• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Financiering LED-verlichting: 4 jaar 4% rente

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

LedsGoEco levert, plaatst en financiert LED-verlichtingsystemen op basis van een ESCO gedachte: de rente en aflossing wordt betaald vanuit de energiebesparing.

LedsGoEco heeft de afgelopen maanden verschillende projecten gerealiseerd, vooral in het MKB-segment. Inmiddels heeft LedsGoEco een behoorlijke pijplijn met getekende financieringsovereenkomsten en kan LedsGoEco over te plaatsen van deze systemen.

Om de investering in de LED-systemen te kunnen financieren, wil LedsGoEco € 40.000,- crowdfunden voor een looptijd van vier jaar met een rente van 1% op kwartaalbasis. De effectieve rente op jaarbasis is hier iets hoger dan 4% per jaar.

Deelname  is mogelijk vanaf € 250. Rente en aflossing vindt plaats op basis van een annuïteit die ieder kwartaal uitkeert.

ArTee Concepts B.V. is de lenende partij en Hordeum Holding B.V. staat garant voor de betaling van rente en aflossing. Zowel de LED-verlichtingssystemen als de contracten met afnemers worden verpand aan de crowdfunders.

Het bijzondere aan dit project is dat ArTee de rente voor de volledige looptijd ineens vooruit betaald en dat de gebruikers hun aflossing rechtstreeks naar de derdenrekening van Greencrowd overmaken.

De risicoclassificatie komt hierdoor op B3.

Deelnemen is mogelijk tot en met 31 mei 2017. Het project sluit zodra het is volgeschreven. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan vermeld te sluiten.Aanbod crowdfunders

Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimale inleg van € 250,- per investeerder. De maximale inleg is € 40.000,- per crowdfunder die vanuit privé investeert. Crowdfunders die vanuit een rechtspersoon investeren, kunnen een hogere inleg hanteren. De looptijd van de lening is vijf jaar en het rentepercentage is 1% per kwartaal. Doordat aflossing per kwartaal plaatsvindt op basis van een annuïteit, valt de effectieve rente iets hoger uit dan 4% op jaarbasis. De lening wordt afgelost op basis van kwartaalannuïteiten. 

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model dat in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is ontwikkeld.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
De fase waarin het project zich bevindt;
De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van ArTee Concepts B.V. komt de score nu uit op B3 zoals blijkt uit onderstaande tabel. Zodra het alle systemen zijn opgeleverd, stijgt de score naar B2.

Horteum Holding B.V.  de 100% moeder van ArTee Concepts B.V., stelt zich garant voor aflossing richting de crowdfunders. 

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Jorn
  Nieuwegein

 • Sjoerd
  Leeuwarden

 • Emmi
  Leeuwarden

 • Rob
  Utrecht

 • Johan Feddema
  Twello

 • Bart
  Wageningen


Bekijk alle crowdfunders

Met 31 deelnemers is het minimale doel van €40.000,- opgehaald.


€ 40.000 € 44.500

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl