• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Financiering LED-verlichting: 4 jaar 4% rente

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

LedsGoEco levert, plaatst en financiert LED-verlichtingsystemen op basis van een ESCO gedachte: de rente en aflossing wordt betaald vanuit de energiebesparing.

LedsGoEco heeft de afgelopen maanden verschillende projecten gerealiseerd, vooral in het MKB-segment. Inmiddels heeft LedsGoEco een behoorlijke pijplijn met getekende financieringsovereenkomsten en kan LedsGoEco over te plaatsen van deze systemen.

Stichting Greencrowd heeft al twee keer eerder dit jaar een project succesvol gefinancierd voor LedsGoEco. De beoogde € 40.000,- en € 50.000,- was toen snel binnen en zelfs overschreven.

Inmiddels heeft LedsGoEco een nieuwe pijplijn gevuld en wil daarom minimaal € 50.000,- crowdfunden voor een looptijd van vier jaar met een rente van 1% op kwartaalbasis. De effectieve rente op jaarbasis is hier iets hoger dan 4% per jaar.

Deelname  is mogelijk vanaf € 250. Rente en aflossing vindt plaats op basis van een annuïteit die ieder kwartaal uitkeert.

Het geld wordt pas opgehaald bij de crowdfunders wanneer LedsGoEco de getekende contracten én incassomachtigingen bij Stichting Greencrowd heeft aangeleverd.

ArTee Concepts B.V. is de lenende partij en Hordeum Holding B.V. staat garant voor de betaling van rente en aflossing. Zowel de LED-verlichtingssystemen als de contracten met afnemers worden verpand aan de crowdfunders.

Het bijzondere aan dit project is dat ArTee de rente voor de volledige looptijd ineens vooruit betaald en dat de gebruikers hun aflossing rechtstreeks naar de derdenrekening van Greencrowd overmaken.

De risicoclassificatie komt hierdoor op B2.Aanbod crowdfunders

Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimale inleg van € 250,- per investeerder. De inleg is niet gelimiteerd behoudens de wettelijke voorschriften van de AFM en de hoogte van de financieringsbehoefte.

De looptijd van de lening is vier jaar en het rentepercentage is 1% per kwartaal. Doordat aflossing per kwartaal plaatsvindt op basis van een annuïteit, valt de effectieve rente iets hoger uit dan 4% op jaarbasis. De lening wordt afgelost op basis van kwartaalannuïteiten. 

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model dat in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is ontwikkeld.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
De fase waarin het project zich bevindt;
De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van ArTee Concepts B.V. komt de score nu uit op B2 zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Horteum Holding B.V.  de 100% moeder van ArTee Concepts B.V., stelt zich garant voor aflossing richting de crowdfunders. 

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Gieltje
  Veldhoven

 • Matthijs
  Den hoorn

 • Bertus
  De Meern

 • Maurice
  Geldrop

 • Emile
  Eindhoven

 • Eric
  Oudega


Bekijk alle crowdfunders