• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

15 jaar lang 6% rente met aflossing per kwartaal

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Delft Solar City (www.delftsolarcity.nl) is een samenwerkingsverband tussen onder andere de gemeente Delft, de TU Delft, DUWO en Qurrent. De gemeente Delft wil in 2050 energieneutraal zijn en om dit te bereiken heeft zij met inwoners, bedrijven en instellingen de handen ineen geslagen om de hele stad te voorzien van zonne-energie.

Het zonnepanelenproject op het dak van het studentenappartementencomplex van WoonGoed 2-Duizend aan de Rotterdamseweg is het eerste project dat hier concreet invulling aan geeft waarbij inwoners van de gemeente Delft ervoor kunnen kiezen om de duurzaam opgewekte stroom af te nemen via Qurrent.

De projectbeschrijving gaat in op de realisatie van de zonnepaneleninstallatie op het studentenappartementencomplex in Delft. WoonGoed 2-Duizend heeft hiervoor een SDE-beschikking aangevraagd in november 2014 en deze begin 2015 ook gekregen. De SDE-beschikking is door WoonGoed 2-Duizend overgedragen aan Greencrowd Energy.

De opdracht voor de realisatie van de zonnepanelen is reeds gegeven en deze maand volgt ook de opdracht aan Stedin om de netaansluiting te realiseren. Het is de bedoeling dat de zonnepanelen in juli het dak opgaan en dan ook stroom aan het net gaan leveren.

De rente en aflossing worden per kwartaal betaald. Greencrowd Energy B.V. is de lenende partij en staat garant voor de betaling van rente en aflossing. Zowel de zonnepanelen als het stroomafnamecontract worden verpand aan de crowdfunders.
Deelnemen is mogelijk tot en met 30 juni 2016. Het project sluit zodra het is volgeschreven. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan vermeld te sluiten.Aanbod crowdfunders

Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimale inleg van € 250,- per investeerder. De maximale inleg is € 72.500,-.

De looptijd van de lening is vijftien jaar en het rentepercentage is 6%. De lening wordt afgelost op basis van kwartaalannuïteiten. De kasstromen voor de crowdfunder die € 250,- inlegt, zien er als volgt uit:

De tussenliggende kwartalen zijn voor de overzichtelijkheid verborgen. In totaal krijgt een crowdfunder die € 250,- inlegt over de gehele looptijd € 380,90 uitgekeerd.

Een crowdfunder die de volledige € 72.500,- inlegt, krijgt in totaal zelfs € 110.461,41 uitgekeerd.

Crowdfunders die € 250,- inleggen én overstappen naar Qurrent, krijgen na hun overstap € 100,- van hun inleg retour. Zij krijgen in totaal ook € 380,90 uitgekeerd. Hun rendement bedraagt dan geen 6% maar wel 15%.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) modell.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:
• De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
• Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
• Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
• De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
• De fase waarin het project zich bevindt;
• De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
• Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Greencrowd Energy komt de score nu uit op B1 zoals blijkt uit onderstaande tabel. Zodra het systeem is opgeleverd, stijgt de score naar A3.

Wij raden u aan de projectbeschrijving en de daarin opgenomen risicoparagraaf goed tot u te nemen.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Adrianus
  Amsterdam

 • Menne
  Haren Gn

 • Rob
  Utrecht

 • Mark
  Arnhem

 • Frank
  Amsterdam

 • Lex
  Vledder


Bekijk alle crowdfunders

Met 42 deelnemers is het minimale doel van €72.500,- opgehaald.


€ 72.500 € 76.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl