• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

5, 10 of 15 jaar looptijd met lineaire aflossing

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Uw lening voor Zonnepark De Groene Weuste BV

Doelstelling van de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter is om de Wierdense gemeenschap te laten profiteren van ons zonnepark. Daarom willen wij inwoners van de gemeente Wierden in de gelegenheid stellen om te participeren met een aantrekkelijke rentevergoeding.

Het park wordt voor 85% gefinancierd door de bank en voor 15% door investeringsmaatschappij Sunwatt BV. Met Sunwatt is afgesproken dat circa de helft van hun aandeel na de bouw mag worden aangeboden voor crowdfunding.

Wij zijn zeer gelukkig met deze constructie. Sunwatt maakt het met risicodragend kapitaal mogelijk om het park te realiseren en biedt u de mogelijkheid om op een later moment te participeren.

Het voordeel hiervan is dat u kunt instappen als het park gebouwd is. Er is dan geen sprake meer van bouwrisico’s en we hebben de zekerheid dat er stroom wordt geproduceerd.

Het is voor de stichting comfortabel dat we voor de financiering van het zonnepark niet afhankelijk zijn van crowdfunding. Toch willen wij u graag de mogelijkheid bieden om deel te nemen zodat u ook kunt profiteren van de opbrengsten van de Wierdense groene stroom.

We hebben gekozen voor het lage instapbedrag van 450 euro om zoveel mogelijk inwoners in de gelegenheid te stellen om mee te doen.

Voor de crowdfunding is circa € 300.000 beschikbaar. U kunt ons geld lenen met 3 verschillende looptijden, te weten 5, 10 en 15 jaar. Voor elke looptijd kennen we een maximum doelbedrag van circa € 100.000.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om een bedrag te storten op naam van uw (klein)kinderen.

Hoe is het geregeld?

Voor de uitvoering maken wij gebruik van de diensten van Greencrowd.

Greencrowd is een crowdfundingsplatform dat zich heeft gespecialiseerd in duurzame projecten.

Wij hebben ons project bij hen ondergebracht omdat zij ons het vertrouwen geven dat zij de crowdfunding op zorgvuldige en klantvriendelijke manier verzorgen.

Ook vinden we het belangrijk dat Greencrowd onder toezicht staat van de AFM en zo aan zorgvuldigheidseisen moet voldoen.

Vanaf 6 juli komt u via een link op de afgeschermde site van Greencrowd. Hier vindt u de projectomschrijving van het zonnepark en alle relevante informatie. De toegang is uitsluitend beschikbaar voor bewoners van de gemeente Wierden. Alleen zij kunnen participeren.

U kunt meedoen voor het instapbedrag van € 450 of een veelvoud hiervan. Als u meer dan € 450 inlegt zult u enkele vragen moeten beantwoorden. Dit is een eis van de AFM. Zij wil namelijk voorkomen dat mensen onverantwoorde verplichtingen aangaan.  Wat zijn de rentepercentages en hoe is de aflossing geregeld?

U kunt ons geld lenen voor een periode van 5, 10 of 15 jaar.

U krijgt dan de volgende vaste rentevergoedingen:

 • 3% bij een looptijd van 5 jaar
 • 3,5% bij een looptijd van 10 jaar
 • 4% bij een looptijd van 15 jaar

Wij lossen elk jaar een deel van uw inleg af (lineaire aflossing). Als u kiest voor een looptijd van 5 jaar ontvangt u na een jaar dus 20% van het geleende bedrag terug plus de rente over dat jaar.

Een rekenvoorbeeld:

Stel u stort op 1-11-2017 een bedrag van € 4.500 dan ontvangt u:

 • op 1-11-2018 de aflossing à €900 plus € 135 rente
 • op 1-11-2019 de aflossing à €900 plus € 108 rente
 • op 1-11-2020 de aflossing à €900 plus € 81 rente
 • op 1-11-2021 de aflossing à €900 plus € 54 rente
 • op 1-11-2022 de aflossing à €900 plus € 27 rente

Totaal heeft u dan € 4.905 ontvangen na afloop van de lening.

Als u kiest voor een looptijd van 10 jaar ontvangt u de eerst 5 jaar alleen de jaarlijkse rente. De jaarlijkse aflossingen starten dan in het zesde jaar.

Stel u stort op 1-11-2017 een bedrag van € 4.500 dan ontvangt u:

 • op 1-11-2018 € 157,50 rente
 • op 1-11-2019 € 157,50 rente
 • op 1-11-2020 € 157,50 rente
 • op 1-11-2021 € 157,50 rente
 • op 1-11-2022 € 157,50 rente
 • op 1-11-2023 de aflossing à € 900 plus € 157,50 rente
 • op 1-11-2024 de aflossing à € 900 plus € 126 rente
 • op 1-11-2025 de aflossing à € 900 plus € 94,50 rente
 • op 1-11-2026 de aflossing à € 900 plus € 63 rente
 • op 1-11-2027 de aflossing à € 900 plus € 31,50 rente

Totaal heeft u dan € 5.760 ontvangen na afloop van de lening.
Als u kiest voor een looptijd van 15 jaar ontvangt u de eerste 10 jaar alleen de jaarlijkse rente en vanaf het elfde jaar ook de jaarlijkse aflossingen.

Vergelijkbaar met bovenstaand voorbeeld heeft u dan bij een inleg van € 4.500 na afloop € 6.840 ontvangen.

Wij willen u erop wijzen dat het geleende bedrag gedurende de looptijd vast staat en u daar niet over kunt beschikken.

U kunt ook sparen voor uw (klein)kinderen

Wij zouden het mooi vinden als uw (klein)kind al op jonge leeftijd betrokken raakt bij het zonnepark en zich spelenderwijs bewust wordt van een duurzame wereld. Op dit moment denken wij aan een constructie waarbij uw (klein)kind 2 zonnepanelen krijgt voor elke 450 euro die u stort.

De panelen zijn genummerd en uw (klein)kind kan de stroomopbrengst van “de eigen” panelen volgen op een app. We denken dat deze vorm kinderen meer aanspreekt.

Inleg en rente worden in één keer uitgekeerd in de maand van zijn/haar achttiende verjaardag. Over de gehele looptijd wordt een rente van 3,5 % per jaar berekend, ongeacht de looptijd. Ook wordt rente op rente vergoed.

Uw storting komt op naam van uw (klein)kind en wordt door de belastingdienst gezien als een schenking waarop het schenkingsrecht van toepassing is.

Houd hierbij rekening met het volgende:

 • U mag een kind dit jaar maximaal € 5.320 belastingvrij schenken.
 • U mag een kleinkind dit jaar maximaal € 2.129 belastingvrij schenken.
 • De schenkingen tellen mee in het vermogen van uw kinderen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor hun vermogensbelasting, uitkering of zorg- en huurtoeslag van zichzelf of hun ouders.

Rekenvoorbeeld voor een lening ten gunste van de (klein)kinderen:

U betaalt vanaf uw eigen rekening een bedrag (schenking) voor uw (klein)kind van € 450. U geeft ook het banknummer van dit (klein)kind op als begunstigde. In de maand dat hij/zij 18 wordt zal het hele gegroeide bedrag worden betaald met een rente van 3,5%. Voor een 10-jarig kind is de looptijd dus 8 jaar. Hij/zij krijgt dan € 592,56 op de bankrekening.

In principe is deze participatiemogelijkheid eenmalig voor dit project. Als de doelbedragen dit jaar niet worden gehaald openen we in 2018 mogelijk een nieuwe ronde waarbij u opnieuw gebruik kunt maken van de jaarlijkse belastingvrijstelling.

Welke zekerheden en risico’s zijn er?

Natuurlijk wilt u weten of het safe is om geld te lenen voor ons zonnepark. Daarom is het belangrijk om u inzicht te geven in de mogelijke risico’s.

Welke zekerheden zijn er?

 • Onze exploitatiebegroting laat de komende 15 jaar een positief bedrijfsresultaat zien. De belangrijkste pijlers zijn de SDE-subsidie voor 15 jaar en de opbrengst van onze groene stroom.
 • Het technisch ontwerp voldoet aan alle kwaliteitseisen. De bank heeft dit laten toetsen door een expertisebureau.
 • Wij hebben garanties van de hoofdaannemer en leveranciers.
 • Wij zijn verzekerd tegen schade en productieverlies.
 • Er zijn geen bouwrisico’s meer.
 • Ons vertrouwen in Greencrowd. Het is een informele vereniging zodat de eigenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn in het geval er problemen ontstaan. Zij hebben hier bewust voor gekozen om zo te laten zien dat zij persoonlijk garant durven te staan.
 • Uw geld wordt gestort op een derdengeldrekening waar Greencrowd niet aan kan komen.
 • Wij hebben met Greencrowd voorzieningen getroffen om de continuïteit te verzekeren in het geval Greencrowd in de problemen komt.

Dit zijn allemaal zaken die de bank heeft getoetst in een worst-case scenario. Banken willen alle risico’s uitsluiten en zij vinden ons project solide genoeg om ons een bedrag van circa 3 miljoen euro te lenen.
Naast de lening van de bank heeft Sunwatt € 600.000 risicodragend kapitaal ingebracht.

Daarvan willen we de helft omzetten in leningen van bewoners van Wierden.

Er blijft dus circa € 300.000 risicodragend kapitaal in de BV. Mochten er onverhoopt financiële problemen ontstaan dan loopt Sunwatt dus als eerste risico. U mag er van uitgaan dat Sunwatt ook een degelijke risicoanalyse heeft gemaakt.

Wij verwijzen u ook naar de risicoanalyse van Greencrowd.

Wij hebben er dus alles aan gedaan om risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten. Toch kunnen er onvoorziene calamiteiten optreden. Het is goed dat u zich hiervan bewust bent. Garanties voor het leven kunnen wij helaas niet bieden. Op de inschrijfsite van Greencrowd komt alle (risico)informatie bij elkaar te staan.

Controle

Greencrowd staat onder toezicht van de AFM. Jaarlijks wordt de boekhouding van De Groene Weuste BV gecontroleerd door de accountant (Cijfermeester). Het bestuur van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter krijgt het jaarverslag ter controle. Ook de bank controleert deze cijfers en geeft daarna toestemming om eventuele winst te verdelen onder de aandeelhouders Sunwatt BV en Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter. Deelnemers kunnen ook dit jaarverslag toegestuurd krijgen of inzien.

Wat is de planning?

Op 6 en 11 juli zijn er informatieavonden in het Anker. U kunt daar alle informatie krijgen en vragen stellen. Ook is er een medewerker van Greencrowd aanwezig.

Vanaf 6 juli kunt u via een link naar onze pagina op de site van Greencrowd. Daar vindt u meer gedetailleerde informatie over Greencrowd, ons project, het risicoprofiel en de procedure.

U kunt vanaf die datum intekenen voor bedragen die u wilt storten. Deze gaan dan in uw winkelmandje.

Als de doelbedragen (3 maal € 100.000) worden overtekend nemen wij contact op met degenen die de hoogste bedragen willen inleggen. Wij zullen hen dan vragen om de inleg te verlagen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil mee kan doen. Dus voor bewoners die kleine bedragen willen storten is er altijd ruimte.

Zodra het zonnepark gereed is (naar verwachting 1 november) krijgt u bericht dat u het geld kunt overmaken. Dit gebeurt via iDeal op onze pagina bij Greencrowd.

Zodra u heeft gestort gaat de looptijd in en wordt de rentevergoeding berekend.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Rich
  Wierden

 • Alfons
  Wierden

 • Demi
  Wierden

 • Frathelon Holding B.V.
  Wierden

 • Gerard
  Wierden

 • Gea
  Wierden


Bekijk alle crowdfunders

Er is €302.000,- opgehaald door 53 deelnemers

€ 302.000 € 302.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl