• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Lokaal opwekken, leveren en financieren van zonne-energie!

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Greenspread heeft een zonne-energieproject ontwikkeld op het bedrijventerrein van Gebiedsonderneming Laarberg. De installatie krijgt een vermogen van 2,232 MW en gaat de stroom leveren aan Qurrent. Geinteresseerden kunnen de stroom van het zonnepark afnemen via Qurrent.

Het project wordt ondergebracht in Greenspread Solar I, een joint venture van Greenspread en Scholt Renewable Investments.

Scholt Renewable Investments en Greenspread financieren de bouw van het zonnepark in eerste instantie zelf met zowel eigen vermogen als een aandeelhouderslening. Na oplevering van het park zal door Greenspread Solar I externe financiering worden aangetrokken in de vorm van zowel bancaire financiering als crowdfunding. Het bouwrisico ligt dus volledig bij de aandeelhouders.Aanbod voor crowdfunders

Greenspread Solar I biedt crowdfunders de mogelijkheid mee te profiteren van haar investering in het zonnepark door een achtergestelde lening te verstrekken aan Greenspread Solar I. Het aanbod voor crowdfunders is als volgt:

 • Gewenste financiering € 250.000,-;
 • Minimale inleg € 250,- per crowdfunder;
 • Maximale inleg € 5.000,- per crowdfunder;
 • Rente 6% op jaarbasis;
 • Aflossing vanaf 2019 in de vorm van annuïteiten die jaarlijks uitkeren wanneer aan de distributievoorwaarden wordt voldaan;
 • Looptijd tot en met 30 juni 2033;
 • Greenspread Solar I heeft het recht om jaarlijks 10% van het uitstaande bedrag boetevrij vervroegd af te lossen.

Inschrijven kan vanaf 25 januari 2018 om 21.00 tot en met 15 mei 2018 of eerder wanneer het project eerder vol is.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

De risicoclassificatie van dit project komt op B3. Dit betekent dat het project een lager dan gemiddeld risico heeft. Dit is mede te danken aan de kredietwaardigheid van Greenspread Solar I, de goede DSCR, de SDE+-beschikking én het feit dat crowdfunders hun inleg pas hoeven te voldoen wanneer het park is opgeleverd.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Florian
  Diemen

 • Victoria
  Diemen

 • Rink
  Gieten

 • Ferdi
  Aalten

 • Ja
  Zaamslag

 • Bernd
  Berkel-Enschot


Bekijk alle crowdfunders

Er is €242.000,- opgehaald door 111 deelnemers

€ 242.000 € 242.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl