• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Lokale afname van duurzame energie gefinancierd met lokaal geld

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Spijkerenergie is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de openbare ruimte van het Spijkerkwartier. Alle informatie daarover lees je op https://www.mijnspijkerkwartier.nl/groep/spijkerenergie. 

Spijkerenergie is een project van Patrick Hoogenbosch, Edwin Königel, Egbert Bouwhuis, Frans Tak, Muriel Denayer en Willem van Gent met als doel het opwekken van duurzame energie in de Spijkerbuurt. Door de bewoners, voor de bewoners!

Nu is het eindelijk zover! Na het succes met VvE Het Nieuwe Land worden er straks zonnepanelen geplaatst op de Lommerd.  De vergunning is verleend en de overeenkomst met de zonnepanelenleverancier is getekend. 

De volgende stap is nu het concretiseren van de crowdfundactie.

Spijkerenergie heeft de crowdfundingactie zelf opgezet en uitgevoerd op het gebied van werving van de deelnemers maar voor de operationele en administratieve afhandeling van de crowdfundingactie is Stichting Greencrowd ingeschakeld. Stichting Greencrowd staat onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en beschikt over de vereiste ontheffing voor het bemiddelen in opeisbare gelden en staat in het Register crowdfunding-platforms van de AFM.Aanbod crowdfunders

Crowdfunders die meedoen aan project De Lommerd ontvangen 5 jaar lang 3% rente en aflossing op basis van een annuiteit die jaarlijks wordt uitgekeerd.

De zonnepaneleninstallatie met een waarde van  € 61.694,- worden verpand aan de crowdfunders. De totale investering wordt met de volgende middelen bijeengebracht:

Financiering:

 • Bijdrage Provincie Gelderland        € 13.628,-
 • Bijdrage Volkshuisvesting                € 10.000,-
 • Bijdrage Spijkerenergie                     €  5.059,- (opbrengst vanuit geplaatste panelen in de wijk)
 • Bijdrage crowdfunding                      € 14.825,- (minimaal aantal crowdfunders is 50)
 • Bijdrage De Lommerd                       € 18.182,-
Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In het geval van het project De Lommerd zijn alle crowdfunders door Spijkerenergie geinformeerd over het project en de risico's. Voor het project is geen informatiememorandum geschreven. Stichting Greencrowd voert voor Spijkerenergie alleen de adminsitratieve afhandeling en het betalingsverkeer uit tussen De Lommerd en de crowdfunders. Stichting Greencrowd wijst de crowdfunders daarom op hun eigen verantwoordelijkheid om de risico's rondom de crowdfunding van dit project goed tot zich te nemen.

Op basis van de ontvangen informatie, is de risicoclassificatie voor het project De Lommerd B1. De betekent dat het risico voor deze investering laag is. Onderstaande tabel laat zien hoe de risicoclassificatie tot stand is gekomen.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Patrick
  Arnhem

 • Karolien
  Arnhem

 • Mirjam
  Ede

 • Emma
  Arnhem

 • Annemieke
  Arnhem

 • Edwin
  Arnhem


Bekijk alle crowdfunders