• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Brugfinanciering zonne-energieprojecten tot en met 31 december 2019 tegen 4%

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Greenspread Solar beschikt momenteel over een grote portefeuille aan zonne-energieprojecten in ontwikkeling op daken van vastgoedeigenaren. Een aantal vastgoedeigenaren heeft inmiddels aangegeven niet zelf te willen investeren en gevraagd of Greenspread Solar de investering voor haar rekening wil nemen om het systeem vervolgens aan te bieden aan de vastgoedeigenaar in de vorm van een operational lease. Dankzij de subsidiebeschikking én de vermeden kosten op de energienota is er voor beide partijen een win-win-situatie.

De projecten zijn vaak te klein om individueel te financieren met bancaire projectfinanciering. Greenspread Solar wil daarom verschillende mandjes van projecten realiseren die in totaliteit wél grotendeels bancair gefinancierd kunnen worden.

Het eerste mandje van projecten, ongeveer 2,5 MW, wordt ondergebracht in Greenspread Solar III: een nieuw op te richten dochter van Greenspread Solar. De verwachting is dat Greenspread Solar III in 2018 al vol zit met gebouwde projecten en dat er begin 2019 al geherfinancierd kan worden.Aanbod voor crowdfunders

Greenspread Solar III biedt crowdfunders de mogelijkheid mee te profiteren van haar investeringen in zonne-energie. Het aanbod voor crowdfunders is als volgt:

 • Gewenste financiering € 76.500,-;
 • Minimale inleg € 250,- per crowdfunder;
 • Maximale inleg € 1.500,- per crowdfunder;
 • Rente 1% per kwartaal;
 • Aflossing ineens uiterlijk 31 december 2019;
 • Verwachte aflossing begin 2019;
 • Bij aflossing voor 31 december 2019 wordt de resterende rente tot en met 31 december 2019 meteen uitgekeerd op het moment van aflossing;
 • Crowdfunders die meedoen in de financiering van de individuele projecten krijgen in de crowdfunding van de herfinanciering van de portefeuille 0,05% per deelgenomen project bonus op de standaardrente van 5% van de herfinanciering van de gehele portefeuille.

Inschrijven kan vanaf 5 januari a.s. tot en met 31 januari 2018.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van het Greenspread Solar III komt de score nu uit op B3. Wij raden u aan het informatiememorandum goed tot u te nemen om hiermee een beeld van de risico's rondom dit project te krijgen.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Florian
  Diemen

 • Aart
  Den Haag

 • Solveigne
  Rijswijk

 • Flip&Tjeu;
  \\'s Hertogenbosch

 • François
  Klimmen

 • Karin
  Uithoorn


Bekijk alle crowdfunders

Met 75 deelnemers is het minimale doel van €76.500,- opgehaald.

€ 76.500 € 76.750

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl