• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Over ons

Greencrowd houdt zich sinds de oprichting medio 2012 bezig met het investeren in en financieren van duurzame-energie-projecten. Greencrowd heeft een eigen crowdfundingplatform dat is ondergebracht in een stichting. Stichting Greencrowd heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000008. Onder dit regime mag Stichting Greencrowd bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Stichting Greencrowd daarom nooit particulieren zijn. 

Een ontheffing van het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Stichting Greencrowd niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Stichting Greencrowd 2 keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Stichting Greencrowd. Het register van de AFM kunt u hier inzien.

Stichting Greencrowd heeft een Raad van Advies die bestaat uit Liesbeth van Tongeren en Maya van der Steenhoven. De stichting is nog op zoek naar een derde lid voor de Raad van Advies.

Jan Willem Zwang is oprichter en bestuurder van stichting Greencrowd en als zodanig ook persoonlijk getoetst door de AFM. Jan Willem heeft tot en met 2002 verschillende financiële functies vervuld, onder andere bij twee beursgenoteerde bedrijven. Jan Willem is daarna in de energiesector terecht gekomen en heeft vervolgens voor verschillende energie- en afvalbedrijven gewerkt in verschillende functies. Jan Willem is oprichter van Tensor Energy (2008) en Greenspread (2010) en mede-oprichter van ADEM Houten (2010). Sinds eind 2014 heeft Jan Willem geen enkel belang meer in eerder genoemde bedrijven maar houdt hij zich alleen nog bezig met Greencrowd.

Naast de crowdfundingactiviteiten die geen winstoogmerk hebben, voert Greencrowd ook commerciële activiteiten uit. Deze worden uitgevoerd door Greencrowd Energy B.V. De commerciële activiteiten hebben vooral betrekking op het helpen ontwikkelen en structureren van duurzame-energie-projecten en op financieringen die niet via het crowdfundingplatform lopen zoals financieringen van grote private investeerders, fondsen en banken.

Greencrowd werkt met een klein team van zelfstandige, ervaren partners met meerdere jaren ervaring in zowel de duurzame energie- als de financiële markten.

De Greencrowd-boodschap is klip en klaar: als wij het niet kunnen structureren, kunt u het niet financieren.

Bekijk alle projecten

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl