• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

SDE+ aanvragen voor uw daken? Greencrowd ontzorgt u volledig!

Op 3 oktober gaat de najaarsronde voor de SDE+ 2017 (de landelijke subsidieregeling voor de stimulering van duurzame energie) weer open. Zowel in de voor- als in de najaarsronde wordt een budget van € 6 miljard beschikbaar gesteld. Het budget voor 2017 komt hiermee, naast het budget voor wind-op-zee, op € 12 miljard. Zo hoog het is het SDE+ budget nog niet eerder geweest in voorgaande jaren.

In de voorjaarsronde is er € 200 miljoen budget overgebleven, dus de kans is zeer groot dat uw aanvraag wordt gehonoreerd. Hier komt bij dat de SDE+ in 2018 naar verwachting fors wordt versoberd voor zonne-energieprojecten die kleiner zijn dan 1 MW (zo'n 3.500 zonnepanelen).
 
De SDE+ 2017 najaarsronde start op dinsdag 3 oktober 2017 om 9.00 uur en eindigt op 26 oktober om 17.00 uur.
 
Onderstaande opsomming geeft de exacte data en maximale vergoedingen weer:

  • Fase 1 Dinsdag 3 oktober, 9.00 uur € 0,090 / kWh;
  • Fase 2 Maandag 9 oktober, 17.00 uur € 0,110/kWh; en
  • Fase 3 Maandag 216 oktober, 17.00 uur € 0,130/kWh.

Wanneer de organisatie een gebouw heeft met een aansluiting die groter is dan 3 x 80 Ampère en 15 kWp aan zonnepanelen (ongeveer 60 stuks) op het dak kan leggen, komt de organisatie in aanmerking voor de exploitatiesubsidie tot een maximumbedrag van € 0,117 / kWh onder aftrek van het basisbedrag van € 0,026 / kWh. Dit betekent dus dat de SDE+ minimaal vijftien jaar en maximaal zestien jaar maximaal € 0,091 per opgewekte kWh aan subsidie kan uitkeren. Dit is echter afhankelijk van het basisbedrag dat wordt aangevraagd én van de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs.
 
Greencrowd is de afgelopen jaren in staat gebleken niet alleen succesvol subsidies aan te vragen maar ook nog eens de projecten rendabel te ontwikkelen, te laten realiseren, te financieren en te exploiteren.
 
Greencrowd kan organisatie dus volledig ontzorgen bij het verduurzamen van het vastgoed met zonnepanelen.

Ontzorging door Greencrowd
Greencrowd kan u volledig ontzorgen bij het verduurzamen van uw vastgoed met zonnepanelen.

Quickscan
Om de SDE aan te vragen, moet een quickscan worden uitgevoerd om te bepalen hoeveel zonnepanelen er maximaal op uw dak of terrein kunnen en wat het energetisch en financieel rendement is. De de quickscan inclusief het aanvragen van de SDE voeren wij voor u uit voor € 250,- exclusief BTW.

Download hier een voorbeeld quickscan.

Profielanalyse
Gelijktijdigheid tussen de productie van zonnestroom en afname van stroom voor het verbruik van de locatie is heel belangrijk voor het rendement op de investering in zonnepanelen. Gelijktijdheid levert makkelijk 2,5 cent per kWh extra op in vergelijking met teruglevering aan het net. Een goede afstemming tussen het systeem (orientatie en hellingshoek maar ook het aantal panelen) en het verbruik is daarom cruciaal. Greencrowd kan een profielanalyse uitvoeren op het verbruik en op basis daarvan het systeem zo configureren dat de gelijktijdigheid, en dus het financiele rendement, het hoogst is. Een profielanalyse bieden wij aan voor € 500,- exclusief BTW. 

Locatieonderzoek
Een ondersteunend locatieonderzoek bieden wij aan voor € 750,- exclusief BTW. Een locatieonderzoek is sowieso nodig wanneer u SDE+ aan wilt vragen en uit de quickscan blijkt dat er meer dan 500 kWp aan zonnepanelen op uw dak kan. Een locatieonderzoek is altijd aan te raden voordat u overgaat tot de aanschaf van zonnepanelen. Bij een locatieonderzoek wordt onder andere gekeken naar obstakels op en rondom het gebouw, de aanwezigheid van valbeveiliging, risico op diefstal en vandalisme en de plaats van de aansluiting.

Voorlopig ontwerp
Op basis van het locatieonderzoek wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. Het voorlopig ontwerp bestaat uit een leg- en ballastplan opgesteld, wordt de plaats van de omvormers bepaald en het kabeltracé uitgewerkt. Op basis van het voorlopig ontwerp kunt u uw constructeur laten toetsen of de draagkracht voldoende is om de installatie ook daadwerkelijk te plaatsen. Een voorlopig ontwerp bieden wij aan voor € 1.000,- exclusief BTW. 

Realisatie
Wanneer het voorlopig ontwerp is goedgekeurd door uw constructeur, kunnen wij u volledig ontzorgen bij de realisatie van het project.

Op basis van het goedgekeurde voorlopig ontwerp stellen wij een werkbeschrijving op. 

Op basis van de werkbeschrijving voeren wij een meervoudig onderhandse aanbesteding voor u uit waarbij we minimaal twee lokale leveranciers uitnodigen en minimaal één landelijke leverancier. Wanneer de installatie groter is dan 500 kWp, vragen wij minimaal vijf leveranciers om een offerte uit te brengen.

Wij voeren voor u ook het projectmanagement uit gedurende het plaatsen van de zonnepanelen en wij voeren de oplevercontrole voor u uit en stellen een proces verbaal op waarna de laatste betaling aan de leverancier kan worden voldaan.

Greencrowd rekent hiervoor een ontwikkelfee van 3% met een minimumbedrag van € 3.750,-. De ontwikkelfee wordt berekend over de daadwerkelijk gerealiseerde turn-key-inkoopprijs van het project en het bedrag wordt in drie termijnen gefactureerd:

  • 30% bij opdracht;
  • 30% bij start bouw; en
  • 40% bij oplevering proces verbaal en vrijgeven betaling aan leverancier.

Wanneer deze kosten teveel op het project drukken, kan het geval zijn wanneer de installatie kleiner is dan 50 kWp, is het verstandig om de meervoudig onderhandse aanbesteding voor meerdere daken in de buurt uit te voeren door bedrijven in de buurt vragen mee te doen aan de aanbesteding. Op deze manier wordt feitelijk een collectieve inkoop georganiseerd dat ertoe kan leiden dat er een lagere inkoopprijs wordt gerealiseerd voor het project. 

Financiering
Greencrowd kan u ook ondersteunen in de financiering van het zonne-energieproject. Dit kunnen wij doen via ons eigen crowdfundingplatform dat onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten maar wij kunnen ook bancaire financiering voor u aantrekken of financiering via het provinciale energiefonds.

Voor de financiering van duurzame-energieprojecten tot € 1 miljoen euro vragen wij een afsluitprovisie van 3%. Voor financieringen boven een miljoen worden projectspecifieke afspraken gemaakt. De afsluitprovisie wordt alleen en pas dan betaald wanneer de financiering gerealiseerd is.

Investeren

Wanneer de SDE-beschikking binnen is, maar u uw geld liever in uw primaire bedrijfsvoering investeert, kan Greencrowd ook de investering in de zonnepanelen voor haar rekening nemen. U draagt de SDE dan aan ons over (kan zonder problemen, is een standaardformulier van RVO) en wij leveren de duurzaam opgewekte elektriciteit aan u (achter de meter) of middels een nieuwe aansluiting aan het net. In het eerste geval sluiten we met u een leaseovereenkomst en bespaart u gegarandeerd op uw energienota. In het tweede geval ontvangt u een vergoeding voor het gebruik van uw dak.

Interesse
Geïnteresseerd? Meldt u hier aan door de naam van uw bedrijf en uw contactgegevens in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt hier ook de volgende documenten downloaden door op de link te klikken:

Opdrachtformulier

Machtiging SDE-aanvraag

Quickscan zonnepanelen SDE-aanvraag

Invulformulier SDE

Bekijk alle projecten

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl