• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Niet-net? Net niet!

06-12-2017 '} {seo_descr}

Woudenberg, 6 december 2017

Vandaag, de dag dat Sinterklaas weer aan zijn stutten trekt, heeft minister Wiebes zijn kamerbrief aangeleverd over de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+).

Historische fout

Na de brief enkele keren gelezen te hebben, kunnen wij concluderen dat zowel ECN als het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een historische fout hebben gemaakt met betrekking tot de nieuwe regeling voor zonne-energie. En dan specifiek de opwekking van hernieuwbare energie met fotovoltaïsche panelen (zon-PV).

De regeling maakt komend jaar onderscheid tussen systemen “groter dan of gelijk aan 15 kWp tot systemen kleiner dan 1 MWp” en “systemen groter dan of gelijk aan 1 MWp”. Dit doet de overheid zowel in de basisbedragen, onder 1 MWp mag tot € 0,112 per kWh worden aangevraagd en vanaf 1 MWp tot € 0,107 per kWh, als in correctiebedragen voor niet-netlevering.

Niet-netlevering? Ja, dit is een nieuw begrip dat in de markt vooral bekend staat als de gelijktijdigheid, oftewel het deel van de zonne-energieproductie dat direct wordt verbruikt op de locatie zonder dat deze eerst het elektriciteitsnet opgaat (vandaar de “niet-net” levering).

Het onderscheid in correctiebedragen dat wordt gemaakt voor niet-netlevering bij systemen tot 1 MWp en vanaf 1 MWp is respectievelijk € 0,063 per kWh en € 0,055 per kWh. Voor netlevering krijg je in beide gevallen (op basis van voorlopige correctiebedragen) te maken met een correctiebedrag van € 0,038 per kWh.

Wat is nu het probleem van dit nieuwe systeem?

De nieuwe regeling stimuleert levering aan het net. Immers: voor teruglevering krijg je bij een systeem tot 1 MW maximaal € 0,112 - € 0,038 = € 0,074 per kWh, terwijl je bij direct verbruik slechts € 0,112 - € 0,063 = € 0,049 per kWh krijgt. Het verschil tussen direct verbruik en netlevering is € 0,025 per kWh. Bij systemen vanaf 1 MWp is het verschil met € 0,017 per kWh gelukkig wel kleiner.

Voor grote zonneparken met een eigen aansluiting is de regeling niet zo’n probleem. Daar wordt 100% ingevoed op het net met een eigen aansluiting. Systemen boven 1 MW kunnen met de € 0,107 subsidie per kWh ook wel uit.

Voor scholen en sportverenigingen is de nieuwe regeling ook nog wel prima. Hier gaat het vaak om systemen die kleiner zijn dan 100 kWp en waar vooral ’s zomers wordt teruggeleverd aan het net.

Waar zit dan de ‘historische fout’?  Ik zal proberen dit beknopt uit te leggen.

Huidig systeem werkt goed

Het huidige systeem werkt goed. Ieder jaar worden zowel de basisbedragen als de basisenergieprijs aangepast aan de marktomstandigheden. Hierdoor worden veel subsidies aangevraagd voor zonne-energiesystemen en worden veel zonne-energieprojecten op daken gerealiseerd. Het nieuwe systeem is alleen nog maar interessant voor systemen die groter zijn dan 1 MWp én die rechtstreeks invoeden op het net. Hierdoor zullen vooral nog meer grote zonneparken komen en worden juist minder daken belegd met zonnepanelen. Dit terwijl Nederland qua duurzaamheidsdoelstellingen nog een hele lang weg heeft te gaan en die grote zonneparken er met de huidige regeling ook wel zouden komen.

Het huidige systeem nodigt dakeigenaren uit een zo hoog mogelijke gelijktijdigheid van productie en verbruik te realiseren en zo min mogelijk terug te leveren aan het net, omdat dit hen financieel gezien veel minder oplevert. Het nieuwe systeem nodigt dakeigenaren uit juist zoveel mogelijk terug te leveren aan het net en zo min mogelijk gelijktijdig te produceren en te verbruiken. Teruglevering levert namelijk meer op dan gelijktijdig verbruik.

Teruglevering wordt gestimuleerd in plaats van gelijktijdigheid

Door de gewijzigde regeling zal een zonne-energiesysteem niet meer worden afgestemd op het verbruik, wat nu het geval is, maar zal een dak zo vol mogelijk worden gelegd, om zoveel mogelijk terug te leveren aan het net. Het ontwerp van een zonne-energiesysteem zal ook niet meer worden afgestemd op het verbruiksprofiel van een locatie. Oost-west-opstellingen zullen hierdoor niet meer worden gerealiseerd; dakeigenaren zullen zoveel als mogelijk kiezen voor zuidgeoriënteerde opstellingen omdat deze ’s zomers en rond het middaguur dan het meeste gaan terugleveren. De netbeheerders zullen de nieuwe regeling dan ook zeker niet omarmen.

Opslag van elektriciteit wordt gefrustreerd

De nieuwe regeling draait bovendien de opkomst van batterijen de nek om. Waar partijen nu nog overwegen accu’s te plaatsen om een zo hoog mogelijke gelijktijdigheid te realiseren (en daarmee het lokale elektriciteitsnet te ontlasten), zullen zij dit met de nieuwe SDE+-regeling zeker achterwege laten, omdat het plaatsen van een accu juist een negatief effect heeft op het rendement waar dit nu nog een positief rendement heeft. Dit geldt uiteraard ook voor alle initiatieven waar laadpalen gekoppeld worden aan zonne-energiesystemen met SDE+. Ook dit soort innovaties zullen niet meer gerealiseerd worden met de SDE+-regeling van 2018.

Administratieve lastendruk wordt verhoogd

De administratieve lastendruk van de regeling wordt waarschijnlijk rijkelijk onderschat. Op dit moment wordt alleen de productie geregistreerd via een brutoproductiemeter, maar met de nieuwe regeling moet ook de teruglevering worden aangeleverd. Het meetbedrijf registreert teruglevering op kwartierbasis en moet nu op kalenderjaarbasis de teruglevering aan gaan leveren. Data komen voortaan dus van twee partijen en die data moeten ook nog worden gematcht en gevalideerd én er moet jaarlijks achteraf worden vastgesteld welk deel is teruggeleverd aan het net en welk deel eigen verbruik is.

Op sommige locatie wordt dit sowieso een probleem; denk maar aan ziekenhuizen die een eigen WKK-installatie hebben en daar soms ook al mee terugleveren. Hoe worden deze stromen onder de nieuwe regeling gescheiden van elkaar?

Tweede allocatiepunt

Volgend jaar wordt het mogelijk een tweede allocatiepunt aan te vragen. Waarschijnlijk gaan heel veel zonne-energiesystemen waar SDE+ voor wordt beschikt in 2018 gebruikmaken van een tweede allocatiepunt. Juridisch gaat het zonne-energiesysteem dan 100% terugleveren aan het net, terwijl fysiek de stroom op de locatie wordt verbruikt voor het deel dat gelijktijdig wordt geproduceerd.

Kortom: de nieuwe SDE+-regeling voor zonne-energiesystemen is niet-net maar juist helemaal verkeerd. De nieuwe regeling leidt tot minder zonne-energiesystemen op daken en tot lokale overbelasting van het net doordat locaties veel meer gaan produceren dan er verbruikt wordt. De nieuwe regeling leidt daarnaast tot een hogere administratieve lastendruk én belemmert de verdere opkomst van batterijen om het net te ontlasten.Terug naar overzicht