• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

5 jaar 4% rente!

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Stichting Atos wil zonnepanelen plaatsen op het dak van IKC de Regenboog in Bemmel. Stichting Atos wil gebruik maken van crowdfunding om een deel van de investering te financieren.

Dit document gaat in op de plaatsing van de zonnepaneleninstallatie op IKC de Regenboog in Bemmel. Stichting Atos heeft hiervoor opdracht verstrekt aan Tenten Solar en het systeem moet voor de zomer gerealiseerd zijn. Stichting Atos heeft in 2017 een SDE-beschikking (landelijke subsidie) aangevraagd op € 0,108 per kilowattuur en deze ook gekregen.

De totale investering bedraagt ongeveer € 72.000,-. Stichting Atos wil € 20.000,- hiervan crowdfunden en er is een participatiesubsidie toegekend van € 13.866,- door de Provincie Gelderland. De resterende investering wil Stichting Atos met eigen geld financieren.

Stichting Atos kiest ervoor om de crowdfunding door Stichting Greencrowd te laten uitvoeren.

Deelname  is mogelijk vanaf € 100. De participatie heeft een annuïtair aflossingsschema en een looptijd van vijf jaar, met een rentevergoeding van 4% op jaarbasis. Crowdfunders die meedoen kunnen maximaal € 350,- inleggen.

De rente en aflossing worden per kwartaal betaald. Stichting Atos is de lenende partij en staat garant voor de betaling van rente en aflossing. Deelnemen is mogelijk tot en met 31 juli 2019. Het project sluit zodra het is volgeschreven. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan vermeld te sluiten.Aanbod crowdfunders

Stichting Atos biedt crowdfunders in dit project het volgende aan:

 • Inleg minimaal € 100,- en maximaal € 350,- per deelnemer;
 • Rente 4% op jaarbasis;
 • Rente en aflossing op basis van een annuïteit die ieder kwartaal achteraf uitkeert.
Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van de coöperatie komt de score nu uit op A3 zoals blijkt uit de tabel op de volgende pagina. Dit betekent dat een investering in dit project een laag risico heeft.

Voor een uitgebreide risicoanalyse dient u het informatiememorandum te downloaden.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Niek
  Doornenburg

 • Bruno
  Duffel

 • Hilde
  Elst

 • Joris
  Leiden

 • Anoniem
  S

 • Andre
  Amersfoort


Bekijk alle crowdfunders

Er is €17.550,- opgehaald door 57 deelnemers

€ 17.550 € 17.550

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl