• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Nu 8% rente voor iedere crowdfunder die meedoet!

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Windlife Green Organic B.V. ontwikkelt een windpark van 200 MW in Moermansk, Rusland.

Het project is vergevorderd maar de huidige aandeelhouders kunnen niet aan de financiële verplichting voldoen om de Russische subsidie voor duurzame energie aan te vragen. Om deze subsidie aan te vragen, moet een garantie van 5% van de totale investering in het park worden gestort. Dit garantiebedrag komt overeen met ongeveer €17,5 miljoen.

Windlife is daarom in gesprek met een viertal grote, buitenlandse energiebedrijven om hun project over te nemen. Met Enel Green Power is inmiddels een exclusiviteitsovereenkomst gesloten.

Om het project te kunnen verkopen, heeft Windlife nog ongeveer € 250.000,- nodig bovenop de € 2,8 miljoen die zij al geïnvesteerd heeft.

Dit document gaat in op de huidige status van het project en de wijze waarop Windlife de € 250.000,- wil financieren. Windlife kiest ervoor om de crowdfunding door Stichting Greencrowd te laten uitvoeren.Aanbod crowdfunders

Dit project ken één investeringstranche:​

 • Een crowdfunder die € 50,- of meer inlegt, ontvangt 8% rente op jaarbasis.

De rente wordt per kwartaal betaald en de financiering wordt ineens terugbetaald aan het eind van de tweejarige looptijd of eerder wanneer het project wordt verkocht en de subsidie wordt verkregen. Bij vervroegde aflossing wordt een bonusrente betaald van 5% van het uitstaande bedrag. Wanneer het project niet binnen twee jaar wordt afgelost, wordt de rente verhoogd met 2% én wordt bij aflossing eveneens een bonusrente betaald van 5% over het uitstaande bedrag.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Windlife komt de score  uit op C1.

Omdat het project in Rusland wordt ontwikkeld, wijzen wij u op het landenrisico. Atradius geeft aan dat dit gemiddeld is, zoals blijkt uit de projectbeschrijving.

Om een goed inzicht in de risico's van dit project te krijgen, adviseren wij u de projectbeschrijving goed te lezen en bij vragen contact met ons op te nemen.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Ri Qing
  Rotterdam

 • Hansr
  Gouda

 • Justus
  Amsterdam

 • Mike
  Rotterdam

 • Rob
  Duiven

 • Arthur
  Haarlem


Bekijk alle crowdfunders

Met 64 deelnemers is het minimale doel van €125.000,- opgehaald.


€ 125.000 € 250.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl