• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

7 jaar lang 6% rente, uitkering per kwartaal o.b.v. annuiteit

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Het "Evensnelladen" concept van Greencrowd Charging slaat heel goed aan. Zo goed zelfs, dat er een tweede fase wordt gecrowdfund. Greencrowd Charging gaat voor minimaal 25 nieuwe laadpalen, maar de pijplijn is vol genoeg om er ook 50 te gaan plaatsen. 

Greencrowd Charging wil niet zomaar een aanbieder van laaddiensten zijn zoals de velen die er al zijn. Greencrowd Charging wil alleen zichtbaar duurzaam opgewekte elektriciteit leveren en maakt daarom de koppeling met lokale duurzame opwekking, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Dankzij de samenwerking met LastMileSolutions kunnen klanten bij de laadpalen in de openbare ruimte er zelfs voor kiezen om zonne-energie van Greencrowd te laden, zonne-energie van hun eigen zonnepanelen te laden als ze op dat moment aan het terugleveren zijn of zelfs de zonne-energie van hun postcoderoosproject of winddeel als ze daarin deelnemen. Op het moment dat er tijdens het laden geen zonne-energie beschikbaar is, bijvoorbeeld ’s nachts, worden de laadpalen voorzien van in Nederland opgewekte windenergie. 

Binnen nu en twee weken worden de eerste vijf slimme snellaadpalen in Woudenberg geplaatst op strategische locaties en daarna volgen snel nog een paar gemeenten. Maar ook bij de andere doelgroepen slaat het "Evensnelladen" concept goed aan en is er in de voorjaarsronde al heel veel SDE+ aangevraad om de laadpalen ter plaatse van zonne-energie te gaan voorzien.Aanbod crowdfunders

Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimale inleg van € 250,- per investeerder. De maximale inleg is € 80.000,- per crowdfunder die vanuit privé investeert. Crowdfunders die vanuit een rechtspersoon investeren, kunnen een hogere inleg hanteren.

De looptijd van de lening is zeven jaar en het rentepercentage is 6% op jaarbasis. Doordat aflossing per kwartaal plaatsvindt op basis van een annuïteit, valt de effectieve rente lager uit. De lening wordt afgelost op basis van kwartaalannuïteiten. 

De tussenliggende kwartalen zijn voor de overzichtelijkheid verborgen. In totaal krijgt een crowdfunder die € 1.000,- inlegt over de gehele looptijd € 1.232,03 uitgekeerd.

Risico's

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model.  Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse  gaat in op:
• De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV;
• Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
• Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;
• De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;
• De fase waarin het project zich bevindt;
• De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;
• Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Greencrowd Charging komt de score nu uit op B3 zoals blijkt uit onderstaande tabel. Zodra het systeem is opgeleverd, stijgt de score naar B2.

Wij raden u aan de projectbeschrijving en de daarin opgenomen risicoparagraaf goed tot u te nemen.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • La Meteyrie del Rey b.v.
  Weesp

 • David
  t Zand

 • Bert
  Groningen

 • Anoniem
  Woudenberg

 • Marjolein
  Apeldoorn

 • Hans
  Haren


Bekijk alle crowdfunders

Met 126 deelnemers is het minimale doel van €125.000,- opgehaald.

€ 125.000 € 180.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl