• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Financiering LED voor sociale woningbouw (10 jaar, 4% rente)

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Woningcorporatie Ymere (Amsterdam e.o.) wil dat ook de huurders van haar sociale huurwoningen kunnen profiteren van de voordelen van duurzame energietoepassingen. Daarom heeft Ymere besloten de komende jaren maar liefst 58.000 LED-armaturen te plaatsen in haar woongebouwen. 

Door de toepassing van LED-verlichting dalen de servicekosten voor de huurder. Bovendien kan door deze ingreep het woongebouw ook geoptimaliseerd worden voor de aanleg van zonnepanelen. Ook deze komen in (in de meeste gevallen) ten goede aan de huurders.

Bijzonder is dat dit project niet door Ymere zelf wordt uitgevoerd, maar door een zogenoemde Energy Service Company (ESCo), genaamd Iederzon. In deze constructie stelt Ymere haar woongebouwen beschikbaar aan Iederzon, dat zelf voor de financiering van de LED-armaturen zorgt. 

Investeren in dit project is al mogelijk vanaf € 250,- . De looptijd van de lening is 10 jaar en het rentepercentage is 4% op jaarbasis.

Draag nu bij aan dit mooie project en zorg ervoor dat ook huurders van sociale woningen de voordelen ervaren van de duurzame revolutie. 

De eerste crowdfundingactie is begin dit jaar succesvol afgerond. Dit is de tweede ronde voor Iederzon LED Amsterdam.Aanbod crowdfunders

De Energy Service Company (ESCo) Iederzon Amsterdam B.V. biedt de crowdfunders van Stichting Greencrowd de mogelijkheid om een aan de Bank Nederlandse Gemeenten achtergestelde lening beschikbaar te stellen aan Iederzon Amsterdam B.V.

De achtergestelde lening kent de volgende kenmerken:

 • De hoofdsom van de achtergestelde lening bedraagt € 75.000,-.
 • De looptijd van de achtergestelde lening bedraagt tien jaar.
 • De rente bedraagt 4% (zegge: vier) procent per jaar.
 • De achtergestelde lening wordt in tien jaarlijkse annuiteiten afgelost.
 • Rente en aflossing wordt jaarlijks achteraf betaald.

Het kasstroomverloop zien er voor de crowdfunder die duizend euro inlegt als volgt uit:

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Een uitgebreide beschrijving van de projectspecifieke risico's vindt u terug in het informatiememorandum. U dient het informatiememorandum daarom goed door te nemen. Uiteraard moet u ook uw eigen risicoinschatting maken omdat het voor ons op onmogelijk is om op dit moment alle risico's te overzien.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Iederzon Amsterdam B.V. komt de score nu uit op B3 zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Dolf
  Den Haag

 • Claudius
  Nijmegen

 • Richard
  Amsterdam

 • Sybren
  Noordwolde

 • Arend
  Arnhem

 • Arjan
  Amsterdam


Bekijk alle crowdfunders

Er is €50.000,- opgehaald door 28 deelnemers

€ 50.000 € 50.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl