• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

1,6 MWp aan zonnepanelen in een polycultuur park in Haren

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Op 11 januari 2017 is de coöperatie Duurzaam Haren formeel van start gegaan onder de naam Coöperatie Duurzame Regio Haren U.A. Het doel van Duurzaam Haren is even eenvoudig als ambitieus: van Haren en omstreken een volledig duurzame regio maken. 

Coöperatie Duurzame Regio Haren U.A. wil een polycultuur zonnepark met een vermogen van 1,62 MWp realiseren op grond van de gemeente  Haren. Het zonnepark wordt ondergebracht in een aparte BV waar de coöperatie 2/3e aandeelhouder is en ROM3D 1/3e.

Het zonnepark wordt geplaatst op grond van de gemeente Haren die op dit moment nog door Stichting Ecologische Boerderij de Mikkelhorst wordt gepacht maar waarvoor de pacht over zal gaan naar de BV. Voor het zonnepark is reeds een omgevingsvergunning afgegeven.Aanbod crowdfunders

Dit project kent twee investeringstranches:

 • 10 jaar looptijd, 4% rente op jaarbasis, aflossing jaarlijks achteraf op basis van annuïteiten; en
 • 15 jaar looptijd, 5% rente op jaarbasis, aflossing jaarlijks achteraf op basis van annuïteiten.

De lening is achtergesteld aan de bank. Dit betekent dat de annuïteit jaarlijks achteraf wordt uitgekeerd nadat het distributieschema van de externe financier met goed gevolg is doorlopen.

Voor nadere uitleg over de achterstelling ten opzichte van de bank verwijzen wij u naar hoofdstuk 9 van dit informatiememorandum.

De crowdfunding start 15 november 2018 en loopt in beginsel tot en met 31 december 2018 of zoveel eerder indien het project eerder vol is. Het staat het bestuur vrij de crowdfundtermijn te verlengen wanneer het beoogde bedrag op 31 december 2018 nog niet is opgehaald.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van de coöperatie komt de score nu uit op B3 zoals blijkt uit de tabel op de volgende pagina. Dit betekent dat een investering in dit project een lager dan gemiddeld risico heeft.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • DubbelB
  Zwolle

 • Clariss
  Groningen

 • Bhanu
  Groningen

 • André
  Voorschoten

 • Peter
  Nieuwendijk

 • Frans
  Huissen


Bekijk alle crowdfunders

Er is €112.500,- opgehaald door 51 deelnemers

€ 112.500 € 112.500

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl