Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Informatie voor investeerders

Wat doet Greencrowd?

Wat doet Greencrowd?

Op deze website vindt u verschillende duurzame energieprojecten van maatschappelijke organisaties zoals gemeenten, scholen, sportverenigingen en dergelijke.

Voordat een project op de website komt, wordt dit volledig geanalyseerd en zijn de bijbehorende risico's in kaart gebracht. Een samenvattting van deze analyse kunt u bij het project vinden.


Hoeveel financieren?

Hoeveel financieren?

Per project wordt aangegeven hoeveel financiering nodig is. Het is mogelijk dat er meerdere tranches zijn. Dit wil zeggen dat u kunt kiezen om bijvoorbeeld voor drie, vijf of zeven jaar te financieren tegen doorgaans verschillende, oplopende rentepercentages.

Een project start wanneer de einddatum voor financiering wordt bereikt en het minimale bedrag is ingelegd. Het kan ook zijn dat het project eerder start doordat de maximale som is ingelegd voor de einddatum. Wanneer een project niet start, doordat het minimale bedrag op de einddatum niet is gefinancierd, krijgt u uw geld netjes teruggestort.

U kunt zelf bepalen welk project u steunt, welk bedrag u wilt inleggen en hoelang u financiert. U kunt er ook voor kiezen een project eerst te volgen voordat u besluit te financieren. U kunt bijvoorbeeld van gedachten wisselen met mensen die al financieren of dit overwegen.

U financiert een project door het te selecteren en via iDEAL geld over te maken aan stichting Greencrowd. Dit kan al vanaf 10 euro. Vervolgens ontvangt u per e-mail een financieringsovereenkomst die u moet ondertekenen en retourneren middels de bijgesloten antwoordenvelop.


Een project financieren

Een project financieren

Wanneer u besluit een project te financieren, kunt u aangeven aan wie wij uw rente moeten uitkeren en aan wie wij uw inleg moeten terugbetalen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de rente over te laten maken aan uw kinderen of aan een goed doel.

Nadat u het geld heeft overgemaakt, krijgt u een eigen, beveiligde omgeving. Hierin vindt u uitgebreide overzichten van de projecten die u financiert. U ontvangt ook met regelmaat updates over de projecten waarin u investeert of die u volgt. Ook krijgt u toegang tot een overzicht van de te verwachten rentebetalingen en terugbetalingen.

U ontvangt rente vanaf het moment dat een project start. Wanneer een project niet start, krijgt u uw geld teruggestort. Over de tussenliggende periode wordt door de stichting geen rente uitgekeerd. Wij proberen altijd deze periode zo kort als mogelijk te houden.

Het grote verschil tussen het platform van stichting Greencrowd en dat van andere crowdfunding-initiatieven zit in het feit dat wij uw inleg en rente garanderen. Wanneer een project is gestart, loopt u op uw inleg en rente dus geen enkel risico!