• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

APK voor zonnepanelen

Greencrowd lanceert de APK voor zonnepanelen

We komen het dagelijks tegen: zonnepaneleninstallaties die financieel of energetisch gezien minder opleveren dan verwacht of beloofd. De oorzaken zijn legio en variëren van een bliksemafleider die de panelen beschaduwt tot een lage(re) gelijktijdigheid dan aangenomen, van een performance ratio die structureel niet wordt gehaald tot het veel te lang niet schoonmaken van de zonnepanelen. Oorzaken die meestal relatief eenvoudig en soms met wat inspanning te verhelpen zijn.

Greencrowd lanceert daarom de APK voor zonnepanelen. De APK bestaat uit vier onderdelen die u al naar gelang van ons af kunt nemen. De verschillende onderdelen worden hieronder nader toegelicht.

Onderdelen APK

De nulmeting

De nulmeting wordt uitgevoerd wanneer we uw systeem de eerste keer onder de loep nemen. Uiteraard controleren en registreren we ieder onderdeel van uw installatie. Dit doen we zowel fysiek als op basis van de offerte en/of nota die u van uw leverancier heeft ontvangen. Wanneer er bij oplevering van uw systeem ook al een nulmeting is uitgevoerd, nemen we de uitkomsten daarvan mee in onze analyse. Hiermee ontstaat er meteen een goed beeld van de eventuele degradatie van uw panelen.

Op basis van de productiedata berekenen we het energetisch rendement van uw installatie en toetsen dit ook aan de afgegeven offerte en eventuele performance garantie. Alles wordt vastgelegd in onze database. Bij de nulmeting wordt ook getoetst of uw systeem is aangelegd volgens de vigerende NEN-normen en of deze voldoet aan uw verzekeringsvoorwaarden.

U ontvangt van ons een overzichtelijk rapport zodat u precies weet wat u heeft, waar het zich bevindt en wat de huidige status is. In het rapport melden we ook wat u van uw leverancier mag verwachten aan garanties en/of onderhoud op en aan uw zonnepaneleninstallatie. Tevens geven we inzicht in de contractvormen van verschillende energiebedrijven waardoor u én kunt besparen op uw energie-inkoop én meer waarde uit uw zonnestroom kunt halen.

Optimalisatie van uw systeem

In aanvulling op de fysieke controle analyseren we ook de productiedata van de zonnepaneleninstallatie én van uw verbruik om te beoordelen of het systeem wellicht meer rendement op kan leveren. Dit doen we door te kijken naar het toepassen van nieuwe technologieën of door kleine aanpassingen aan uw systeem te maken, eventueel met extra of juist andere onderdelen. Ook onderzoeken we of met een (deels) andere (bijvoorbeeld oost-west) oriëntatie en/of hellingshoek het financieel rendement verbeterd kan worden.  Per maatregel rekenen we vervolgens uit of de investering die dit met zich meebrengt ook wordt terugverdiend en zo ja, hoe snel. Omdat wij overtuigd zijn van de meerwaarde van de te treffen maatregelen, zijn wij ook bereid hierin met u mee te investeren.

Monitoring en interventie

We gebruiken onze eigen monitoringtools om uw systeem 24/7 te monitoren. Dit doen we door uw systeem te configureren op basis van de aanwezige hardware, de oriëntatie en de hellingshoek en de verwachte opbrengst te berekenen aan de hand van de instraling die wordt gemeten op het dichtstbijzijnde weerstation. Grote afwijkingen worden hierdoor meteen gesignaleerd maar ook vervuiling en degradatie van de panelen wordt hierdoor inzichtelijk gemaakt. Uiteraard krijgt u ook inzicht in de prestaties van uw eigen systeem dat wordt gebenchmarkt met de prestaties van de andere systemen die wij in onze portefeuille hebben.

Dankzij ons collectieve inkoopcontract voor het professioneel reinigen van zonnepaneleninstallaties kunnen wij ook uw systeem voordelig en professioneel laten reinigen.

Jaarlijkse controle

Bij de jaarlijkse controle voeren we onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • Een visuele inspectie van de draagconstructie(s). De draagconstructie zal worden gecontroleerd voor bestaande corrosiemogelijkheden met de bedoeling om deze plekken te repareren.
  • Een visuele verificatie van de algemene toestand van zonnepanelen. Hierbij controleren we de algemene status van de modules vanaf de voorzijde waarbij tevens wordt gecontroleerd op vervuiling en/of aanslag.
  • Een grondige controle van de algemene status van de omvormers waarbij ze worden gecontroleerd op waterdichtheid, netheid en koeling van de omvormer. Eventuele afwijkingen worden ter plaatse gecorrigeerd.
  • Een algemene controle van de algemene staat van de elektrotechnische installatie waaronder de hoofdverdeler, schakelaars, automaten, bekabeling, aansluitdozen, bekabelingskanalen etc.

Kosten

De kosten voor onze dienstverlening variëren per systeemgrootte en zijn weergegeven in onderstaande tabel. De prijzen zijn per paneel, maar er is wel een minimumbedrag per systeem.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

De optimalisatie van uw systeem bieden wij aan op basis van no cure no pay waarbij we drie jaar lang 20% van het meerrendement ten opzichte van de oude situatie (nulmeting) als vergoeding in rekening brengen.​

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor één of meerdere van de onderdelen van de APK voor zonnepanelen, download dan ons opdrachtformulier en mail dit ingevuld en ondertekend naar [email protected]. Wilt u meer informatie over de APK, dan maken we graag een afspraak met u om één en ander verder toe te lichten. U kunt ons bereiken op 085 040 25 85.

Bekijk alle projecten

Contact

Stichting Greencrowd
Bakkersweg 10
1852 EE Heiloo

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 06 438 70 777
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl