• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

8% rente, eerste jaar aflossingsvrij daarna 5 jaar annuiteit

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Dit betreft de tweede financieringsaanvraag voor het project “Mestverwerkingsinstallatie GreenFerm” ,

In juli 2015 is voor dit project bij Greencrowd een bedrag van € 112.000,- opgehaald. Dat betrof een aflossingsvrije lening voor de financiering van een deel van de ontwikkelingskosten.  Tot op heden wordt er keurig aan de renteverplichtingen voldaan. Eind 2017 zal dit bedrag door de bestaande aandeelhouders en/of nieuwe toetreders worden afgelost. Er is nu geen aanleiding om te veronderstellen dat dan niet zal worden voldaan aan die aflossingsverplichting. 

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd.  De vergunningen voor het project zijn verkregen, waardoor er nu kan worden gestart met de tweede fase, zijnde de bouw en de exploitatie. Voor het realiseren van de mestverwerkingsinstallatie, is circa € 9.3 mln. benodigd. Hoewel de uiteindelijke samenstelling van de financiering nog onderhevig is aan definitieve overeenstemming met alle uiteindelijke kapitaalverstrekkers, wordt in de business case van het volgende uitgegaan:  

Vastgoedbelegger            € 5.110.000,-

Lease                               € 3.220.000,-

Crowdfunding                     € 500.000,-

Eigen vermogen                 € 483.000,-

Door een derde partij zal het pand worden gebouwd, waarna dit aan Greenferm wordt verhuurd. Het  betreft een mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 350.000 m3 mest per jaar op de Ecofactorij in Apeldoorn. Mede daar sprake zal zijn van een zeer specifiek object, wordt daarmee ook vertrouwen uitgesproken in het toekomstperspectief.   

Via Greencrowd wordt een financiering van € 500.000,- gevraagd. Deze nieuwe lening kent een totale looptijd van 6 jaar met één aflossingsvrije jaar.  Vanaf het jaar 2018 wordt de lening in 5 jaar terugbetaald op basis van een annuïtair aflossingsschema. De rentevergoeding bedraagt  8%.

Veehouders, omwonenden en andere geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om te investeren en zodoende een aantrekkelijk rendement op hun inleg te realiseren.Aanbod voor crowdfunders

Crowdfunders kunnen in het kader van het project “Mestverwerkingsinstallatie GreenFerm” geld uitlenen aan GreenFerm B.V. op basis van onderstaande voorwaarden:

 • Hoofdsom € 500.000,-
 • 6-jarige looptijd;
 • Aflossing start vanaf het jaar 2018 op basis van een annuïtaire lening.
 • Uitbetaling vindt op kwartaalbasis plaats;
 • Geboden wordt een rente van 8% per jaar;
 • Minimuminleg: € 250,-
 • Maximuminleg: € 80.000,-

Kortom: wie geld voor dit project uitleent aan GreenFerm B.V., ontvangt 6 jaar lang 8% rente. Vanaf het jaar 2018 wordt er op de lening afgelost.   

Een crowdfunder die duizend euro inlegt, kan de volgende betalingen verwachten:

De minimale inleg voor investeerders bedraagt € 250,-. Crowdfunders kunnen op dit moment maximaal € 80.000,- uitlenen in verband met de AFM-verplichtingen waaraan Greencrowd moet voldoen. Greencrowd behoudt zich het recht voor om de maximale inleg tijdens het crowdfunden aan te passen.

Particuliere crowdfunders moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Zij dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn. 

Risico's

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
De fase waarin het project zich bevindt;
De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

Uit bovenstaand figuur blijkt dat het project “Mestverwerkingsinstallatie GreenFerm” in de analyse 10 punten scoort. De rating komt daarmee uit op “B3”. Dit betekent dat de risico’s voor crowdfunders die geld uitlenen noch bijzonder klein noch bijzonder groot zijn. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de risico's rondom een investering in dit project verwijzen wij u naar het informatiememorandum.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Christina
  Beilen

 • Willem
  Zelhem

 • Erik
  Goor

 • Martijn
  Oosterbeek

 • Sparreboom Duurzaam B.V.
  Zaamslag

 • Jannis
  Amstelveen


Bekijk alle crowdfunders

Met 231 deelnemers is het minimale doel van €250.000,- opgehaald.

€ 250.000 € 500.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl