• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van OBS Potmarge in Leeuwarden

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Het Greencrowd-project “Zonne-energie voor OBS Potmarge” (klik hier voor alle details) heeft als doel geld op te halen voor een zonnestroomsysteem op het dak van deze basisschool uit Leeuwarden. Door het crowdfunden van de zonnepanelen kunnen mensen die de school of het project een warm hart toedragen, of simpelweg op zoek zijn naar een zinvolle investering, helpen dit te realiseren. In tegenstelling tot andere Greencrowd-projecten gaat het hier niet om de herfinanciering, maar om de voorfinanciering van een project.Aanleiding en kenmerken project

De stichting boven OBS Potmarge, Proloog, heeft geen financiële ruimte om de zonne-energie-installatie zelf aan te schaffen. Omdat zij zich geconfronteerd ziet met stijgende energielasten en een educatiebudget dat ten gevolge hiervan onder druk staat, juicht zij de komst van de PV-installatie natuurlijk van harte toe.

Crowdfunders kunnen zowel doneren als investeren. Het streven is in totaal € 42.000,- bijeen te brengen, waarmee het zonnestroomsysteem en de projectkosten betaald kunnen worden. Wie investeert, kan zelf de combinatie van looptijd en rente kiezen. Het gaat om annuïtaire leningen. Crowdfunders krijgen dus jaarlijks naast rente ook een deel van hun inleg retour.

De eerste tranche heeft een looptijd van vijf jaar en de bijbehorende jaarlijkse rente is 4%. De tweede tranche heeft een looptijd van tien jaar en de bijbehorende jaarlijkse rente is 6%.

Investeerders betalen in tegenstelling tot donateurs pas op het moment dat het totaalbedrag is ingelegd. In de tussentijd maakt stichting Greencrowd werk van zekerheden voor de crowdfunders (een garantstelling van een overheid of een recht van opstal op de PV-installatie). De risicorating “B” is van toepassing op deze toekomstige situatie.

Lees het informatiememorandum (zie "extra informatie", rechts) voor alle details rondom dit project.

Update (8 juli 2013)

Inmiddels is de benodigde € 42.000 bijeen gebracht; een prachtig resultaat. Momenteel wordt nog werk gemaakt van de toegezegde garantstelling voor de investeerders. Zodra dit in orde is gemaakt, gaat stichting Greencrowd de investeringsdocumenten verzamelen en de betaallinks versturen. OBS Potmarge mikt op een feestelijke ingebruikname van het zonne-energiesysteem aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Marc
  Leeuwarden

 • Harry
  Leeuwarden

 • Pier
  Leeuwarden

 • Jennie
  Burgum

 • Gijsbert
  Rotterdam

 • Hester
  Leeuwarden


Bekijk alle crowdfunders