• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Herfinanciering 10 jaar 4%

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Op de NDSM Scheepsbouwloods in Amsterdam heeft Greenspread in 2018 een zonne-energieproject gerealiseerd van 402,6 kW: 1.342 zonnepanelen met toepassing van SolarEdge-omvormers.

Het project is ondergebracht in Greenspread Solar V. Reden hiervoor is dat de gemeente Amsterdam een financiering beschikbaar heeft gesteld en als voorwaarde stelt dat de aandelen worden verpand én dat de lening van de gemeente altijd is voorgesteld ten opzichte van andere financiering. De NSDM Scheepsbouwloods heeft een erfpachtovereenkomst met de gemeente Amsterdam. Om het project bancair te herfinancieren, wil de bank een recht van ondererfpacht op de zonne-energieinstallatie. De gemeente Amsterdam wil echter geen recht van ondererfpacht vestigen waardoor de lening niet bancair herfinancierd kan worden.

Om die reden wil Greenspread een deel van de kortlopende lening van de crowdfunders omzetten naar een tienjarige lening met 4% rente.Aanbod deelnemers

Het aanbod voor crowdfunders is als volgt:

 • Gewenste, aan de gemeente Amsterdam achtergestelde, financiering van 200.000,-;
 • Minimale inleg 250,- per crowdfunder;
 • Rente 1% per kwartaal;
 • Aflossing op basis van kwartaalannu√Įteiten.

Inschrijven kan vanaf 14 december tot en met 31 december 2019.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Greenspread Solar V komt de score voor de bouwfinanciering nu uit op B2. Dit betekent dat de  investeringen in deze projecten een minder dan gemiddeld risico hebben.

Wij wijzen u er echter op altijd goed de risicoparagraaf van het individuele project tot u te nemen én om ook uw eigen risicoschatting te maken.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Birgit bv
  Amsterdam

 • Johan
  Baarle-Hertog

 • Ingeborg
  HAren

 • Gerard
  Assen

 • Hans
  Enschede

 • Sara
  Nijmegen


Bekijk alle crowdfunders

Er is €175.000,- opgehaald door 92 deelnemers

€ 175.000 € 175.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl