• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Financiering LED voor sociale woningbouw (10 jaar, 4% rente)

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Iederzon ‘’Light As A Service’’

Een duurzame én maatschappelijk verantwoorde investering. Dat is wat Iederzon Nederland biedt met dit LED-project. In opdracht van woningcorporatie Ymere plaatsen wij de komende jaren maar liefst 58.000 LED-armaturen in sociale woongebouwen.

Duurzaam, veilig en comfortabel

Met het plaatsen van deze LED-verlichting dalen de maandelijkse servicekosten voor de huurders in het woongebouw. Bovendien wordt er in veel gevallen een lichtplan opgesteld dat zorgt voor een vergroot gevoel van veiligheid. Bewegingssensoren zorgen ervoor dat de huurder zich in het donker  natuurlijk en comfortabel door en om het gebouw kan verplaatsen.

Door Iederzon, voor Ymere

Dit project wordt gefinancierd, uitgevoerd en geëxploiteerd door Iederzon. Wij ontzorgen Ymere zo volledig. Door dit project in een zogenoemde ESCo uit te voeren, werkt Ymere op budget neutrale wijze aan het verduurzamen van haar woningbezit én realiseert het een lastenverlichting voor haar huurders. Tegelijkertijd kan Ymere zijn eigen middelen uitgeven aan de kerntaak: het bouwen en onderhouden van betaalbare en comfortabele huurwoningen.

Investeer nu!

Na het eerste succesvol gecrowdfunde LED-project, bieden wij nu de mogelijkheid om weer te investeren in duurzame verlichting! U heeft nog tot 28 februari 2019 om een zichtbaar verschil te maken voor de bewoners van sociale huurwoningen. 

Investeren in dit project is al mogelijk vanaf € 250,-. De looptijd van de lening is 10 jaar. De aflossing vindt plaats op basis van annuïteiten waardoor de effectieve rente gelijk is aan de nominale rente.  De sterke B3 risicoclassificatie komt omdat Ymere garant staat voor de looptijd en inkomsten van het project. Naast de crowd worden de projecten gefinancierd door de Bank Nederlandse Gemeenten en de Gemeente Amsterdam.



Aanbod crowdfunders

De Energy Service Company (ESCo) Iederzon Nederland B.V. biedt de crowdfunders van Stichting Greencrowd de mogelijkheid om een aan de Bank Nederlandse Gemeenten achtergestelde lening beschikbaar te stellen aan Iederzon Amsterdam B.V.

De achtergestelde lening kent de volgende kenmerken:

 • De hoofdsom van de achtergestelde lening bedraagt € 75.000,-.
 • De looptijd van de achtergestelde lening bedraagt tien jaar.
 • De rente bedraagt 4% (zegge: vier) procent per jaar.
 • De achtergestelde lening wordt in tien jaarlijkse annuiteiten afgelost.
 • Rente en aflossing wordt jaarlijks achteraf betaald.

Het kasstroomverloop zien er voor de crowdfunder die duizend euro inlegt als volgt uit:

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Een uitgebreide beschrijving van de projectspecifieke risico's vindt u terug in het informatiememorandum. U dient het informatiememorandum daarom goed door te nemen. Uiteraard moet u ook uw eigen risicoinschatting maken omdat het voor ons op onmogelijk is om op dit moment alle risico's te overzien.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Iederzon Nederland B.V. komt de score nu uit op B3 zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Anoniem
  Arnhem

 • Anoniem
  IJzendoorn

 • Lens
  Nieuwstadt

 • Fsk
  Arnhem

 • Cor
  Leiden

 • Ger
  Oudenbosch


Bekijk alle crowdfunders

Er is €71.250,- opgehaald door 58 deelnemers

€ 71.250 € 71.250

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl