• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

9,3 MWp aan zonnepanelen op een voormalige afvalstortplaats in Geldermalsen

Deel deze pagina via:

Helaas, dit project is afgelopen. U kunt niet meer bijdragen.

Avri Solar B.V. is een dochteronderneming van de Gemeenschappelijke Regeling Avri. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Avri zamelt het huishoudelijk afval in voor deze gemeenten.

Avri Solar B.V. heeft geïnvesteerd in Zonnepark Avri op de voormalige afvalstortplaats in Geldermalsen. Zonnepark Avri is in mei 2018 geopend en levert al zonne-energie.

De investering is volledig gefinancierd met een lening van de bank, een achtergestelde lening van Innovatie- en Energiefonds Gelderland en met eigen vermogen van Avri Solar B.V.

Avri Solar B.V. wil in verschillende termijnen maximaal € 990.000,- ophalen via crowdfunding. Het bedrag dat wordt opgehaald met de crowdfunding wordt volledig aangewend om de achtergestelde lening van Innovatie- en Energiefonds Gelderland af te lossen. De crowdfunding is zelf ook achtergesteld en wel aan de financiering van de bank.

Op 15 november wordt de stand opgemaakt en besloten of het project dan gesloten wordt of nog wordt verlengd.Aanbod crowdfunders

Dit project kent meerdere investeringstranches. Deelnemers kunnen inleggen per paneel. De paneelprijs is € 250,-.

Deelnemers kunnen voor minimaal 1 zonnepaneel (€ 250,-) meedoen en voor maximaal 16 zonnepanelen (€ 4.000,-).

·         Tranche 1: looptijd 5 jaar, rente 4% op jaarbasis, rente en aflossing jaarlijks achteraf op basis van annuïteiten, hoofdsom maximaal € 100.000,-;

·         Tranche 2: looptijd 10 jaar, rente 4,5% op jaarbasis, rente en aflossing jaarlijks achteraf op basis van annuïteiten, hoofdsom maximaal € 250.000,-; en

·         Tranche 3: looptijd 15 jaar, rente 5,5% op jaarbasis, rente en aflossing jaarlijks achteraf op basis van annuïteiten, hoofdsom maximaal € 640.000,-.

 

Voor nadere uitleg over de achterstelling ten opzichte van de bank verwijzen wij u naar hoofdstuk 9 pagina 19 van het informatiememorandum.

Risico's

Het project kent een risicoclassificatie B3. Dit betekent dat een investering in dit project een lager dan gemiddeld risico heeft. Voor nadere uitleg over het risicoprofiel (A = laag risico, B = lager dan gemiddeld risico, C = gemiddeld risico, D = hoger dan gemiddeld risico, E = hoog risico) verwijzen wij u naar hoofdstuk 10 pagina 24 van het informatiememorandum.

Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord.

 

Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico’s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project.

Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een risicoclassificatiemodel dat in 2015 is aangescherpt. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

De risicoanalyse gaat in op:

·         De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.;

·         Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;

·         Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;

·         De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;

·         De fase waarin het project zich bevindt;

·         De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;

·         Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

In het geval van Avri komt de score nu uit op B3 zoals blijkt uit de onderstaande tabel. Dit betekent dat een investering in dit project een minder dan gemiddeld risico heeft.

Helaas, dit project is gesloten. U kunt niet meer bijdragen.

Meest recente deelnemers die het project steunen
 • Bas
  Bruchem

 • Sophinus
  Gameren

 • Kaatje
  Deil

 • Claudius
  Nijmegen

 • Rainaldo
  Deil

 • Evert
  Arnhem


Bekijk alle crowdfunders

Er is €990.000,- opgehaald door 332 deelnemers

€ 990.000 € 990.000

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl