• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Investeer mee in een drijvende droomwijk

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Schoonschip Amsterdam: de meest duurzame drijvende wijk van Europa

In het Johan van Hasseltkanaal, een zijkanaal van het IJ in Amsterdam-Noord, ontstaat de komende jaren de drijvende woonwijk Schoonschip. Deze wijk met 30 waterwoningen zal ruimte bieden aan 46 huishoudens en één collectieve gebruikersplek.  De eerste waterwoningen zullen in 2018 gerealiseerd worden en zo ontstaat tussen 2018 en 2020 de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, met in totaal 46 huishoudens en iets meer dan 100 bewoners.  Schoonschip wordt gerealiseerd in Buiksloterham, een wijk in Amsterdam-Noord waar de robuustheid van de oude industrie hand in hand gaat met duurzame nieuwbouwprojecten.

Duurzaam voorlopersproject

De woningen die gerealiseerd worden zijn zeer goed geïsoleerd (EPC = maximaal 0) en worden niet aangesloten op het aardgasnet. Alle woningen worden verder aangesloten op een gezamenlijk smartgrid, wat de groep in staat stelt elektriciteit onderling slim uit te wisselen. Verder komt er een gescheiden stroom voor de afvoer van grijs water (uit vaatwasser, wasmachine) en zwart water (uit toilet). In een pilot in samenwerking met Waternet wordt het zwarte water op termijn afgevoerd naar een bioraffinaderij, om het te vergisten en om te zetten in energie. En naast drijvende tuinen krijgen alle woningen een groen dak dat minimaal 1/3 van het dakoppervlak moet beslaan.

Sociaal voorlopersproject

Samenleven betekent voor Schoonschip: krachten bundelen. Samenwerken en elkaar en anderen inspireren tot een andere, duurzamere manier van leven zijn belangrijke uitgangspunten. Schoonschip is opgestart als CPO-project. Bewoners hebben zich verenigd in een stichting. Aansluitend werd een coöperatie opgestart, waar alle huishoudens lid van zijn en die door bewoners wordt gerund. In werkgroepen buigen de bewoners zich over thema’s als mobiliteit, communicatie en materiaalkeuze. En dan is er de feestcommissie die alle bijeenkomsten faciliteert.

Open source

Schoonschip ambieert een rol als koploper en pionier: een kweekvijver voor de nieuwste duurzame technieken en oplossingen. Om dit te bereiken werken ze samen met innovatieve bedrijven en delen ze onze ervaringen. De komende maanden bouwt Schoonschip aan een platform waar alle sociale en duurzame learnings open source gedeeld gaan worden.

Knelpunt financiering

De collectieve kosten bedragen € 65.250,- per huishouden. Op dit moment is dit reeds door 37 van de 46 huishoudens voldaan, de resterende huishoudens hebben minimaal € 18.250,- kunnen voldoen. Alle huishoudens hebben naast dit bedrag allen ook zo’n € 10.000,- aan leges betaald én al zo’n € 30.000,- voor het ontwerp van de  woningen. Voor de hypotheekverstrekking op drijvende woningen gelden financieringsvoorwaarden die stellen dat de bak eerst een brandmerk moet krijgen voordat de hypotheek kan worden gevestigd. Als gevolg hiervan moet naast bovenstaande bedragen ook de bouw van de bak worden voorgefinancierd en kan een aantal bewoners het restant aan collectieve kosten niet voldoen totdat het brandmerk op de bak zit. In totaal gaat het om € 285.000,-. Schoonschip wil dit bedrag nu crowdfunden.Aanbod crowdfunders

Schoonschip biedt crowdfunders de mogelijkheid mee te profiteren van de realisatie van deze drijvende droomwijk. Het aanbod voor crowdfunders is als volgt:

 • Gewenste financiering € 285.000,-;
 • Minimale inleg € 250,- per crowdfunder;
 • Maximale inleg gebaseerd op de voorschriften van de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 • Rente 4% op jaarbasis;
 • Aflossing in termijnen vanaf 30 juni 2018 naar rato van hypotheekverstrekking.

Inschrijven kan vanaf 5 maart tot en met 15 maart 2018.

Risico's

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat door Greencrowd zelf is ontwikkeld. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Schoonschip komt de score nu uit op B2 zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Onno
  Woerden

 • Anneke
  Den Haag

 • Joost
  Amsterdam

 • Wendeline
  Amsterdan

 • Anoniem
  Amsterdam

 • Lex
  Vledder


Bekijk alle crowdfunders

Er is €285.000,- opgehaald door 109 deelnemers

€ 285.000 € 285.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl