• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Financiering zonnepanelen 10 jaar 4%. Uitkering per kwartaal obv annuïteit

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

De gemeente Grave wil het gemeentehuis verduurzamen met zonnepanelen. Het pand waarin het gemeentehuis is gevestigd, is van de Vereniging van Eigenaren Zuid Ooster waarin de gemeente zelf lid is. De VvE heeft als doel het multifunctioneel centrum te verduurzamen.

Op het dak van het multifunctioneel centrum worden binnenkort 200 zonnepanelen geplaatst. Deze 200 zonnepanelen gaan samen naar verwachting ruim 46.000 kWh per jaar produceren.

De totale investering in de zonnepanelen bedraagt naar verwachting € 50.000,-. VvE Zuid Ooster wil de helft hiervan crowdfunden. De resterende 50% van de investering wil de VvE zelf inbrengen met eigen vermogen. Op de exploitatie van de zonnepanelen zit een SDE+ subsidie.

De VvE biedt haar crowdfunders een rente van 1% per kwartaal. Rente en aflossing wordt ieder kwartaal betaald in de vorm van een annuïteit. De looptijd van de financiering bedraagt tien jaar.

Deelname is mogelijk tot en met 30 juni 2017. Het project sluit echter zodra het doelbedrag is opgehaald. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan 30 juni 2017 te sluiten of het crowdfundingaanbod in te trekken. Tenslotte kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd.Aanbod voor crowdfunders

Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimale inleg van € 100,- en een maximale inleg van € 5.000,- per investeerder. De looptijd van de lening is tien jaar en het rentepercentage is 1% per kwartaal. De lening wordt afgelost op basis van kwartaalannuïteiten.

De kasstromen voor de crowdfunder die € 250,- inlegt, zien er als volgt uit:

In totaal ontvangt de crowdfunder in deze tranche met een inleg van € 250,- in totaal € 306,22 terug.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van VvE Zuid Ooster komt de score nu uit op B1 zoals blijkt uit onderstaande tabel. 

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Irene
  Grave

 • Anoniem
  Cuijk

 • Frans
  Grave

 • Jos
  Grave

 • Leo
  Grave

 • Piet
  Escharen


Bekijk alle crowdfunders