• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

8% rente per jaar en aflossing van de lening na 2 jaar

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Het Greencrowd-project “Mestverwerkingsinstallatie GreenFerm” heeft als doel een deel van de ontwikkelingskosten om een mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 350.000 m3 mest per jaar op de Ecofactorij in Apeldoorn te realiseren, te financieren.

Het project is momenteel nog in ontwikkeling; de vergunningsaanvraag is al definitief ingediend. Zodra deze binnen is, kan de overige financiering worden afgerond en met de bouw worden gestart.

Het oorspronkelijke doel was om € 200.000,- op te halen. Enkele meevallers in het project, waaronder een lening van de aandeelhouders van € 50.000,- en enkele kostenverlagingen als gevolg van onderhandelingen met toeleveranciers, hebben ervoor gezorgd dat het doelbedrag verlaagd kon worden naar € 112.000,-.Aanbod voor crowdfunders

Crowdfunders kunnen in het kader van het project “Mestverwerkingsinstallatie GreenFerm” geld uitlenen aan GreenFerm B.V. op basis van onderstaande voorwaarden:

 • Hoofdsom € 200.000,-
 • 2-jarige looptijd;
 • Een rente van 8% per jaar over de hoofdsom;
 • Aflossing van de lening ineens na twee jaar;
 • Minimuminleg: € 250,-
 • Maximuminleg: € 40.000,-

Kortom: wie geld voor dit project uitleent aan GreenFerm B.V., ontvangt twee jaar lang 8% rente en krijgt na twee jaar zijn inleg retour.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald.

De lening aan GreenFerm is nu voorgesteld ten opzichte van de inbreng eigen vermogen van de aandeelhouders maar wordt achtergesteld aan de bancaire financiering zodra deze er is.

Greencrowd heeft de rating B3 vastgesteld conform het risicoclassificatiemodel.

De risicoclassificatie verandert gedurende de looptijd: zodra de crowdfunders zijn achtergesteld ten opzichte van een andere financier, wordt de risicoclassificatie automatisch neerwaarts bijgesteld. Tegelijkertijd betekent dit dat de bouw dan ook begint waardoor de risicoclassificatie opwaarts wordt bijgesteld. Op dat moment gaat de risicoclassificatie van B3 naar C2. Wanneer de installatie is opgeleverd en in exploitatie gaat, gaat deze naar C1

De risico's en overige zaken met betrekking tot dit project kunt u in het Informatie Memorandum lezen. Dit kunt u hier downloaden.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Pieter
  Huissen

 • Janneke
  Huissen

 • Anoniem
  Breda

 • Jochum
  Groningen

 • Rob
  Duiven

 • Flavio
  Waddinxveen


Bekijk alle crowdfunders