• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

5 jaar, 4% rente ieder kwartaal aflossing op basis van annuiteit

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

De gemeente Neder-Betuwe heeft van alle gemeenten in Nederland de meeste crowdfundingprojecten gedaan voor zonnepanelen op hun daken.

Op het gemeentehuis in Opheusden liggen sinds 2013 al zonnepanelen en de gemeente wil de installatie verder uitbreiden nu één van de andere dakdelen is gerenoveerd.

De gemeente Neder-Betuwe heeft eind 2014 SDE (landelijke subsidieregeling voor Stimulering Duurzame Energie) aangevraagd en deze begin 2015 ook gekregen. Hierdoor ontvangt de gemeente, naast de vermeden kosten voor elektriciteit ‘van het net’ van de overheid 15 jaar lang een bedrag per opgewekte kilowattuur (kWh) dat kan oplopen tot wel 10,3 cent per kWh.

De gemeente Neder-Betuwe wil haar inwoners betrekken bij dit project en hen financieel mee laten profiteren van deze investering in duurzame-energie-opwekking.Aanbod crowdfunders

Crowdfunders die investeren in dit project, kunnen minimaal € 50,- en maximaal € 250,- per crowdfunder inleggen.

De looptijd van de lening is 5 jaar. De rente bedraagt 4% per jaar. Aflossing vindt plaats op kwartaalbasis middels een annuïteit.

 • Crowdfunders die € 250,- investeren én voor 4 jaar overstappen naar Eneco, kunnen extra rendement maken:
 • Crowdfunders krijgen een gratis Toon;
 • De Toon wordt middels een cash back van € 75,- gratis geïnstalleerd; én
 • Eneco legt € 75,- van jouw € 250,- voor je in!

Je betaalt zelf dus maar € 175,- aan Greencrowd maar ontvangt wel ieder kwartaal rente en aflossing over € 250,- waardoor je rente geen 4% op jaarbasis is maar meer dan 15%!

Meer informatie over de Eneco-aanbieding vindt u hier: https://www.eneco.nl/toon-thermostaat/bekijk-het-aanbod/

Het betreft de "Veel zekerheid" propositie.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van de gemeente Neder-Betuwe komt de score nu uit op B1 zoals blijkt uit onderstaande tabel. Zodra het systeem is opgeleverd, stijgt de score naar A2. Dit betekent dat het een investeringsmogelijkheid met laag risico betreft.

Meer informatie over de risico's en de andere kenmerken van het project kunt u lezen in de projectbeschrijving. In de projectbeschrijving wordt getracht op toegankelijke wijze alle kenmerken van het Greencrowd-project “Uitbreiding zonnepanelen gemeentehuis Opheusden” te beschrijven. Mocht u desondanks vragen hebben na het doornemen van dit memorandum, neem dan gerust contact op met stichting Greencrowd via onderstaande contactgegevens. Wij hopen in ieder geval dat wij uw interesse hebben gewekt om als investeerder deel te nemen aan dit mooie duurzame project.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • W
  Ochten

 • W.
  Opheusden

 • R
  \\'s-Hertogenbosch

 • Sophie
  Rhenen

 • Denise
  Elst

 • L.
  Montfoort


Bekijk alle crowdfunders