• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Financiering zonnepanelen in en rondom Peel en Maas

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

De Coöperatie Peel Energie U.A. is als lokale leverancier van groene stroom en gas in de gemeente Peel en Maas gestart met een project voor woningeigenaren die graag zonnepanelen op hun dak willen hebben waarbij een groot deel van de investering gefinancierd wordt uit de besparing op de energierekening.

Het concept is eenvoudig: Peel Energie verstrekt de woningeigenaar een lening die uit de opbrengst van de zonnepanelen in ca. 10 jaar terug verdiend wordt. Deelnemers worden zoveel als mogelijk ontzorgd maar moeten wel klant worden van Peel Energie (via DE Unie) gedurende de looptijd van de lening.

Peel Energie heeft inmiddels bijna 31 kWp aan zonne-energie-systemen geplaatst bij particulieren en volledig gefinancierd. Door de verlaging van de energiebelasting is het niet meer mogelijk systemen volledig te financieren. Peel Energie biedt dezelfde constructie nu nog steeds aan maar met een aanbetaling van 30% van de investering. Hierdoor zijn de kasstromen van de energiebesparing ruimschoots voldoende om de rente en aflossing op de financiering te voldoen.Aanbod voor crowdfunders

Dit project kent twee investeringstranches. Er geldt een minimale inleg van € 500,- en een maximale inleg van € 5.000,- per investeerder. De looptijd van de lening is negen jaar en het rentepercentage is 4%. De lening wordt afgelost op basis van jaarlijkse annuïteiten.

Crowdfunders die lid én klant worden van Peel Energie krijgen geen 4% maar 4,5% rente. Voor hen geldt een minimale inleg van € 500,- en een maximale inleg van € 5.000,- per investeerder.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.


Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.


Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.


De risicoanalyse  gaat in op:
• De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
• Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
• Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
• De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
• De fase waarin het project zich bevindt;
• De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
• Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Peel Energie komt de score nu uit op C3. Zodra de systemen zijn opgeleverd, stijgt de score naar C2.

In de projectbeschrijving leest u meer over de risico's van dit project.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Kai-Arne
  \\'s-Hertogenbosch

 • Hans
  Amsterdam

 • Alex
  Arrecife, Las Palmas, Spanje

 • Jan
  Zetten

 • Frans
  Beringe

 • Ton
  Panningen


Bekijk alle crowdfunders