• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Brugfinanciering zonne-energieprojecten tot en met 31 december 2019 tegen 4%

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Greenspread Solar V heeft Tenten Solar opdracht gegeven voor de bouw van de zonnepanelen-installatie met een vermogen van 402,6 kW. De aanleg is reeds begonnen en de oplevering is gepland in maart 2018. Tenten Solar is een gerenommeerde EPC-partij (engineering, procurement, construction). Voor meer informatie over Tenten Solar zie www.tentensolar.nl. Tenten Solar heeft al vele projecten gerealiseerd voor de verschillende Greenspread-entiteiten.

Normaal gesproken betaalt een grootverbruiker zoals de NDSM Scheepsbouwloods te weinig voor stroom (per kWh) voor een rendabele investering in zonnepanelen. Het Rijk wil het aandeel duurzame energie in Nederland vergroten en is daarom bereid de productie van duurzame stroom door grootverbruikers te subsidiëren gedurende vijftien exploitatiejaren, via de SDE+.

De totale investering is geraamd op € 455.000,- exclusief BTW. Greenspread Solar V brengt € 30.000,- eigen vermogen (6,6% van de investering) in en wil € 225.000,- crowdfunden (49,5% van de investering). De overige financiering wordt verstrekt door de gemeente Amsterdam.

Greenspread Solar V wenst bijna de helft van de turn-key-investering (€ 455.000,- exclusief BTW) in het zonne-energiesysteem te crowdfunden. Dit komt overeen met een bedrag van € 225.000,-.

Greenspread heeft vastgesteld wat de technische en financiële haalbaarheid is van zonnepanelen op het dak van de NDSM Scheepsbouwloods.

Nadat in de laatste fase van 2014 SDE+ is gegund voor het project, heeft de Stichting Kinetisch Noord, die de NDSM Scheepsbouwloods beheert, besloten Greenspread opdracht te geven tot realisatie, financiering en exploitatie van het zonne-energiesysteem op basis van een operational lease.

Greenspread Solar V doet de investering in het zonne-energiesysteem en levert 15 jaar zonnestroom aan de Stichting Kinetisch Noord in de vorm van een operational lease van het systeem. Na 15 jaar kan de stichting het systeem overnemen.

De huidige crowdfunding voor dit project is een tijdelijke brugfinanciering die loopt tot en met 31 december 2019. Het is de bedoeling dat het NDSM-project in de loop van 2019 wordt geherfinancierd zodra Greenspread Solar III en Greenspread Solar V samen meer dan 2,5 MW aan gerealiseerd vermogen hebben.Aanbod voor crowdfunders

Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimale inleg van € 250,- per investeerder. De lening loopt uiterlijk tot en met 31 december 2019  en de rente is 1% per kwartaal. De lening wordt ineens afgelost op het moment van herfinancieren doch uiterlijk op 31 december 2019.

De kasstromen voor de crowdfunder die € 1.500,- inlegt, zien er als volgt uit:

In totaal ontvangt de crowdfunder in deze tranche met een inleg van € 1.500,- in totaal € 1.605,- terug.

Deelnemen is mogelijk tot en met 31 maart 2018. Het project sluit echter zodra het doelbedrag is opgehaald. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan 31 maart 2018 te sluiten of het crowdfundingaanbod in te trekken. Tenslotte kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Greenspread Solar V komt de score nu uit op B3 zoals blijkt uit onderstaande tabel. 

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Jw
  Woudenberg

 • Cor
  Geulle

 • Menne
  Haren Gn

 • Chris investeringen
  Wijchen

 • Cg
  Eindhoven

 • Arend
  Arnhem


Bekijk alle crowdfunders

Er is €225.000,- opgehaald door 111 deelnemers

€ 225.000 € 225.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl