• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Investeer in LED; maak het verschil (10 jaar / 4% rente)

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Iederzon: "Light as a service"

Een duurzame én maatschappelijk verantwoorde investering. Dat is wat Iederzon Nederland biedt met dit LED-project. In opdracht van woningcorporatie Ymere plaatsen wij de komende jaren maar liefst 58.000 LED-armaturen in sociale woongebouwen.

Duurzaam, veilig en comfortabel

Met het plaatsen van deze LED-verlichting in dit project daalt het verbruik met ruim 64.000 kWh, waardoor de huurders op de maandelijkse servicekosten gaan besparen. Daarnaast wordt er in veel gevallen een lichtplan opgesteld dat zorgt voor een vergroot gevoel van veiligheid. Bewegingssensoren zorgen ervoor dat de huurder zich in het donker  natuurlijk en comfortabel door en om het gebouw kan verplaatsen.

Door Iederzon, voor Ymere

Dit project wordt gefinancierd, uitgevoerd en geëxploiteerd door Iederzon. Wij ontzorgen Ymere zo volledig. Door dit project in een zogenoemde ESCo uit te voeren, werkt Ymere op budget neutrale wijze aan het verduurzamen van haar woningbezit én realiseert het een lastenverlichting voor haar huurders. Tegelijkertijd kan Ymere zijn eigen middelen uitgeven aan de kerntaak: het bouwen en onderhouden van betaalbare en comfortabele huurwoningen.

Investeer nu!

Na het eerste succesvol gefinancierde LED-project, bieden wij nu de mogelijkheid om weer te investeren in duurzame verlichting! U heeft nog tot 31 december 2019 om een zichtbaar verschil te maken voor de bewoners van sociale huurwoningen.

Investeren in dit project is al mogelijk vanaf € 250,-. De looptijd van de lening is 10 jaar. De aflossing vindt plaats op basis van annuïteiten waardoor de effectieve rente gelijk is aan de nominale rente.  De sterke B2 risicoclassificatie komt omdat Ymere garant staat voor de looptijd en inkomsten van het project. Naast de crowd worden de projecten gefinancierd door de Bank Nederlandse Gemeenten en de Gemeente Amsterdam.Aanbod crowdfunders

De Energy Service Company (ESCo) Iederzon Nederland B.V. biedt de crowdfunders van Stichting Greencrowd de mogelijkheid om een aan de Bank Nederlandse Gemeenten achtergestelde lening beschikbaar te stellen aan Iederzon Amsterdam B.V.

De achtergestelde lening kent de volgende kenmerken:

 • De hoofdsom van de achtergestelde lening bedraagt € 100.000,-.
 • De looptijd van de achtergestelde lening bedraagt tien jaar.
 • De rente bedraagt 4% (zegge: vier) procent per jaar.
 • De achtergestelde lening wordt in tien jaarlijkse annuiteiten afgelost.
 • Rente en aflossing wordt jaarlijks achteraf betaald.
Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van dit project komt de score voor de bouwfinanciering nu uit op B2. Dit betekent dat de  investeringen in deze projecten een minder dan gemiddeld risico hebben.

Wij wijzen u er echter op altijd goed de risicoparagraaf van het individuele project tot u te nemen én om ook uw eigen risicoschatting te maken.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Jolanda
  Ommeren

 • Herbert
  Bleskensgraaf ca

 • Marjolein
  Amsterdam

 • Koen
  Utrecht

 • J-P Invest
  Ulvenhout

 • Gert Mulder
  Ede gld


Bekijk alle crowdfunders

Met 68 deelnemers is het minimale doel van €70.000,- opgehaald.

€ 70.000 € 100.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl