• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

8% rente, eerste jaar aflossingsvrij. Aflossing lineair per maand, rente per kwartaal achteraf

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Dit betreft de financieringsaanvraag voor het project Ecotop B.V.  Doelstelling is om in deze besloten vennootschap een deel van de realisatiekosten te financieren van het duurzame mestverwerkings-initiatief van Melkveehouder J.G. Seuntiëns.

De vergunningen alsmede de noodzakelijke subsidie zijn aangevraagd en verkregen. Voor de bouw van het object en de opstartfase, is een bedrag van circa € 1,4 mln. benodigd. Op dit moment wordt uitsluitend gestart met fase 1 en betreft een investering van € 477.000,- waarvan ruim 50 % door ondernemer zelf wordt gefinancierd. De bouwkosten zijn voor een belangrijk deel onderbouwd met offertes. In het investeringsplan is (nog) geen rekening gehouden met een post onvoorzien. Dat geldt overigens wel voor de ontvangen rentabiliteitsbegroting. De bouw van de mestverwerkingsinstallatie zal plaatsvinden op de grond van het bovengenoemde veehouderijbedrijf.

De financieringsopzet is als volgt:

 • Crowdfunding            € 220.000,-
 • Inbreng ondernemer   € 277.000,-

Via Greencrowd wordt een lineaire financiering van € 220.000,- gevraagd. Deze nieuwe lening kent een totale looptijd van 7 jaar. De aflossingen ad € 3.000,- per maand starten vanaf januari 2018. De rentevergoeding bedraagt  8%.

Overigens is er de mogelijkheid dat de lening eerder wordt afgelost. In dat geval betaalt Ecotop 10% van het op dat moment uitstaande saldo als bonusrente.

Veehouders, omwonenden en andere geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om te investeren en zodoende een aantrekkelijk rendement op hun inleg te realiseren.

Naast de bovengenoemde mogelijkheid om te investeren, is nog sprake van een ander interessant initiatief.  Ecotop B.V. biedt u namelijk de optie om uw zuivelgebruik klimaatneutraal te laten verklaren. Zij wil dit dan gaan toepassen op de liters melk.  Op elke € 100 investering wordt het recht toegekend om 100 liter melk klimaatneutraal te bestempelen. Daarvoor worden melkcertificaten ingevoerd. Per jaar zijn de kosten voor het verwerven en behouden van deze certificaten als volgt:

1 enkel certificaat afzonderlijk: € 7,50
2 of meer certificaten : € 3,75 * aantal certificaten +  eenmalig € 2,50 administratiekosten.

Crowdfunders ontvangen een korting van 25% op bovengenoemde prijzen. In de investeringsfase kunt u aangeven of en zo ja hoeveel certificaten u wenst. Voor meer informatie omtrent dit initiatief, wordt verwezen naar het informatiememorandum van Ecotop B.V. en/of de website van dat bedrijf  (www.ecotop.nu).   

Stichting Greencrowd heeft aan dit project een risicorating B3 toegekend. Dit betekent dat het een investeringsmogelijkheid met gemiddelde risico’s betreft. 

Veehouders, omwonenden en andere geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om te investeren en zodoende een aantrekkelijk rendement op hun inleg te realiseren. 

Meer informatie over het project is hier beschikbaar: www.ecotop.nu

Het project functioneert zoals verwacht. De crowdfunders ontvangen rente en aflossing conform de gemaakte afspraken.Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Joris
  Leiden

 • Henk
  Hellevoetsluis

 • Pieter
  Opheusden

 • Martijn
  Amersfoort

 • Marjolein
  Apeldoorn

 • Esther
  Den Haag


Bekijk alle crowdfunders

Met 140 deelnemers is het minimale doel van €220.000,- opgehaald.

€ 220.000 € 225.003

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl