Op dit moment bouwt Greenspread meerdere projecten tegelijkertijd. Er worden zonnepanelen geplaatst op de ijsboerderij Middelbroeck in Meerkerk, totaal vermogen 673 kW. Er worden zonnepanelen geplaatst op de boerderij van Maanen in Groenekan, totaal vermogen 990 kW. Er worden ook zonnepanelen geplaatst op de boerderij Weverwijk in Culemborg, totaal vermogen 262 kW. In totaal wordt er dus 1,925 MWp gerealiseerd.

De investering in deze projecten samen bedraagt € 1.505.000,- exclusief BTW en afsluitprovisie. Hiervan wordt 85% geherfinancierd door de ING bank. Het akkoord hierop is vorige week ontvangen en de stukken worden de komende weken afgerond. De projecten zijn reeds in aanbouw. Afhankelijk van de snelheid waarmee de ING faciliteit wordt ingericht, wil Greenspread één of twee keer € 500.000,- ophalen via crowdfunding voor deze projecten.

Omdat de incrowd al heeft aangegeven een half miljoen te willen doen, kan de eerste ronde ook al tot een mljoen worden ingeschreven. Het doelbedrag voor de eerste fase is echter een half miljoen.Aanbod deelnemers

Dit project kent één investeringstranche:

 • Doelbedrag € 500.000,-
 • Inleg minimaal 500,-per deelnemer;
 • Rente 3,5% op jaarbasis over de inleg vanaf het moment van ontvangst van die inleg op de derdenrekening van Stichting Derdengelden Greencrowd;
 • De rente wordt uitgekeerd bij aflossing. Indien aflossing later plaatsvindt dan 30 april 2020, wordt het rentepercentage in 2020 verhoogd naar 4%. Dit geldt niet met terugwerkende kracht maar vanaf 1 mei 2020;
 • Aflossing vindt ineens plaats bij herfinanciering.

De crowdfunding start 20 februari 2020 en loopt in beginsel tot en met 29 februari 2020 of zoveel eerder indien het project eerder vol is. Het staat Greenspread vrij de crowdfundtermijn te verlengen wanneer het beoogde bedrag op 29 februari nog niet is opgehaald.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Greenspread Funding komt de score voor de bouwfinanciering nu uit op B1. Dit betekent dat de  investeringen in deze projecten een minder dan gemiddeld risico hebben.

Wij wijzen u er echter op altijd goed de risicoparagraaf van het individuele project tot u te nemen én om ook uw eigen risicoschatting te maken.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Jan
  Geldermalsen

 • Chris
  Leiderdorp

 • Koen
  Utrecht

 • Jan
  Enschede

 • Mb
  Zaamslag

 • Sparreboom Duurzaam B.V.
  Zaamslag


Bekijk alle crowdfunders

Met 203 deelnemers is het minimale doel van €500.000,- opgehaald.

€ 500.000 € 722.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl