• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Investeer mee in 40 zonne-energieprojecten verdeeld over Nederland

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Greencrowd heeft een portefeuille van 40 zonne-energie-projecten aangeboden gekregen ter overname. De projecten hebben een gezamenlijk vermogen van 2,18 MW en leveren duurzaam opgewekte elektriciteit aan sporthallen, middelbare- en basisscholen, gemeentehuizen, brandweerkazernes en ziekenhuizen.

Greencrowd wil de portefeuille zonne-energieprojecten overnemen en zelf exploiteren. Middels de overname breidt Greencrowd haar eigen portefeuille fors uit en kan zij over de portefeuilles heen gaan optimaliseren.

De afgelopen maanden is Greencrowd druk bezig geweest met due diligence op de projecten en met de onderhandelingen. Inmiddels is er overeenstemming met de verkopende partij bereikt over het bod en het is de bedoeling dat overname plaatsvindt per 1 juli aanstaande of uiterlijk 1 oktober aanstaande.

De overnamesom van € 800.000,- wordt gefinancierd met eigen vermogen van Greencrowd Energy en met achtergesteld vreemd vermogen. Greencrowd heeft hiermee de overnamesom al zekergesteld. Greencrowd heeft echter de mogelijkheid bedongen om haar eigen crowdfunders de gelegenheid te geven mee te investeren in deze overname.

De crowdfunding wordt doorgezet wanneer er minimaal € 250.000,- wordt opgehaald. In verband met de inbreng eigen vermogen kan er maximaal € 500.000,- worden gecrowdfund.Aanbod crowdfunders

Dit project kent één investeringstranche.

Er geldt een minimale inleg van € 250,- en een maximale inleg van € 80.000,- per investeerder wanneer er in privé wordt geïnvesteerd én afhankelijk van hetgeen reeds via Greencrowd is geïnvesteerd.

Zakelijke investeerders kunnen in principe onbeperkt inleggen.

De lening loopt tot en met 31 december 2024 en de rente is 7% op jaarbasis. De lening wordt afgelost op basis van kwartaalannuïteiten. 

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
De fase waarin het project zich bevindt;
De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van het Greencrowd Solar Fund I komt de score nu uit op B3. Wij raden u aan het informatiememorandum goed tot u te nemen om hiermee een beeld van de risico's rondom dit project te krijgen.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Framaro
  Druten

 • Q. Gerard Adema
  Tjalleberd

 • Johannes
  Weert

 • Gerke
  Utrecht

 • Ellie
  Groningen

 • akkerbouwer Emmeloord
  Emmeloord


Bekijk alle crowdfunders

Met 165 deelnemers is het minimale doel van €250.000,- opgehaald.

€ 250.000 € 500.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl