• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

10 jaar 4% rente voor de inwoners van Zaltbommel

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

De gemeente Zaltbommel wil haar energievoorziening zo duurzaam mogelijk realiseren. Op het gemeentekantoor in Zaltbommel zijn eerder al 12 zonnepanelen gelegd en nu worden er meer zonnepanelen geplaatst. De gemeente heeft hiervoor subsidie aangevraagd (SDE ronde 1, fase 2 2016) en ook gekregen voor een uitbreiding van maximaal 37 kW.

Luchtfoto van het gemeentekantoor met daarop de reeds geplaatste panelen (links onderin) en de geplande panelen.

Het energieverbruik van het gemeentekantoor is dusdanig hoog dat bijna (95%) alle opgewekte zonnestroom direct wordt verbruikt. Er wordt dus nauwelijks elektriciteit teruggeleverd aan het net. Naast de vermeden inkoopkosten voor elektriciteit vermijdt de gemeente dankzij het gelijktijdig opwekken en verbruiken van de stroom dus ook nog energiebelasting én variabele transportkosten.

De postcodes van de gemeente Zaltbommel zijn: 5301, 5302, 5305, 5306, 5307, 5308, 5311, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318. U kunt dus alleen meedoen aan dit project wanneer u woonachtig bent in een van deze postcodegebieden.Aanbod crowdfunders

Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimale inleg van € 50,- en een maximale inleg van € 300,- per investeerder. De looptijd van de lening is tien jaar en het rentepercentage is 4%. De lening wordt afgelost op basis van jaarlijkse annuïteiten. De kasstromen voor de crowdfunder die € 300,- inlegt, zien er als volgt uit:

Crowdfunders die minimaal € 250,- inleggen én een driejarig contract afsluiten bij Qurrent, krijgen van Qurrent € 100,- op hun inleg retour via hun eerste jaarnota. Hun rendement kan daardoor oplopen tot wel 13,5%.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
De fase waarin het project zich bevindt;
De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van de gemeente Zaltbommel komt de score nu uit op B1 zoals blijkt uit onderstaande tabel. Zodra het systeem is opgeleverd, stijgt de score naar A3

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Barteld
  Hoogeven

 • Hans
  Haren

 • C.j.
  Zaltbommel

 • Paul
  Melick

 • Pieter
  Hilversum

 • Erik
  Goor


Bekijk alle crowdfunders

Met 94 deelnemers is het minimale doel van €30.000,- opgehaald.


€ 30.000 € 30.250

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl