• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Zelfstroom (ronde 1)

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Zelfstroom is een nieuwe leverancier van uitsluitend duurzame energie. Zelfstroom ontwikkelt en plaatst hoge kwaliteit zonne-energie-installaties op de daken van particulieren door heel Nederland. Daarnaast levert Zelfstroom de overige groene energie (gas en eventueel stroom) tegen kostprijs. De zonne-energie-installaties van Zelfstroom hebben 10 jaar lang een gegarandeerde opbrengst. De garantie wordt gegeven door de leverancier van de installaties. De klanten van Zelfstroom huren de zonne-energie-installatie voor 10 jaar. Tussentijds kan de klant tegen betaling verhuizen of upgraden.

 

Zelfstroom is voornemens € 80.000 via crowdfunding op te halen. Hiermee wil zij 20 tot 25 zonne-energie-systemen op de daken van particuliere woningeigenaren realiseren via huurconstructies. Deze particulieren betalen de zonne-energie-systemen niet zelf; dat doet Zelfstroom. De gebruikers van de zonne-energie-installaties betalen naast een eenmalige bijdrage maandelijks rente en aflossing aan Zelfstroom. Na 10 jaar heeft de gebruiker de mogelijkheid voor € 25,- per paneel (inclusief BTW) het systeem over te nemen en wordt hij/zij eigenaar van het systeem. Doordat de besparing op de energienota in de meeste gevallen groter is, gaan de bewoners er direct op vooruit, zonder dat zij zelf met de investeringslast worden geconfronteerd.

 

Voor alle duidelijkheid: via deze pagina zoeken wij crowdfunders die willen investeren in de 20-25 zonne-energie-systemen die verhuurd gaan worden via Zelfstroom, en niet de mensen die deze zonnepanelen willen huren.

 

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="//www.youtube.com/embed/FPcgZB9nDDY" width="560"></iframe>


Aanbod voor crowdfunders

Crowdfunders die deelnemen aan het project “Zelfstroom (ronde 1)”, lenen via Stichting Greencrowd geld uit aan Zelfstroom Beheer BV tegen 4% rente voor een periode van 10 jaar. De lening wordt op annuïtaire basis afgelost, wat inhoudt dat deelnemers jaarlijks naast rente ook een deel van de inleg retour krijgen.

 

 

Crowdfunders die deelnemen, krijgen in aanvulling op de geboden rente de mogelijkheid een Zelfstroom-energiecontract af te sluiten. Zelfstroom levert energie (gas en stroom) en vastrecht tegen inkoopprijs. Dit levert gemiddeld een besparing op van € 200,- per jaar. Crowdfunders sluiten het contract per jaar af, maar hebben het recht om tien jaar lang van dit aanbod gebruik te maken.

 

Risico's en meer informatie

Dit project is op basis van de kredietwaardigheid van Zelfstroom, de kasstromen uit het project en de gestelde zekerheden ingeschaald in categorie “B”, wat duidt op een veilige investering. Zekerheden worden gesteld in de vorm van pandaktes op de (bundel van) zonne-energie-installaties én de inkomsten hieruit, via de huurovereenkomsten. Anders gezegd: wanneer Zelfstroom de openstaande verplichtingen richting de crowdfunders niet (langer) zou kunnen voldoen, dan zijn de crowdfunders alsnog van inkomsten verzekerd.

 

In dit informatiememorandum wordt getracht op toegankelijke wijze alle kenmerken van het Greencrowd-project “Zelfstroom (ronde 1)” te beschrijven. Mocht u desondanks vragen hebben na het doornemen van dit memorandum, neem dan gerust contact op met Stichting Greencrowd via onderstaande contactgegevens. Wij hopen in ieder geval dat wij uw interesse hebben gewekt om als investeerder deel te nemen aan dit vernieuwende duurzame project.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Kees
  Arnhem

 • Marije
  Amsterdam

 • Anne
  Voorburg

 • Maurice
  Geldrop

 • Joke
  Dalem

 • Robert
  Vreeland


Bekijk alle crowdfunders