• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Financiering zonnepanelen 10 jaar 4%. Uitkering per kwartaal obv annuiteit

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

De gemeente Grave heeft als gemeente een voorbeeldfunctie tegenover haar burgers. Daarom gaat de gemeente haar energievoorziening op zo een duurzaam mogelijk manier realiseren. Dit doet zij onder andere door op het daken van de gemeentewerf en op het wijkgebouw Esterade zonnepanelen te plaatsen.

Op het dak van de gemeentewerf worden binnenkort 506 zonnepanelen geplaatst en op het dak van het wijkgebouw 28 zonnepanelen. Deze 534 zonnepanelen gaan samen naar verwachting bijna 130.000 kWh per jaar produceren.

De totale investering in de zonnepanelen bedraagt naar verwachting € 150.000,-. De gemeente kan deze investering volledig met eigen middelen financieren, maar de gemeente wil graag haar inwoners betrekken en hen mee laten delen in het financieel rendement van de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.

De gemeente wil € 125.000,- financieren middels crowdfunding. De rest financiert de gemeente met eigen middelen.

De gemeente biedt haar crowdfunders een rente van 1% per kwartaal. Rente en aflossing wordt ieder kwartaal betaald in de vorm van een annuïteit. De looptijd van de financiering bedraagt tien jaar.

Deelname is mogelijk tot en met 30 juni 2017. Het project sluit echter zodra het doelbedrag is opgehaald. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan 30 juni 2017 te sluiten of het crowdfundingaanbod in te trekken. Tenslotte kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd.Aanbod crowdfunders

Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimale inleg van € 100,- en een maximale inleg van € 5.000,- per investeerder. De looptijd van de lening is tien jaar en het rentepercentage is 1% per kwartaal. De lening wordt afgelost op basis van kwartaalannuïteiten.

De kasstromen voor de crowdfunder die € 250,- inlegt, zien er als volgt uit:

In totaal ontvangt de crowdfunder in deze tranche met een inleg van € 250,- in totaal € 306,22 terug.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

 • De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
 • De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
 • De fase waarin het project zich bevindt;
 • De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
 • Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Gemeente Grave komt de score nu uit op B3 zoals blijkt uit onderstaande tabel. 

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Jw
  Woudenberg

 • Jan
  Grave

 • Remco
  Grave

 • Harrie
  Escharen

 • Leon
  Grave

 • Anoniem
  Cuijk


Bekijk alle crowdfunders

Er is €125.000,- opgehaald door 34 deelnemers

€ 125.000 € 125.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl