• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Kortlopende bouwfinanciering met 3,5% rente

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

De afgelopen jaren heeft Greenspread meerdere zonne-energieprojecten gerealiseerd. Veel kleine, oudere projecten zijn grotendeels gefinancierd middels crowdfunding. Veel nieuwe, grotere projecten zijn grotendeels gefinancierd door banken en/of gemeentelijke dan wel provinciale fondsen, soms aangevuld met crowdfunding. In die gevallen spreken we van een hybride financiering: financiering die is opgebouwd uit eigen vermogen, achtergesteld vermogen via crowdfunding en financiering door een bank en/of gemeentelijk dan wel provinciaal fonds.

Bekende zonne-energieprojecten van Greenspread die een hybride financiering hebben, zijn Zonnepark Laarberg bij bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo en NDSM, de monumentale scheepsbouwloods op de NDSM-werf in Amsterdam.

Greenspread heeft de afgelopen jaren een stevige ontwikkelportefeuille aan duurzame-energieprojecten opgebouwd. Projecten bevinden zich in verschillende fases, zoals het haalbaarheidsonderzoek, de vergunningsaanvraag of de SDE+-aanvraag. Andere projecten zijn in aanbouw of gaan binnenkort van start met de aanleg.

Op dit moment bouwt Greenspread 2 projecten tegelijkertijd: in Gorinchem wordt een project gebouwd van 511 kW gebouwd met een investering van € 495.000,-. en in Nederweert wordt een project gebouwd van 550 kW met een investering van € 602.000,-. De zonnestroom wordt in Gorinchem middels een operational lease geleverd aan Rivas Zorggroep. In Nederweert wordt de zonnestroom aan het landelijke net geleverd met een PPA.

De investering in beide projecten samen bedraagt € 1.097.000,- exclusief BTW en afsluitprovisie. Hiervan wordt 85% geherfinancierd door een gerenommeerde bank. Deze financiering wordt in het eerste kwartaal van 2020 verstrekt. De projecten zijn reeds in aanbouw. Greenspread wil tijdelijk € 450.000,- financieren middels crowdfunding tot het moment van herfinanciering door de bank.Aanbod crowdfunders

Dit project kent één investeringstranche:

 • Doelbedrag € 450.000,-
 • Inleg minimaal € 500,-  per deelnemer;
 • Rente 3,5% op jaarbasis over de inleg vanaf het moment van ontvangst van die inleg op de derdenrekening van Stichting Derdengelden Greencrowd;
 • De rente wordt uitgekeerd bij aflossing. Indien aflossing later plaatsvindt dan 31 maart 2020, wordt het rentepercentage vanaf dan verhoogd naar 4%. Dit geldt niet met terugwerkende kracht maar vanaf 1 april 2020;
 • Aflossing vindt ineens plaats bij herfinanciering.

De crowdfunding start 29 november en loopt in beginsel tot en met 13 december 2019 of zoveel eerder indien het project eerder vol is. Het staat Greenspread vrij de crowdfundtermijn te verlengen wanneer het beoogde bedrag op 13 december nog niet is opgehaald.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de lening nemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:

De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.;

Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;

Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;

De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;

De fase waarin het project zich bevindt;

De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;

Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Greenspread Funding komt de score voor de bouwfinanciering nu uit op B1. Dit betekent dat de  investeringen in deze projecten een minder dan gemiddeld risico hebben.

Wij wijzen u er echter op altijd goed de risicoparagraaf van het individuele project tot u te nemen én om ook uw eigen risicoschatting te maken.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Sunsolar
  Oss

 • P
  Brakel

 • Johan
  Baarle-Hertog

 • Wouter
  Arnhem

 • Ger
  Oudenbosch

 • Marieke
  Arnhem


Bekijk alle crowdfunders

Er is €450.000,- opgehaald door 147 deelnemers

€ 450.000 € 450.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl