• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Houd Eneco in publieke handen!

Deel deze pagina via:

Word lid van de EneCoöperatie en houd Eneco in publieke handen! Samen gaan we voor een duurzame energievoorziening en een duurzaam rendement.

De gemeenten Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg hebben al bekendgemaakt hun aandelen in het grootste duurzame energiebedrijf van Nederland, Eneco, te willen verkopen.

Een belangrijke afweging die alle drie de gemeenten noemen, is de wenselijkheid van aandeelhouderschap op grond van het publieke belang: kunnen de doelen die het productie- en leveringsbedrijf nastreeft alleen maar via publieke aandeelhouders worden gerealiseerd en dienen deze de lokale publieke belangen?

De vier gemeenten, die samen 60% en dus de meerderheid van de aandelen Eneco houden, beantwoorden deze twee vragen met ‘nee’ en willen, mede daarom, af van hun belang in Eneco.Publiek belang

Is er geen zwaarwegend publiek belang om Eneco te houden? Wij denken van wel. Eneco is één van de voorvechters van duurzaamheid. Niet sinds korte tijd en uit nood geboren, maar al jaren en bewust. Eneco zet sinds het aantreden van Jeroen de Haas in 2007 volledig in op duurzame energie en onderscheidt zich daarmee van ALLE andere, traditionele energiebedrijven.

Deze week werd bekend gemaakt dat Schiphol, net als eerder de NS en nog eerder Google, volledig overstapt op Hollandse Wind van Eneco. Eneco heeft meer dan 1 Gigawatt aan windproductie staan waarmee zij op jaarbasis, afhankelijk van de wind, zo’n 2,3 Terawattuur duurzame elektriciteit produceert. De windturbines van Eneco zijn goed voor het jaarverbruik van bijna 700.000 huishoudens op jaarbasis, meer dan alle huishoudens van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht samen.

Begin dit jaar is Eneco in Rotterdam de mijlpaal van 10 miljoen Gigajoule warmtelevering gepasseerd. Dit staat gelijk aan de levering van warmte aan 330.000 huishoudens per jaar.

Eneco heeft ook meer dan 100 MW aan zonne-energie-vermogen liggen, waarmee zij op jaarbasis meer dan 90 Gigawattuur duurzame elektriciteit produceert, goed voor nog eens ongeveer 30.000 huishoudens op jaarbasis. Deze duurzame elektriciteit wordt onder meer geleverd aan PostNL, nog zo’n grote Nederlandse naam. Op het gebied van zonne-energie heeft Eneco ook zwaar ingezet op het versneld uitrollen van zonnepanelenprojecten ‘op daken van anderen’ voor mensen die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen (of willen) plaatsen. Hiervoor heeft Eneco ZonneHub ontwikkeld, een landelijk opererende energiecoöperatie die gebruikmaakt van de Regeling Verlaagd Tarief, beter bekend als de postcoderoosregeling. ZonneHub heeft inmiddels vier projecten die binnenkort gebouwd worden en er volgen nog veel meer.

Naast de investering in wind- en zonne-energie investeert Eneco ook in innovaties. Voorbeelden hiervan zijn de batterij die Eneco samen met Mitsubishi gaat bouwen; dit wordt direct de grootste van Europa. En wat te denken van de lancering van Jedlix, waarmee slim en duurzaam de accu van de auto geladen kan worden? Ook de ontwikkeling van de Warmtewinner, waarmee een huishouden eenvoudig 30% van het gasverbruik kan besparen, is noemenswaardig. En wat te denken van Crowdnett? Gebruikmaken van de thuisbatterij om het net te balanceren.

Eneco investeert dus in innovaties waarvan netbeheerders uiteindelijk profiteren: dankzij de innovaties van Eneco kunnen de netbeheerders hun investeringen in het verzwaren van de netten uitstellen en misschien zelfs wel afstellen. Dat geld blijft dus in hun zakken en kan weer worden doorgesluisd naar de gemeenten in de vorm van dividend. Ook dit is een voorbeeld van publiek belang.

Mede dankzij Eneco wordt invulling gegeven aan de klimaatdoelstellingen van de BV Nederland. Dit blijkt ook uit het bericht van Eneco aan haar aandeelhouders. Dit bericht kunt u hier inzien.

Desondanks blijft het realiseren van de klimaatdoelstellingen een enorme uitdaging in ons land.

Gezien de ervaringen met de verkoop van de andere grote Nederlandse energiebedrijven zijn wij van mening dat Eneco én de BV Nederland beter af is in publieke handen dan in handen van een buitenlands energiebedrijf of private-equity-partij. 


Burgerparticipatie

Als crowdfundingplatform voor duurzame-energie-projecten kunnen wij ons geen betere manier voorstellen dan burgerparticipatie om het grootste duurzame energiebedrijf van Nederland in publieke handen te houden. Middels burgerparticipatie kunnen wij zelfs borgen dat Eneco haar bijdrage blijft leveren aan de verdere verduurzaming van Nederland.

Greencrowd wil daarom de EneCoöperatie oprichten; een coöperatie van burgers en bedrijven die samen de aandelen van in ieder geval de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg over gaan nemen. Hiermee vergaart de coöperatie 60% van de aandelen Eneco en heeft zij dus de meerderheid.

Het overnemen van deze belangen is echter geen sinecure. De waarde van heel Eneco wordt geschat op een bedrag tussen de 2,5 en 3 miljard euro. Banken kunnen deel van de overnamesom financieren, maar dan nog resteert een behoorlijk bedrag aan op te halen vermogen. Hierbij moet gedacht worden aan circa 250 tot 750 miljoen euro wanneer de aandelen van alle gemeenten worden overgenomen.

Om de aandelen te kopen van alleen de vier gemeenten die nu al hebben aangegeven hun belang te willen verzilveren, zal daarom een bedrag nodig zijn van ongeveer 150 tot 450 miljoen euro.

Wij willen Eneco graag in publieke handen houden en zoeken medestanders. Mocht jij mee willen helpen om Eneco in publieke handen te houden, dan nodigen we je graag uit om mee te doen.

Je kunt je registreren en hieronder aangeven voor hoeveel je mee wilt doen. Let op: dit verplicht je op dit moment uiteraard tot niets. We willen nu vooral zien hoeveel interesse er is om Eneco via burgerparticipatie in publieke handen te houden. Wanneer blijkt dat er voldoende interesse is, zullen de gemeenten ons als serieuze gesprekspartner zien. Vervolgens zullen we in overleg met Eneco zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar komt op basis waarvan je in een volgende fase je investering gestand kunt doen. Tegelijkertijd zullen we de coöperatiestructuur uitwerken.

Je hoeft pas echt je inleg te voldoen wanneer een koopovereenkomst tot stand is gebracht.

Wij willen benadrukken dat wij volledig vertrouwen hebben in de huidige visie, strategie én directie van Eneco. De coöperatie zal zich als een grootaandeelhouder gedragen zoals het hoort: via dialoog met de RvC en directie van Eneco.

Toon uw interesse!

Je kunt je hieronder aanmelden en aangeven voor hoeveel je mee wilt doen. Let op: dit verplicht je op dit moment uiteraard tot niets. We willen nu vooral zien hoeveel interesse er is om Eneco via burgerparticipatie in publieke handen te houden. Wanneer blijkt dat er voldoende interesse is, zullen de gemeenten ons als serieuze gesprekspartner zien. Vervolgens zullen we in overleg met Eneco zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar komt op basis waarvan je in een volgende fase je investering gestand kunt doen. Tegelijkertijd zullen we de coöperatiestructuur uitwerken.

Laatste 150 intentieverklaringen
Naam Bedrag Motivatie
Zwan € 1.000,00 Deze groene energieleverancier moet in Nederlandse (burger) handen blijven!
Anoniem € 20.000,00 -
Anoniem € 1.000,00 ><img >.
VeronicaG € 1.000,00 -
Anoniem € 1.500,00 -
Anoniem € 1.500,00 -
Anoniem € 5.000,00 -
Anoniem € 5.000,00 -
Anoniem € 2.000,00 -
Anoniem € 1.000,00 Nutsbedrijven moeten niet aan de markt worden overgelaten.
Anoniem € 1.000,00 -
Lounusa € 1.000,00 -
Anoniem € 1.500,00 -
Han € 5.000,00 Behoud van goed energie bedrijf dat voor duurzaam gaat. Zou er graag in willen beleggen.
Astrid € 1.000,00 -
Anoniem € 25,00 -
Anoniem € 1.000,00 Eneco is tot nu toe een fijne energieleverancier, heeft gezorgd voor zonnepanelen op ons dak, heeft samengewerkt met de buurt inzake windmolen de Duinvogel en daarna in participatie in zonnepanelen op daken van scholen. Ik hoop van harte dat zij het groene beleid voort kunnen zetten en niet verworden tot een op rendement voor aandeelhouders en bestuur gericht bedrijf.
josje € 2.500,00 Voor groene energie, tegen privatisering.
Rakensi € 10.000,00 Misschien is het laatste stukje van de onverstandige splitsing en privatisering nog tegen te houden.
Anoniem € 100,00 -
Anoniem € 5.000,00 Behouden van bedrijf om energietransitie vorm te geven.
Anoniem € 10.000,00 -
piotr € 2.000,00 Omdat ik ook :D al vanaf mijn jeugd warmte en energie van Eneco (s voorganger) krijg, en het bedrijf voortrekker in het verduurzamen van energieconsumptie moet blijven, werkgelegenheid, betrouwbare levering en enz.
R. Vermeulen € 8.500,00 Omdat ik al vanaf mijn jeugd warmte en energie van Eneco (s voorganger) krijg, en het bedrijf voortrekker in het verduurzamen van energieconsumptie moet blijven.
Sandro. € 1.000,00 -
Hartman & Zonen BV, W. € 2.500,00 Wanneer Eneco in buitenlandse handen komt, zijn we allemaal afhankelijk.Nu heeft de gemeente nog (politieke) invloed en indirect wij burgers.Dadelijk zijn we afhankelijk van buitenlandse politiek. Een buitenlandse multinational kan/zal eerder beslissingen nemen die in lijn zijn met de politiek/opinie van het thuisland, die misschien haaks staan op het Nederlandse beleid en/of afspraken (zie KLM).
Michiel € 1.000,00 -
Desiree € 1.000,00 Ik denk dat het privatiseren van dit soort bedrijven niet goed is. Zeker niet als het in handen komt van de investeerder die alleen maar geld ruikt.
Mies € 2.500,00
Anoniem € 5.000,00 -
Jaap € 500,00 De energietransitie heeft een versnelling nodig. Waar wij al denken voorop te lopen, is een groot deel van de wereld zich nog niet eens bewust van de noodzaak. Onze energietransitie kan, net als eerder onze waterwerken, een toonaangevende set van mogelijkheden gaan bieden waarmee we die onbewuste delen van de wereld kunnen meenemen. Een Nederlands bedrijf als Eneco, met impact op energiebewustzijn, energiebeleving en innovatie in energie, is daarom in Nederlandse publieke handen het beste af. Dat gemeentes voornemens zijn aandelen openbaar te verkopen is prima, maar draag verantwoordelijkheid en kies bewust aan wie. De producten en diensten van Eneco komen (soms ongevraagd) onze huiskamers binnen; wij dienen dan ook, al dan niet direct, als consument aan het roer te staan.
David € 20.000,00 Ik geloof dat innovatie tijdens de paradigmaverschuiving waar we nu in verkeren van fossiele naar groene energie cruciaal is voor het voortbestaan van ons leven zoals we dat nu kennen en ben daarnaast van mening dat achterblijven in deze kentering het stomste en op termijn financieel meest nadelige is wat je kunt doen.Feit is dat in de (hopelijk nabij) toekomst vrijwel alle energie op een duurzame manier opgewekt moet en zal worden. Koploper zijn in een veld met een dergelijk vooruitzicht is meer waard dan je je voor kunt stellen.
Karin Hermans € 7.500,00 Ik vind het belangrijk dat onze energieopwekking zo groen mogelijk is en dat die beter af is in collectief eigendom dan in handen van één of andere grote buitenlandse moloch.
Anoniem € 3.000,00 Eneco blinkt uit in innovatie en daar willen inwoners samen mee op blijven trekken.
Anoniem € 1.000,00 -
B. Pronk € 1.000,00 Omdat 1. energie een publieke zaak is en geen commerciële- 2. duurzaamheidsontwikkeling het eerste doel moet zijn van energieleveranciers!
Dan € 5.000,00 Eneco behouden voor de groene zaak.
Anoniem € 1.000,00 -
Anoniem € 10.000,00 -
M. Roovers € 1.000,00 -
Jos € 1.000,00 -
Anoniem € 100,00 -
Pieter € 25,00 Energie moet in eigen hand worden gehouden,net zo goed als vervoer omroep en div. Deze werken op den duur volgens mij alleen maar kosten verhogend. Verduurzaming is noodzaak en geen speculatie.
Martijn - 55 € 100,00 Ik ben voor duurzaamheid en ben van mening dat dit het best kan wanneer Eneco in bezit is van de overheid en/of een cooperatie van particulieren.
Adrianus € 1.000,00 Eneco mag als nutsvoorziening niet aan speculanten verkwanseld worden.
Anoniem € 100,00 -
martbloem € 1.000,00 Energie is een nutsvoorziening, voorheen door laagste overheden ( gemeentes) georganiseerd, moet in publieke handen blijven.
Han van den Broek € 5.000,00 Ik geef er de voorkeur aan dat Eneco in publieke handen blijft, met aandeelhouders die zich actief met het bedrijf bemoeien vanuit een milieubewust standpunt. Als dat niet kan, dan zijn verenigde(!) milieubewuste(!) consumenten second best als collectieve eigenaar.
Anoniem € 5.000,00 -
Fred Mooij € 25,00 Als we enigszins serieus zijn over het streven naar verduurzaming van de energie dan moet Eneco in publieke handen blijven. Al jaren staat Eneco redelijk bovenaan in de lijstjes van energiebedrijven die daarin actief zijn. En dan bedoeld ik proactief. Het blijkt dat het globaal heen en weer verkopen van bedrijven puur om korte termijn winst te behalen door opportunistische beleggers niet leidt tot broodnodige verbinding met bedrijven. Zeker die die zorgen voor de primaire levensbehoeften.
Anoniem € 500,00 Mooi initiatief deze crowd-funding. Eneco moet groen, publiek en Nederlands blijven. De verantwoordelijkheid voor duurzame energie als primaire levensbehoefte hoort in publieke handen te liggen.
Allard € 1.000,00 -
Anoniem € 2.500,00 -
Ellen € 5.000,00 Mooi initiatief deze crowd-funding. Eneco moet groen, publiek en Nederlands blijven. De verantwoordelijkheid voor duurzame energie als primaire levensbehoefte hoort in publieke handen te liggen.
Wim € 10.000,00 -
Anoniem € 500,00 Ik heb heel bewust voor Eneco gekozen vanwege de doelstellingen. Ik ben bang dat er bij verkoop andere belangen dan milieu zwaarder gaan wegen.
Anoniem € 5.000,00 -
Anoniem € 5.000,00 -
Anoniem € 1.000,00 Dit is een mooie kans om te participeren in eigen energievoorziening!
Michael € 100,00 Ik ben tegen privatisering van dit soort belangrijke bedrijven.
Anoniem € 1.000,00 -
Aap € 10.000,00 Goede zaak om dit soort voorzieningen in lokale hand te houden.
Anoniem € 1.000,00 -
Anoniem € 25,00 Hou het aub in publieke handen. Er is al genoeg naar de knoppen geprivatiseerd.
Bob € 1.000,00 Ik sta voor duurzaamheid en tegen commercie. Wanneer Eneco in commerciële handen komt, kan dat het einde van duurzaamheid betekenen.
Anoniem € 500,00 Op een of andere manier geloof ik niet aan het sprookje van de zelfverplichting van bedrijven...
Vedertje € 1.000,00 Energie en water behoort tot de eerste levensbehoefte van de mens. Daarom moet dit in publieke handen blijven en niet worden gegeven aan commerciële bedrijven die alleen uit zijn op persoonlijk gewin over de rug van een ander. Wij hebben in Nederland al genoeg geprivatiseerd en je ziet in welke ellende we veelal dan terechtkomen.
Anoniem € 2.000,00 -
Anoniem € 10.000,00 Nutsvoorzieningen behoren onderdeel uit te maken van de nationale infrastructuur. Nutsbedrijven dienen in publieke handen te blijven. Privatisering en marktwerking hebben al te vaak geleid tot list, bedrog en uitbuiting. Eneco heeft laten zien dat het ook anders kan. Ik vrees dat overname door commerciële energiereuzen die pioniersrol zal blokkeren.
Anoniem € 2.000,00 Er is al te veel geprivatiseerd. Publieke belang op deze wijze handhaven als gemeenten dat niet zelf meer doen maar (weer) voor het contante geld gaan.
Groskamp € 100,00 HOUD ENECO IN PUBLIEKE HANDEN!!!!!!!!!!!!! ONZE stadsbussen, ONZE ziekenfondsen, ONZE kabelbedrijven etc, alles wat van ONS was is al verpatst. Laten we Eneco redden uit de graaihanden van aandeelhouders en CEOs! Dank u wel.
E.L. van Baarle € 1.000,00 Groen is belangrijker dan geld, duurzaam samen delen (de kosten en baten).
Jongema € 500,00 Openbare voorzieningen dienen in publieke handen te blijven.
Joyce Heckman € 50,00 Verduurzaming is een bittere noodzaak. De volgende generaties hebben recht op een gezonde, mooie aarde. Ik sta pal achter de klimaatdoelstellingen en de inspanningen die Eneco op dit gebied levert en waar ze hopelijk ongehinderd mee door kan gaan.
Ouwelijk € 2.000,00 Heel Nederland wordt verkwanseld; zo niet ENECO!!
Kimberley € 3.000,00 -
Anoniem € 500,00 -
Anoniem € 500,00 -
Anoniem € 1.000,00 Eneco moet in publieke handen blijven en niet worden verkwanseld!
Applebopper € 100,00 De meest groene energieleverancier in Nederland moet in Nederlandse handen (en daarmee: groen!) blijven!
Anoniem € 5.000,00 -
Fietsertje € 100,00 Eneco is publiekelijk eigendom, bewoners van gemeente zijn in feite eindgebruikers, volgens mijn misschien achterlijke instelling dienen daarom de winsten ten goede te komen aan de ingezetenen, afgezien van de zeer goede ontwikkeling van duurzame energie (petje af, dat doet men hier heel goed!), mag daarom van mij dit fraaie bedrijf niet naar één of ander geweldbeleggersstaat zoals China of een andere dienstuitmaker worden verkocht.
André € 1.000,00 Eneco is sterk in groene energie en dat wil ik zo houden.Als Eneco in buitenlandse handen komt dan ondergaat het dezelfde behandeling als Nuon en Essent. Eneco moet een bedrijf met Nederlandse aandeelhouders blijven.
anoniem € 8.000,00 Als er dan toch graaiers moeten zijn, waarom ik dan niet!Energie is een publieke zaak, zonder energie staat de samenleving stil.[net als onderwijs, defensie, politie, vervoer en infrastructuur, zorg, ...].
Nagamiji € 100,00 Eneco MOET publiek blijven, laten we de investeringen die gedaan zijn niet weggooien. Wie dit leest en twijfelt over deelname: Doe mee, met velen maken wij een duidelijk statement! Van de politiek moeten we het niet hebben, nu kunnen we het recht in eigen hand nemen.
Klaas € 1.000,00 Het is belangrijk dat bedrijven in de infrastructuur in Nederlandse handen blijven.
Anoniem € 10.000,00 -
Anoniem € 500,00 -
Anoniem € 2.500,00 -
J.Burgman € 2.500,00 Indien publieke instanties afscheid nemen van Eneco moeten de klanten instappen en aandelen inkopen in cooperatief verband. Dan blijft er toch een publiek belang in stand en krijgen de klanten van Eneco nog meer committment met het bedrijf Eneco en met de verdere ontwikkeling van duurzaamheidsvisie en koers van dit energiebedrijf.
MieMo € 500,00 Zeggenschap houden over eigen energie en duurzame ontwikkeling zelf kunnen bepalen. Eneco moet in Nederlandse handen blijven en niet uitgeleverd worden aan bedrijven die enkel winst.
Anoniem € 100,00 -
Pieter € 5.000,00 Vertrouwen in de duurzame ambitie en strategie van Eneco met draagvlak in en participatie door de Nederlandse samenleving.
Anoniem € 2.000,00 -
Anoniem € 350,00 -
Rob € 2.500,00 Duurzame energie heeft de toekomst - geen toekomst zonder duurzame energie.
Anoniem € 1.000,00 Eneco is sterk in groene energie, dat moet zo blijven.
Anoniem € 1.000,00 -
Anoniem € 1.000,00 -
Anoniem € 15.000,00 -
Anoniem € 1.000,00 -
Anoniem € 1.000,00 Lets go green:).
Mevrouw A.P. Dekker € 10.000,00 Eneco is sterk in groene energie en dat wil ik zo houden.Als Eneco in buitenlandse handen komt dan ondergaat het dezelfde behandeling als Nuon en Essent. Eneco moet een bedrijf met Nederlandse aandeelhouders blijven.
Frank € 50.000,00 Ik wil graag bijdragen aan een duurzamere samenleving en ik heb als individu al serieuze dingen gedaan (6600 Wp aan zonnepanelen en elektrische auto), maar ben eigenlijk op zoek naar een breder draagvlak. Door participatie in Eneco hoop ik als individu meer bij te kunnen dragen aan de vergroening voor een breed publiek.
Anoniem € 1.000,00 -
Otto Reinstra € 1.000,00 Ik ben boos dat de overheid niet met een serieus klimaatbeleid komt en ook nog eens al haar zeggenschap over de energiesector verkwanselt.
Serhat Ozcelik € 800,00 -
Anoniem € 1.000,00 -
Chiel € 1.000,00 Eneco investeert ook in projecten vooral gebaseerd op duurzaamheid op lange termijn gericht en niet alleen aan maximaal aandeelhoudersbelang op de korte termijn gericht.
Anoniem € 50,00 waardevol initiatief. Sympathiek eraan is dat je ook als kleine aandeelhouder een stem zult krijgen.succes !
Anoniem € 1.000,00 -
jeroenjeremy € 250,00 Nutsbedrijven dienen essentiële nationale en lokale belangen en moeten daarom in handen blijven van hun klanten. Juist nu we dankzij wind- en zonnekracht minder afhankelijk beginnen te worden van olieproducerende landen, moeten de energiebedrijven niet in buitenlandse handen komen. Ook is het goed voor de innovatiekracht van Nederland en Europa om duurzame energiebronnen hier te ontwikkelen.
Mark de Bokx € 1.000,00 -
Anoniem € 100.000,00 -
Anoniem € 1.000,00 -
Yanikah € 1.000,00 Nutsbedrijven moeten niet worden gezien als winstmaker voor de aandeelhouders (break even graag) maar vooral als producent van verantwoorde nutsproducten.
Wirish Harpal € 10.000,00 Trouwe klant!
Anoniem € 1.000,00 -
BD € 100,00 -
Anoniem € 1.000,00 Heb nu bij Eneco een 4 jarig contract, en ben al 52 jaar klant, en vind dat Eneco niet over mag gaan naar een belegginsmaatschappij of in of door een buitenlandse firma overgenomen mag worden. Het hoort in Nederland.
Anoniem € 1.000,00 -
Anoniem € 1.000,00 -
Anoniem € 250,00 Mooi project en ik heb alle vertrouwen in Greencrowd, tot nu toe loopt alles bij jullie gesmeerd.
Anoniem € 100,00 -
Anoniem € 1.000,00 Eneco investeert ook in projecten waarvan minder duidelijk is wat het rendement is op de lange termijn. Dat kan alleen door een bedrijf waar het aandeelhoudersbelang uit meer bestaat dan dividend alleen.
Anoniem € 1.000,00 -
A. Pagie € 2.000,00 Belangrijke publieke voorzieningen moeten zomogelijk in publieke handen zijn.
Jan Peter de Wit € 250,00 Als raadslid van Onafhankelijk Delft weet ik uit ervaring (verkoop EZH energiecentrale aandelen) dat de opbrengst weer razendsnel verjubeld zal worden aan de vele linkse megalomane en persoonlijke hobbys van toekomstige wethouders en niet ten goede zal komen aan lastenverlaging en schuldenaflossing.
Mary Volkers € 1.000,00 Vanuit publiek belang gezien is het beter als Eneco in particuliere handen blijft. Met EneCoöperatie kan een versterking van het speelveld ontstaan om SAMEN stappen te zetten richting de klimaatdoelstellingen én Nederland minder afhankelijk te maken van andere landen.
Frank Bus € 2.000,00 In deze tijden van klimaatverandering en noodzakelijke energie transitie is investering in duurzame energie van belang. Gemeenten en Eneco kunnen dit gezamenlijk richting geven en stimuleren.
GPC € 5.000,00 Eneco: de enige grote e-productent die groen is.
Anoniem € 200.000,00 -
Leendert € 500,00 Ik vind het belangrijk dat de energievoorziening in publieke handen blijft. Eneco is bovendien vooruitstreven in natuurlijke energiebronnen, zoals bijvoorbeeld met zijn windmolens in Houten.
Anoniem € 10.000,00 -
ronwo € 2.500,00 De meeste energiemaatschappijen doen niets aan duurzaamheid. De Nederlandse overheid idem. Eneco doet tenminste iets. Dat lijkt me het koesteren waard en daar wil ik wel aan bijdragen. Overigens begrijp ik niet dat er ¨vanwege Europese regels¨ gesplitst en verkocht moet worden. Als het over Europese regels van luchtkwaliteit, uitstoot van landbouw/industrie gaat pleit dezelfde regering, gesouffleerd door de lobby uit de sector, voor uitstel of verlaging van de eisen. Het is wel duidelijk hoe de politiek hier in zit; hypocriet en selectief de afgoderij van de ¨marktwerking¨ aanbidden. En dat terwijl marktwerking door een woud aan subsidies en uitzondering voor de industrie en andere belangengroepen niet eens bestaat. Ik noem maar: geen accijns heffen op kerosine, leningen en investeringen aftrekbaar maken, tax rulings en erger voor grote bedrijven hanteren, belastingeld pompen in infrastructuur en andere voorzieningen waardoor bedrijven dat niet hoeven te doen en ik ongewenst iets subsidieer waar ik tegen ben en zelfs (over)last van heb, geen BTW heffen enz. enz. Dus hou toch eens op met die onzin argumenten over marktwerking!
f. boei € 1.000,00 Groot en doet goede dingen, combinatie die helaas niet al te veel voorkomt.
tjpg € 1.000,00 Eneco is het enige energiebedrijf in NL dat serieus inzet op de energietransitie.
Rob € 10.000,00 -
Anoniem € 2.000,00 Energie is een basisbehoefte in onze samenleving. Het is belangrijk dat we daar als samenleving zeggenschap over houden. Niet uit handen geve aan anonieme partijen of partijen die ver weg zitten en andere belangen hebben. Gemeenten als vertegenwoordiger van de samenleving zijn de meest logische eigenaar. Als die het laten afweten dan moeten wij als burgers het heft in hand nemen.Collectief eigenbelang.
Verena € 250,00 Milieu en klimaar.
Anoniem € 150,00 -
Anoniem € 5.000,00 Goed initiatief en participeer graag in Nederlandse bedrijven, zeker als er meer dan geldelijk gewin achter zit.
Merosch € 500,00 Merosch is van mening dat energiebedrijven elementaire nutsvoorzieningen zijn voor de samenleving en dat Eneco daarom beter af is in publieke handen dan in handen van een ander bedrijf, ongeacht of dit een buitenlands energiebedrijf is, een private-equity-partij of een partij als Shell of BP.
Stefan € 10.000,00 Dit plan is bijzonder contraproductief voor de energiesector in Nederland.
Anoniem € 2.000,00 -
Rianne € 50,00 -
LF € 2.500,00 Duurzame energievoorziening is een publiek belang en wil daartoe mijn steentje bijdragen.
Anoniem € 1.000,00 Ik vind het belangrijk dat energievoorziening in publieke handen blijft. Ik wil meewerken aan een goede energievoorziening en ook veilig beleggen met een redelijk rendement.
Anoniem € 500,00 Nederland loopt achter in de omslag naar duurzame energie, ieder initiatief om dit te verbeteren verdient steun.
Frits Steenberghe € 5.000,00 Ik vind een duurzame borging van productie van duurzame energie essentieel voor Nederland en de wereld.
Diverse investeerders € 45.000,00 -

€19.554.313,- opgehaald door 2089 deelnemers

€ 19.554.313 € 250.000.000
  • ProjectEneco Burgerparticipatie
  • PlaatsnaamRotterdam
  • ProvincieHeel Nederland
  • Start project18 aug 2017
  • Eind project21 mar 2018
  • RatingB
  • Type bijdrage:Investeren

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl