• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

ChristenUnie/SGP Den Haag, CNV Connectief en Greencrowd lanceren enecoblijftvanons.nl

05 okt 2017

Met de lancering van de website www.enecoblijftvanons.nl presenteren de ChristenUnie/SGP Den Haag, CNV Connectief en Greencrowd vandaag hun initiatief om energiebedrijf Eneco in publieke handen te houden. De initiatiefnemers roepen gemeenten op hun aandelen Eneco niet te verkopen. Fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP Den Haag en aanjager van het initiatief Pieter Grinwis: “Het publieke belang van een betrouwbare energie- en warmtevoorziening is zo groot, dat Den Haag én de andere aandeelhoudende gemeenten een strategische fout van jewelste maken als ze besluiten te verkopen. Ik hoop daarom dat meer organisaties, gemeenten, partijen en personen zich zullen uitspreken tegen verkoop en zich aansluiten bij Eneco blijft van ons.” De gemeenteraad van Den Haag – in grootte de tweede aandeelhouder met 16,55% van de aandelen – debatteert vanavond over het principebesluit over het al dan niet verkopen van de aandelen Eneco. “Ik hoop zeer dat een meerderheid zich tegen het afbouwen van het aandelenbezit uitspreekt”, aldus Pieter Grinwis.

Ook het CNV hoopt dat gemeenten zich tegen verkoop uitspreken. "Als CNV maken we ons grote zorgen over het proces, omdat dit niet uitsluit dat Eneco in handen van een verkeerd soort investeerder komt. De toezeggingen over een "zorgvuldige afweging aan het eind" lijken aardig, maar zijn boterzacht", zegt Ben Hoogendam, CNV-bestuurder. Jan Willem Zwang, directeur van het crowdfundingplatform Greencrowd, vraagt zich eveneens af welk belang gediend is bij verkoop: “Alle gemeenten hebben klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd de grootste moeite deze te realiseren, zeker de grootste aandeelhouders van Eneco. Verkoop van een perfect middel om invulling te geven aan hun eigen klimaatdoelstellingen is dan ook niet in het publiek belang, ook niet wanneer dit wordt beperkt tot slechts de inwoners van de eigen gemeente. Verkoop van Eneco in de huidige klimaatuitdaging is pennywise maar poundfoolish.”

Lessen trekken uit verkoop Nuon en Essent

Pieter Grinwis vervolgt: “We moeten lessen trekken uit de verkoop van de andere grote Nederlandse energiebedrijven Nuon en Essent door provincies en gemeenten. Deze zijn overgenomen door buitenlandse bedrijven die nog wel in overheidshanden waren en zijn. Wat is er van Nuon en Essent geworden? 4.200 banen gingen verloren en de al bescheiden duurzaamheidsambities werden ook nog eens in de ijskast gezet.  Bovendien hebben we het niet zomaar over een pak suiker, maar over onze energievoorziening. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Zeker nu we aan het begin staan van een grote transitie van het gebruik van kolen, olie en gas naar zon, wind en duurzame warmte. Eneco heeft als groot energiebedrijf hierin een voortrekkersrol. En als het bedrijf in publieke handen blijft, zal het deze rol zeker kunnen blijven vervullen. Dat is na verkoop nog maar de vraag. Meer dan genoeg redenen om alle aandeelhoudende gemeenten op te roepen tégen verkoop en vóór behoud van de aandelen Eneco te kiezen. En daarmee ook voor een duurzame energie- en warmtevoorziening voor de toekomst.”

Hieronder volgt de tekst van de petitie:


Wij

Initiatiefnemers, ondersteuners en sympathisanten van het initiatief ´Eneco blijft van ons´,

Constateren

 • Dat het energiebedrijf Eneco eigendom is van 53 gemeenten.
 • Dat alle aandeelhoudende gemeenten uiterlijk 31 oktober aanstaande een principebesluit nemen over het behoud of verkopen van de aandelen Eneco.
 • Dat een betrouwbare energievoorziening essentieel is voor het functioneren van onze samenleving.
 • Dat Eneco ​een grote stroomleverancier is met een duidelijk duurzaam karakter, in tegenstelling tot Nuon en Essent.[1]
 • Dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs.
 • Dat bij de hiervoor benodigde energietransitie (de overgang van fossiele naar duurzame energie) meer nadruk zal komen te liggen op opwekking en levering van elektriciteit en warmte op lokale schaal.
 • Dat de voorzitter van de aandeelhouderscommissie heeft aangegeven dat niet kan worden gegarandeerd of uiteindelijk aan bij verkoop gestelde duurzaamheidsvoorwaarden kan worden voldaan.[2]
 • Dat Eneco in negen aandeelhoudende gemeenten eigenaar is van grote warmtenetten en dat warmtenetten belangrijker worden nu we overgaan van het verwarmen van onze huizen met aardgas naar een klimaatneutrale warmtevoorziening.  
 • Dat bewoners van huizen die zijn aangesloten op zo’n warmtenet niet kunnen kiezen voor een andere warmteleverancier.
 • Dat 3.500 mensen werkzaam zijn bij Eneco.
 • Dat bij eerdere privatiseringen van energiebedrijven Nuon en Essent in totaal 4.200 banen verloren gingen.
 • Dat met de energietransitie de vraag naar aardgas afneemt en naar elektriciteit groeit, waarmee ook de markt voor Eneco groeit, wat vertrouwen geeft voor continuering van rendement en dividend voor aandeelhouders.

Zijn van mening

 • ​Dat het strategische belang van energievoorziening publiek aandeelhouderschap rechtvaardigt.
 • Dat Eneco een voortrekkersrol vervult en dient te blijven vervullen in de energietransitie, een transitie die het publieke belang eens te meer onderstreept.
 • Dat de kennis, kunde en strategie van Eneco op het gebied van duurzame energie moet worden gekoesterd.
 • Dat er geen onnodige risico’s moeten worden genomen met de opwekking en levering van energie en warmte aan huishoudens.
 • Dat er ook geen onnodige risico’s moeten worden genomen met de 3.500 arbeidsplaatsen van Eneco.

En roepen aandeelhoudende gemeenten daarom op 

​De aandelen Eneco niet te verkopen.


[1] Nuon en Essent op plek 32 en 34 Bron: Onderzoek duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers. Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu, Wise (2006).

[2] NRC, 30 september 2017.« Vorig nieuwsbericht Terug naar overzicht Volgend nieuwsbericht »
Inschrijven nieuwsbrief Bekijk alle projecten

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl