• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Korte looptijd, 8% rente en bonus bij aflossing

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Innolane is voornemens een zonnepanelenfabriek te bouwen in Noord-Nederland. De vergunningen en subsidies zijn reeds verstrekt en termsheets van de vreemd vermogensverstrekkers zijn reeds vergeven. Innolane zit in de laatste fase voor financial close en heeft liquiditeit nodig om de marketingkosten en kosten voor de laatste due diligences te financieren.Aanbod crowdfunders

Innolane biedt een beperkte groep crowdfunders de mogelijkheid om mee te investeren. Het aanbod voor crowdfunders is als volgt:

 • Gewenste financiering € 400.000,-;
 • Minimale inleg € 250,- per crowdfunder;
 • Maximale inleg gebaseerd op de voorschriften van de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 • Rente 8% op jaarbasis, uit te keren maandelijks achteraf;
 • Bonusrente bij aflossing 5%;
 • De looptijd is minimaal 3 en maximaal 10 maanden;
 • Aflossing bij financial close.

Inschrijven kan vanaf heden tot en met 15 maart 2019.

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is ontwikkeldDiverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Innolane komt de score nu uit op C2 zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Kolenberg en van dijk beheer bv
  Amsterdam

 • Alexander
  \\\'s-hertogenbosch

 • Bas
  Akersloot

 • Esther
  Oegstgeest

 • Jan
  Etten-Leur

 • Defenede Holding BV
  Rotterdam


Bekijk alle crowdfunders

Met 186 deelnemers is het minimale doel van €200.000,- opgehaald.

€ 200.000 € 403.996

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl