• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Houd Eneco in publieke handen!

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Word lid van de EneCoöperatie en houd Eneco in publieke handen! Samen gaan we voor een duurzame energievoorziening en een duurzaam rendement.

De gemeenten Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg hebben al bekendgemaakt hun aandelen in het grootste duurzame energiebedrijf van Nederland, Eneco, te willen verkopen.

Een belangrijke afweging die alle drie de gemeenten noemen, is de wenselijkheid van aandeelhouderschap op grond van het publieke belang: kunnen de doelen die het productie- en leveringsbedrijf nastreeft alleen maar via publieke aandeelhouders worden gerealiseerd en dienen deze de lokale publieke belangen?

De vier gemeenten, die samen 60% en dus de meerderheid van de aandelen Eneco houden, beantwoorden deze twee vragen met ‘nee’ en willen, mede daarom, af van hun belang in Eneco.

Het is nu ook mogelijk om lid te worden van de Enecooperatie voor € 15,00. Publiek belang

Is er geen zwaarwegend publiek belang om Eneco te houden? Wij denken van wel. Eneco is één van de voorvechters van duurzaamheid. Niet sinds korte tijd en uit nood geboren, maar al jaren en bewust. Eneco zet sinds het aantreden van Jeroen de Haas in 2007 volledig in op duurzame energie en onderscheidt zich daarmee van ALLE andere, traditionele energiebedrijven.

Deze week werd bekend gemaakt dat Schiphol, net als eerder de NS en nog eerder Google, volledig overstapt op Hollandse Wind van Eneco. Eneco heeft meer dan 1 Gigawatt aan windproductie staan waarmee zij op jaarbasis, afhankelijk van de wind, zo’n 2,3 Terawattuur duurzame elektriciteit produceert. De windturbines van Eneco zijn goed voor het jaarverbruik van bijna 700.000 huishoudens op jaarbasis, meer dan alle huishoudens van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht samen.

Begin dit jaar is Eneco in Rotterdam de mijlpaal van 10 miljoen Gigajoule warmtelevering gepasseerd. Dit staat gelijk aan de levering van warmte aan 330.000 huishoudens per jaar.

Eneco heeft ook meer dan 100 MW aan zonne-energie-vermogen liggen, waarmee zij op jaarbasis meer dan 90 Gigawattuur duurzame elektriciteit produceert, goed voor nog eens ongeveer 30.000 huishoudens op jaarbasis. Deze duurzame elektriciteit wordt onder meer geleverd aan PostNL, nog zo’n grote Nederlandse naam. Op het gebied van zonne-energie heeft Eneco ook zwaar ingezet op het versneld uitrollen van zonnepanelenprojecten ‘op daken van anderen’ voor mensen die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen (of willen) plaatsen. Hiervoor heeft Eneco ZonneHub ontwikkeld, een landelijk opererende energiecoöperatie die gebruikmaakt van de Regeling Verlaagd Tarief, beter bekend als de postcoderoosregeling. ZonneHub heeft inmiddels vier projecten die binnenkort gebouwd worden en er volgen nog veel meer.

Naast de investering in wind- en zonne-energie investeert Eneco ook in innovaties. Voorbeelden hiervan zijn de batterij die Eneco samen met Mitsubishi gaat bouwen; dit wordt direct de grootste van Europa. En wat te denken van de lancering van Jedlix, waarmee slim en duurzaam de accu van de auto geladen kan worden? Ook de ontwikkeling van de Warmtewinner, waarmee een huishouden eenvoudig 30% van het gasverbruik kan besparen, is noemenswaardig. En wat te denken van Crowdnett? Gebruikmaken van de thuisbatterij om het net te balanceren.

Eneco investeert dus in innovaties waarvan netbeheerders uiteindelijk profiteren: dankzij de innovaties van Eneco kunnen de netbeheerders hun investeringen in het verzwaren van de netten uitstellen en misschien zelfs wel afstellen. Dat geld blijft dus in hun zakken en kan weer worden doorgesluisd naar de gemeenten in de vorm van dividend. Ook dit is een voorbeeld van publiek belang.

Mede dankzij Eneco wordt invulling gegeven aan de klimaatdoelstellingen van de BV Nederland. Dit blijkt ook uit het bericht van Eneco aan haar aandeelhouders. Dit bericht kunt u hier inzien.

Desondanks blijft het realiseren van de klimaatdoelstellingen een enorme uitdaging in ons land.

Gezien de ervaringen met de verkoop van de andere grote Nederlandse energiebedrijven zijn wij van mening dat Eneco én de BV Nederland beter af is in publieke handen dan in handen van een buitenlands energiebedrijf of private-equity-partij. 


Burgerparticipatie

Als crowdfundingplatform voor duurzame-energie-projecten kunnen wij ons geen betere manier voorstellen dan burgerparticipatie om het grootste duurzame energiebedrijf van Nederland in publieke handen te houden. Middels burgerparticipatie kunnen wij zelfs borgen dat Eneco haar bijdrage blijft leveren aan de verdere verduurzaming van Nederland.

Greencrowd wil daarom de EneCoöperatie oprichten; een coöperatie van burgers en bedrijven die samen de aandelen van in ieder geval de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg over gaan nemen. Hiermee vergaart de coöperatie 60% van de aandelen Eneco en heeft zij dus de meerderheid.

Het overnemen van deze belangen is echter geen sinecure. De waarde van heel Eneco wordt geschat op een bedrag tussen de 2,5 en 3 miljard euro. Banken kunnen deel van de overnamesom financieren, maar dan nog resteert een behoorlijk bedrag aan op te halen vermogen. Hierbij moet gedacht worden aan circa 250 tot 750 miljoen euro wanneer de aandelen van alle gemeenten worden overgenomen.

Om de aandelen te kopen van alleen de vier gemeenten die nu al hebben aangegeven hun belang te willen verzilveren, zal daarom een bedrag nodig zijn van ongeveer 150 tot 450 miljoen euro.

Wij willen Eneco graag in publieke handen houden en zoeken medestanders. Mocht jij mee willen helpen om Eneco in publieke handen te houden, dan nodigen we je graag uit om mee te doen.

Je kunt je registreren en hieronder aangeven voor hoeveel je mee wilt doen. Let op: dit verplicht je op dit moment uiteraard tot niets. We willen nu vooral zien hoeveel interesse er is om Eneco via burgerparticipatie in publieke handen te houden. Wanneer blijkt dat er voldoende interesse is, zullen de gemeenten ons als serieuze gesprekspartner zien. Vervolgens zullen we in overleg met Eneco zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar komt op basis waarvan je in een volgende fase je investering gestand kunt doen. Tegelijkertijd zullen we de coöperatiestructuur uitwerken.

Je hoeft pas echt je inleg te voldoen wanneer een koopovereenkomst tot stand is gebracht.

Wij willen benadrukken dat wij volledig vertrouwen hebben in de huidige visie, strategie én directie van Eneco. De coöperatie zal zich als een grootaandeelhouder gedragen zoals het hoort: via dialoog met de RvC en directie van Eneco.

Laatste 150 intentieverklaringen
Naam Bedrag Motivatie
Anoniem € 1.000,00 -
Anoniem € 10.000,00 -
Anoniem € 800,00 -
ml.gorissen € 50,00 -
Anoniem € 250,00 -
Hannie € 1.000,00 Ik ben een warm voorstander van duurzame energie, wind en zon en ondersteun dan ook graag projecten die meewerken aan de energietransitie of het versnellen daarvan. Bovendien is Eneco een coöperatie en wat mij betreft mogen er daar veel meer van komen.
Job € 5.000,00 Nutsbedrijven zouden wat mij betreft nooit commercieel moeten zijn.
Visbier € 1.000,00 Eneco in particuliere handen brengen.
Permaturus € 1.000,00 -
anoniem € 500,00 Eneco voor echt groen.
Joris € 1.200,00 Ik heb stadsverwarming uit Rotterdam; daar is geen marktwerking mogelijk, dus zou de markt het bedrijf ook niet mogen hebben.
Jodi € 500,00 Dit soort algemeen nut(s) bedrijven horen niet in commerciële handen.
N. Goh € 20.000,00 Beschikbaarheid en ontwikkeling van duurzame energie is van maatschappelijk belang en draait om meer dan alleen commercieel gewin.
Hans € 1.000,00 -
JvdM € 1.000,00 -
Jos van der Putte € 1.000,00 Eneco moet groen blijven.
Anne E. € 2.000,00 In commerciële handen wordt de g van groot nooit de g van groen.
Anoniem € 250,00 -
Anoniem € 500,00 -
Anoniem € 1.000,00 -
Anoniem € 250,00 In afwachting van de volgende stappen.
Bootje € 10.000,00 Eneco moet publiek en groen blijven!
Victor € 1.000,00 -
Anoniem € 300,00 -
Anoniem € 1.000,00 Groene e ergie in burgerhanden!
Maik € 1.000,00 -
Anoniem € 1.000,00 -
paul duynstee € 1.000,00 Genoeg redenen door andere genoemd om mee te doen.
Peter de Voogt € 1.000,00 Met zn allen houden we de focus van Eneco op Duurzaam.Investeerders hebben zo hun eigen doelen om op te focussen. En dat is meestal financiële winst. Linksom of rechtsom, duurzaam of minder duurzaam. Óf ze willen maximale winst, ten koste van andere idealen, of ze kopen iets om het vervolgens de nek om te draaien.
S. Van Impe € 50,00 Het groene van eneco lijkt me slecht te rijmen met het grijze van een shell of een total.
Anoniem € 10.000,00 Onderschrijf doelstellingen.Het zoeken naar zinvolle investeringen in duurzaamheid levert niet snel resultaat op. Maar dit is een investering die toekomst kan hebben.
Gerard Martinus (Meerstad) € 1.000,00 Energie is een nutsproduct dat liefst via een regionale partij geleverd wordt; maar daarbij ook regio-overstijgende bronnen nodig zal hebben. Eneco kan als vehikel dienen voor die regionale partijen om dit te regelen.
André € 10.000,00 Houd Eneco publiek en groen!
Anoniem € 10.000,00 gezamenlijk iets doen voor ons overleven als soort - en voor het publieke belang van Nederland.
Chella € 1.000,00 Investeren in de toekomst !
Sietse € 2.500,00 Koplopers zorgen dat de energietransitie versneld.
Meneer Pimpelmans € 2.500,00 Ik onderschrijf de mening dat we voor het realiseren van de nationale klimaatdoelstellingen beter af zijn als Eneco in publieke handen blijft in plaats van in handen van een buitenlands energiebedrijf of private-equity-partij.
Anoniem € 20.000,00 -
Jan € 25,00 Laten we Eneco ombouwen naar een groene energiecoöperatie waarin we onderling zon- en windenergie kunnen salderen.
Anoniem € 250,00 -
Anoniem € 3.000,00 -
Anoniem € 250,00 -
jaap € 1.000,00 ENECO publiek en groen houden ,zodat het door kan gaan op de groene weg.
Anoniem € 25,00 -
Anoniem € 1.000,00 Juist een bedrijf als Eneco is nodig en om de nodige omslag te laten slagen. Niet de grijze vieze geprivatiseerde Nuons en companen.
Aad € 25.000,00 Houd Eneco groen en publiek, als het kan samen met de niet verkopende gemeenten.
Anoniem € 2.500,00 Het duurzame profiel van Eneco moet behouden blijven, bij de grote Nederlandse energiebedrijven die al zijn opgekocht door buitenlandse partijen is de ambitie voor duurzame energie-opwekking ver te zoeken.
Anoniem € 1.500,00 Duurzaamheid komt niet direct uit de overheid, laten we zelf het heft in handen nemen.
Ton € 5.000,00 Laten we Eneco samen duurzaam en sociaal houden en zo min mogelijk gebruik maken van banken.
Anoniem € 2.500,00 Eneco d.m.v. burgerparticipatie, ik zie een mooie kans om het samen te organiseren. Lets go!
Stichting De Lange Brug € 1.000,00 Het Monopoly spel voor de komende jaren: wie koopt de hotels? Wie koopt de Nutsbedrijven? Ik ga voor Nuts.
Evert € 5.000,00 Het lukt me maar niet om de voordelen van verkoop in te zien anders dan dat de gemeentes met een overvolle portemonnee achterblijven (waarmee ze waarschijnlijk van gekkigheid niet weten wat er mee te doen). Risicos zijn er te over, waarbij de kans dat het bedrijf wordt volgehangen met schulden, opgeknipt en doorverkocht mij het meest waarschijnlijk voorkomt. Laten we de sprinkhanen voor zijn!
Anoniem € 5.000,00 -
Woutervb € 5.000,00 Duurzame energie is belangrijk voor de toekomst en ik vind dat Eneco in publieke handen moet blijven.Erg jammer dat de politiek er anders tegenaan kijkt en voor het geld op de korte termijn gaat.
Anoniem € 50.000,00 -
Anoniem € 50.000,00 -
Frank Schoenmakers € 1.000,00 -
Matthijs € 10.000,00 Ik ben het er volkomen mee eens dat Eneco als duurzaam energiebedrijf in publieke of coöperatieve (burger-)handen moet blijven en niet mag worden verkwanseld aan buitenlandse investerings/beleggingsmaatschappijen, die het alleen om het kapitaal te doen is en niet om duurzame energieopwekking.
Ine € 5.000,00 Duurzame energie is belangrijk voor de toekomst en ik vind dat Eneco in publieke handen moet blijven.Erg jammer dat de politiek er anders tegenaan kijkt en voor het geld op de korte termijn gaat.
Anoniem € 1.000,00 Energie is van ons allemaal!
Anoniem € 250,00 -
Anoniem € 2.500,00 -
Anoniem € 250,00 -
EEGY UG € 10.000,00 Meedoen aan de energiebedrijf van den toekomst.
Anoniem € 10.000,00 -
Steven € 2.500,00 Uitstekend initiatief. Bedrijf moet in publieke handen blijven en daarnaast blijven vergroenen.
Anoniem € 100,00 -
Anoniem € 150,00 Ik wil een klein steentje bijdragen om de nutsvoorzieningen in publieke handen te houden.
Anoniem € 1.000,00 -
P. Pauw € 750,00 Particulier aandeelhouders geeft meer lokale betrokkendheid.
Anoniem € 10.000,00 -
Anoniem € 5.000,00 Als de overheid ophoudt het publieke belang te dienen, kan het publiek dat beter zelf doen. Zou heel bijzonder zijn als het lukt om zon groot project daadwerkelijk met de crowd te kopen. Maar inderdaad, waarom zou het niet lukken?
Anoniem € 10.000,00 -
Ger, Rijswijk (ZH) € 2.500,00 Eneco staat nu op plek 8 in NL van duurzame energie-bedrijven (bron: Rank a Brand), dat kunnen we hiermee op een hoger plan brengen.
Anoniem € 5.000,00 Nutsbedrijven moeten publiek zijn en blijven.
Anoniem € 5.000,00 -
Anoniem € 50,00 -
RIchard Kleefman € 2.000,00 Ik ben overtuigd voorstander van het socialiseren van de energietransitie. En het vergroenen van Eneco en het inzetten van de assets van Eneco om dat doel van socialiseren te bereiken spreekt mij natuurlijk ontzettend aan.
Anoniem € 5.000,00 Mijn familie is al 4 generaties lang klant van Eneco en haar voorlopers. Het is een prima bedrijf en men is goed bezig met milieudoelstellingen. Burgerparticipatie is een mooie manier om te laten zien, dat de lange termijn belangrijker is dan de oppergod korte termijn winstbejag. Goed dat burger(klanten) op staan om hun stem te laten horen.
Dirk € 500,00 Ik ben er bang voor dat duurzaamheid niet meer bovenaan staat wanneer Eneco zou worden overgenomen door “de markt”. Te vaak blijkt het uiteindelijk te gaan om korte terminn financieel rendement.Financieel rendement is zeker belangrijk, maar duurzaamheid op lange termijn voor mij belangrijker.
Anoniem € 5.000,00 Goed initiatief.
Anoniem € 2.000,00 Geen 2de Nuon Vattenfall affaire, Nederlandse energie in Nederlandse handen. Eneco participeert ook in greenchoice.
Frits 078 € 2.500,00 Laten we er een echt publiek bedrijf van maken: een coöperatie dus! En dan nog sneller verduurzamen natuurlijk. We zetten dan alleen nog een D voor de naam: Deneco, een mooie afkorting voor Duurzame Nederlandse Energie Coöperatie. Ik doe mee!
Anoniem € 1.500,00 -
Anoniem € 1.000,00 We moeten vanaf nu doen:- wat goed is voor onszelf, - wat goed is voor de ander(en)- en wat goed is voor onze leefomgeving en aardbol!
A.Martin € 2.000,00 -
Anoniem € 5.000,00 -
Evert Ketting € 5.000,00 Eneco is mijn energieleverancier, waarmee ik zeer tevreden ben. Ik ben er een sterk voorstander van dat het bedrijf in publieke handen blijft en zich daardoor kan blijven inzetten voor het promoten van duurzaamheid.
Anoniem € 1.000,00 -
Anoniem € 5.000,00 -
Frans € 25.000,00 NUTS voorzieningen moeten in de handen van de overheid of als die tekort schiet de burgers blijven.
Anoniem € 2.500,00 -
Anoniem € 5.000,00 Eneco moet groen en in publieke handen blijven.
Jan Schoordijk € 2.500,00 Het moet een groene energie leverancier blijven.
Peter € 500,00 -
Anoniem € 1.000,00 -
Anoniem € 2.000,00 -
Frank € 5.000,00 Ik ben voor een publiek bedrijf met de goede doelen (duurzaamheid) bovenaan.
Jan € 2.500,00 stoppen met uitverkoop van de BV Nederland icm duurzaam beleggen (tevens Eneco klant).
Priscilla € 2.500,00 -
Anton € 1.000,00 Nutsbedrijven zijn van de Burger.
MS € 2.500,00 Het bedrijf moet innovatief en onafhankelijk blijven, ook voor klanten in België.
Anoniem € 100,00 -
Jouke F Lamers € 1.000,00 Laten we stoppen met het verkopen van onze duurzame bedrijven. Geld is juist niet zaligmakend. Ik wil de aarde doorgeven ook al heb ik zelf geen kinderen.
Anoniem € 1.000,00 Eneco in Nederlandse handen houden.
Anoniem € 5.000,00 Laat een sleutelspeler in de energietransititie in cooperatieve handen blijven en naast de huidige ook de toekomstige generaties van NL dienen.
Zwan € 1.000,00 Deze groene energieleverancier moet in Nederlandse (burger) handen blijven!
Anoniem € 20.000,00 -
Anoniem € 1.000,00 ><img >.
VeronicaG € 1.000,00 -
Anoniem € 1.500,00 -
Anoniem € 1.500,00 -
Anoniem € 5.000,00 -
Anoniem € 5.000,00 -
Anoniem € 2.000,00 -
Anoniem € 1.000,00 Nutsbedrijven moeten niet aan de markt worden overgelaten.
Anoniem € 1.000,00 -
Lounusa € 1.000,00 -
Anoniem € 1.500,00 -
Han € 5.000,00 Behoud van goed energie bedrijf dat voor duurzaam gaat. Zou er graag in willen beleggen.
Astrid € 1.000,00 -
Anoniem € 25,00 -
Anoniem € 1.000,00 Eneco is tot nu toe een fijne energieleverancier, heeft gezorgd voor zonnepanelen op ons dak, heeft samengewerkt met de buurt inzake windmolen de Duinvogel en daarna in participatie in zonnepanelen op daken van scholen. Ik hoop van harte dat zij het groene beleid voort kunnen zetten en niet verworden tot een op rendement voor aandeelhouders en bestuur gericht bedrijf.
josje € 2.500,00 Voor groene energie, tegen privatisering.
Rakensi € 10.000,00 Misschien is het laatste stukje van de onverstandige splitsing en privatisering nog tegen te houden.
Anoniem € 100,00 -
Anoniem € 5.000,00 Behouden van bedrijf om energietransitie vorm te geven.
Anoniem € 10.000,00 -
piotr € 2.000,00 Omdat ik ook :D al vanaf mijn jeugd warmte en energie van Eneco (s voorganger) krijg, en het bedrijf voortrekker in het verduurzamen van energieconsumptie moet blijven, werkgelegenheid, betrouwbare levering en enz.
R. Vermeulen € 8.500,00 Omdat ik al vanaf mijn jeugd warmte en energie van Eneco (s voorganger) krijg, en het bedrijf voortrekker in het verduurzamen van energieconsumptie moet blijven.
Sandro. € 1.000,00 -
Hartman & Zonen BV, W. € 2.500,00 Wanneer Eneco in buitenlandse handen komt, zijn we allemaal afhankelijk.Nu heeft de gemeente nog (politieke) invloed en indirect wij burgers.Dadelijk zijn we afhankelijk van buitenlandse politiek. Een buitenlandse multinational kan/zal eerder beslissingen nemen die in lijn zijn met de politiek/opinie van het thuisland, die misschien haaks staan op het Nederlandse beleid en/of afspraken (zie KLM).
Michiel € 1.000,00 -
Desiree € 1.000,00 Ik denk dat het privatiseren van dit soort bedrijven niet goed is. Zeker niet als het in handen komt van de investeerder die alleen maar geld ruikt.
Mies € 2.500,00
Anoniem € 5.000,00 -
Jaap € 500,00 De energietransitie heeft een versnelling nodig. Waar wij al denken voorop te lopen, is een groot deel van de wereld zich nog niet eens bewust van de noodzaak. Onze energietransitie kan, net als eerder onze waterwerken, een toonaangevende set van mogelijkheden gaan bieden waarmee we die onbewuste delen van de wereld kunnen meenemen. Een Nederlands bedrijf als Eneco, met impact op energiebewustzijn, energiebeleving en innovatie in energie, is daarom in Nederlandse publieke handen het beste af. Dat gemeentes voornemens zijn aandelen openbaar te verkopen is prima, maar draag verantwoordelijkheid en kies bewust aan wie. De producten en diensten van Eneco komen (soms ongevraagd) onze huiskamers binnen; wij dienen dan ook, al dan niet direct, als consument aan het roer te staan.
David € 20.000,00 Ik geloof dat innovatie tijdens de paradigmaverschuiving waar we nu in verkeren van fossiele naar groene energie cruciaal is voor het voortbestaan van ons leven zoals we dat nu kennen en ben daarnaast van mening dat achterblijven in deze kentering het stomste en op termijn financieel meest nadelige is wat je kunt doen.Feit is dat in de (hopelijk nabij) toekomst vrijwel alle energie op een duurzame manier opgewekt moet en zal worden. Koploper zijn in een veld met een dergelijk vooruitzicht is meer waard dan je je voor kunt stellen.
Karin Hermans € 7.500,00 Ik vind het belangrijk dat onze energieopwekking zo groen mogelijk is en dat die beter af is in collectief eigendom dan in handen van één of andere grote buitenlandse moloch.
Anoniem € 3.000,00 Eneco blinkt uit in innovatie en daar willen inwoners samen mee op blijven trekken.
Anoniem € 1.000,00 -
B. Pronk € 1.000,00 Omdat 1. energie een publieke zaak is en geen commerciële- 2. duurzaamheidsontwikkeling het eerste doel moet zijn van energieleveranciers!
Dan € 5.000,00 Eneco behouden voor de groene zaak.
Anoniem € 1.000,00 -
Anoniem € 10.000,00 -
M. Roovers € 1.000,00 -
Jos € 1.000,00 -
Anoniem € 100,00 -
Pieter € 25,00 Energie moet in eigen hand worden gehouden,net zo goed als vervoer omroep en div. Deze werken op den duur volgens mij alleen maar kosten verhogend. Verduurzaming is noodzaak en geen speculatie.
Martijn - 55 € 100,00 Ik ben voor duurzaamheid en ben van mening dat dit het best kan wanneer Eneco in bezit is van de overheid en/of een cooperatie van particulieren.
Diverse investeerders € 45.000,00 -

Er is €20.164.238,- opgehaald door 2140 deelnemers

€ 20.164.238 € 20.438.138
  • ProjectEneco Burgerparticipatie
  • PlaatsnaamRotterdam
  • ProvincieHeel Nederland
  • Start project18 Aug 2017
  • Eind project21 Mar 2018
  • RatingB
  • Type bijdrage:Investeren

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl