• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Projectfinanciering

Greencrowd beschikt over de nodige kennis en ervaring om duurzame-energie-projecten dusdanig te structureren dat deze ook daadwerkelijk gefinancierd kunnen worden. Door een bank, door een een provinciaal (energie)fonds of door Greencrowd zelf met de crowdfunders. Of door een combinatie van deze partijen.

Greencrowd onderhoudt goede contacten met de groene banken én met de provinciale fondsen die gericht zijn op het financieren van duurzame-energie-projecten. We hebben overal rechtstreekse ingangen en de lijntjes zijn kort. We kunnen dus snel schakelen in een markt die het moet hebben van een lange adem.

Dankzij onze ervaring met het financieren van energieprojecten, zowel kleine als hele grote projecten, weten we precies waar financiers en investeerders op letten en hoe zij business cases beoordelen. Ook weten we van de banken en fondsen wat voor projecten zij niet willen financieren en wat voor projecten wel. Ook weten we onder welke voorwaarden ze dan willen financieren. Dit geldt ook voor de crowdfundingprojecten van de stichting. Stichting Greencrowd heeft haar eigen toetsingscriteria waaraan moet worden voldaan voordat een project online kan worden gezet.

Deze kennis en ervaring passen we toe op onze eigen modellen, zodat we zeker weten dat de financieringsaanvragen die wij bij de verschillende potentiële financiers indienen ook door hen worden geaccepteerd.

Procedure
De basis voor onze dienstverlening vormt altijd een eerste gesprek. Hierin vragen wij u het project te presenteren en zullen wij u kritische vragen stellen, mede naar aanleiding van het intake-formulier dat u voorafgaand aan het gesprek heeft moeten invullen. Aan het einde van dit eerste gesprek vertellen wij u meteen of wij mogelijkheden zien om uw project zo te structureren dat het ook gefinancierd kan worden.
Op basis van uw input structureren wij het project, waarbij we rekening houden met zowel de huidige fiscale wetgeving als met reeds aangekondigde fiscale mogelijkheden. Vervolgens stellen wij de financiële prognoses voor u op voor de volledige exploitatieperiode van het project.

Niet alleen de verlies- en winstrekening, maar ook de balans en het kasstroomoverzicht. Uiteraard houden we in de modellen rekening met subsidies waar uw project gebruik van kan maken. In aanvulling hierop voeren we een gevoeligheidsanalyse uit op de uitgangspunten en krijgt u standaard drie scenario’s uitgewerkt. Dit alles in overzichtelijke tabellen en met duidelijke grafieken. De modellen zijn zo opgebouwd dat de financiers in één oogopslag kunnen zien dat het project aan hun eisen voldoet.

In aanvulling op het model geven wij u ook een overzicht van zaken die u moet aanleveren om uw projectfinanciering daadwerkelijk te kunnen arrangeren, zoals offertes, leverings- of afnamecontracten, rechten van opstal en meer van dat soort zaken.

Aan de hand van de business case stellen we een document (teaser of informatiememorandum) op, waarin naast de business case zelf ook de nodige informatie wordt verstrekt over het project, de initiatiefnemer, de markt waarin het project zich bevindt, de risico’s waaraan het project onderhevig is en niet in de laatste plaats over de financieringsbehoefte zelf en de invulling daarvan. Vooral dit laatste is belangrijk, omdat hier ook wordt opgenomen wat u zelf inbrengt als eigen vermogen.
Met dit document onder de arm benaderen wij verschillende financiers , met als doel hun interesse te wekken voor de financiering van uw project. Na gebleken interesse volgt een afspraak op locatie, waarbij u zichzelf aan de potentiële financiers kunt voorstellen. Wanneer de financiers dan nog steeds geïnteresseerd zijn -  het gaat bij financiering naast een goede business case immers vooral om vertrouwen in de ondernemer - zullen wij het proces voor u managen om te komen tot een succesvolle financiering.

Bekijk alle projecten

Contact

Stichting Greencrowd
Bakkersweg 10
1852 EE Heiloo

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 06 438 70 777
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl