• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Word lid van de committed crowd!

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

De afgelopen jaren heeft Greenspread meerdere zonne-energieprojecten gerealiseerd. Veel kleine, oudere projecten zijn grotendeels gefinancierd middels crowdfunding. Veel nieuwe, grotere projecten zijn grotendeels gefinancierd door banken en/of gemeentelijke dan wel provinciale fondsen, soms aangevuld met crowdfunding. In die gevallen spreken we van een hybride financiering: financiering die is opgebouwd uit eigen vermogen, achtergesteld vermogen via crowdfunding en financiering door een bank en/of gemeentelijk dan wel provinciaal fonds.

Bekende zonne-energieprojecten van Greenspread die een hybride financiering hebben, zijn Zonnepark Laarberg bij bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo en NDSM, de monumentale scheepsbouwloods op de NDSM-werf in Amsterdam.

Greenspread heeft de afgelopen jaren een stevige ontwikkelportefeuille aan duurzame-energieprojecten opgebouwd. Projecten bevinden zich in verschillende fases, zoals het haalbaarheidsonderzoek, de vergunningsaanvraag of de SDE+-aanvraag. Andere projecten zijn in aanbouw of gaan binnenkort van start met de aanleg.

Om de verdere uitbouw van de portefeuille deels te financieren, wil Greenspread twee soorten financieringen in de markt gaan zetten:

 • kortlopende bouwfinanciering; en
 • langlopende projectfinanciering.


Aanbod committed crowd

Greenspread Funding BV biedt de committed crowd de volgende proposities aan:

Aan de bank achtergestelde projectfinanciering

 • Inleg minimaal 25.000,- en per deelnemer;
 • Rente 6% op jaarbasis over het daadwerkelijk betaalde deel van de inleg en vanaf het moment van ontvangst van die inleg op de derdenrekening van Stichting Derdengelden Greencrowd;
 • Rente en aflossing op basis van een annuïteit die ieder jaar achteraf uitkeert op basis van de voorwaarden zoals gesteld in 7.1 en de projectsheet van het project waarin is geïnvesteerd;
 • Een bereidstellingsprovisie van 0,5% op jaarbasis over het gecommitteerde maar niet getrokken deel van de inleg.

Bouwfinanciering

 • Inleg minimaal 2.500,- en per deelnemer;
 • Rente 3,5% op jaarbasis over het daadwerkelijk betaalde deel van de inleg en vanaf het moment van ontvangst van die inleg op de derdenrekening van Stichting Derdengelden Greencrowd;
 • Rente en aflossing op basis van een annuïteit die ieder jaar achteraf uitkeert op basis van de voorwaarden zoals gesteld in 7.2 en de projectsheet van het project waarin is geïnvesteerd;
 • Een bereidstellingsprovisie van 0,5% op jaarbasis over het gecommitteerde maar niet getrokken deel van de inleg.
Risco's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Greenspread Funding komt de score voor de bouwfinanciering nu uit op B2 en die voor de projectfinanciering op B3 zoals blijkt uit het informatiememorandum. Dit betekent dat de  investeringen in deze projecten een minder dan gemiddeld risico hebben.

Wij wijzen u er echter op altijd goed de risicoparagraaf van het individuele project tot u te nemen én om ook uw eigen risicoschatting te maken.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Anoniem
  Arnhem

 • Janke
  Grou

 • Pro Management Beheer BV
  Eerbeek

 • Harry
  Utrecht

 • Johan
  Twello

 • Michiel
  Leusden


Bekijk alle crowdfunders

Met 68 deelnemers is het minimale doel van €600.000,- opgehaald.

€ 600.000 € 995.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl