• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Greencrowd-statistieken

Aantal verstrekte leningen

72

Aantal afgeloste leningen

13


Totaal verstrekte leningen

€ 12.463.047,- 100%

Totaal afgelost leningen

€ 3.070.445,- 25%

Totaal afgeboekt

€ 0,- 0%

Totaal achterstand

€ 11.881,- 0,1%


Nog af te lossen

€ 9.368.002,- 100%

Totaal uitbetaalde rente €

€ 978.384,- 4,76%

Netto rendement

4,76%


Openstaand saldo

€ 9.368.002,- 100%

Geen betaalachterstand

€ 9.356.121,- 99,9%

45-75 dagen

€ 0 0%

76-89 dagen

€ 0 0%

90+ dagen

€ 11.881,- 0,1%


Toelichting

In het bovenstaande overzicht treft u de statistieken aan van de leningportefeuille van Stichting Greencrowd. Bovenstaand overzicht wordt maandelijks voor de 10de van de maand geüpdatet. Op die wijze bieden wij u gedurende de looptijd inzicht in de gehele leningportefeuille.

Stichting Greencrowd vindt het van belang een zo transparant mogelijk beeld van de relatief nieuwe crowdfundingsmarkt te creëren. Door deze statistieken te tonen, dragen wij bij aan een duurzame voortzetting van de crowdfundsector.

Tegelijkertijd benadrukken wij dat de crowdfundingsmarkt een relatief nieuwe markt is en de looptijd van sommige leningen in de Greencrowd-portefeuille de leeftijd van ons platform overschrijdt. Daarom waarschuwen wij u dat behaalde resultaten in het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.

Stichting Greencrowd biedt ook bulletleningen aan. Deze leningen zijn ook meegenomen in de portefeuillestatistieken. Een bulletlening biedt de mogelijkheid aan het einde van de looptijd de totale aflossing te laten plaatsvinden, terwijl er wel periodiek rente wordt uitgekeerd.

Begrippen:

Aantal verstrekte leningen: Totaal aantal leningen verstrekt aan ondernemingen via Stichting Greencrowd sinds de oprichting in 2012.

Aantal afgeloste leningen: Totaal aantal leningen dat is verstrekt en terugbetaald via Stichting Greencrowd.

Totaal verstrekte leningen: Het totaalbedrag dat door crowdfunders is geïnvesteerd in ondernemingen via Stichting Greencrowd.

Totaal afgelost: Het totaalbedrag dat door ondernemingen via Stichting Greencrowd is terugbetaald aan crowdfunders, exclusief rente.

Totaal afgeboekt: Het totaalbedrag dat door stichting Greencrowd als definitief oninbaar is aangemerkt en is verwerkt in de leningportefeuille. Er is sprake van een lening waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer wordt terugbetaald.

Totaal achterstand: Het totale geïnvesteerde bedrag dat nog openstaat bij ondernemingen en nog dient te worden afgelost aan crowdfunders.

Nog af te lossen: Het totaalbedrag aan leningen dat nog niet is afgelost.

Totaal uitbetaalde rente: Het totaalbedrag aan uitgekeerde rente aan crowdfunders.

Netto rendement: Het behaalde netto rendement. Berekend door gemiddelde rente minus de afgeboekte posten en kosten (voor Stichting Greencrowd is dit voor crowdfunders € 0,-).

Openstaande saldo: Het totaalbedrag dat openstaat bij leningnemers dat nog dient te worden afgelost.

Geen betaalachterstand: Voor deze openstaande bedragen is de leningnemer op tijd met betalen van de rente en aflossing c.q. is de debiteur minder dan 45 dagen achterstallig.

45-75-dagen-achterstand: Totaalbedrag aan achterstallige betalingen tussen 45 en 75 dagen.

76-89-dagen-achterstand: Totaalbedrag aan achterstallige betalingen tussen 76 en 89 dagen.

90+-dagen-achterstand: Totaalbedrag aan betalingen met een achterstand van 90 dagen of meer.Bekijk eerdere statistieken


2022-10

Bekijk statistiek

2022-07

Bekijk statistiek

2022-06

Bekijk statistiek

2022-05

Bekijk statistiek

2022-04

Bekijk statistiek

2022-03

Bekijk statistiek

2022-02

Bekijk statistiek

2022-01

Bekijk statistiek

2021-12

Bekijk statistiek

2021-11

Bekijk statistiek

2021-10

Bekijk statistiek

2021-09

Bekijk statistiek

2021-08

Bekijk statistiek

2021-07

Bekijk statistiek

2021-06

Bekijk statistiek

2021-05

Bekijk statistiek

2021-04

Bekijk statistiek

2021-03

Bekijk statistiek

2021-02

Bekijk statistiek

2021-01

Bekijk statistiek

2020-12

Bekijk statistiek

2020-11

Bekijk statistiek

2020-10

Bekijk statistiek

2020-08

Bekijk statistiek

2020-08

Bekijk statistiek

2020-07

Bekijk statistiek

2020-06

Bekijk statistiek

2020-05

Bekijk statistiek

2020-04

Bekijk statistiek

2020-03

Bekijk statistiek

2020-02

Bekijk statistiek

2020-01

Bekijk statistiek

2019-12

Bekijk statistiek

2019-11

Bekijk statistiek

2019-10

Bekijk statistiek

2019-09

Bekijk statistiek

2019-08

Bekijk statistiek

2019-07

Bekijk statistiek

2019-06

Bekijk statistiek

2019-05

Bekijk statistiek

2019-04

Bekijk statistiek

2019-02

Bekijk statistiek

2019-01

Bekijk statistiek

2018-12

Bekijk statistiek

2018 - Augustus

Bekijk statistiek

2018 - Juli

Bekijk statistiek