• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben over de producten of dienstverlening van Greencrowd, dan kunt u deze sturen naar [email protected].

Binnen drie werkdagen ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw ingediende klacht, waarbij een indicatie wordt gegeven van de verwachte behandeltijd van uw klacht. Eenvoudige klachten proberen we direct af te handelen. Voor overige klachten kunt u doorgaans binnen een maand een reactie verwachten. Dit kan telefonisch dan wel via de e-mail gebeuren door een medewerker van Greencrowd.

Indien eenzelfde klacht binnen een beperkte termijn vaker voorkomt, streeft Greencrowd ernaar om een structurele oplossing voor deze klacht te vinden.

Indien de klacht betrekking heeft op een situatie die langer dan een jaar voor de indiening heeft plaatsgevonden, dan is Greencrowd niet verplicht om deze klacht in behandeling te nemen. Hierover wordt u in dat geval schriftelijk in kennis gesteld.

Indien de klacht betrekking heeft op een medewerker of partner van Greencrowd, dan wordt uw klacht met de betreffende persoon of organisatie besproken, tenzij u hier nadrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.

Uw klacht wordt in een klachtenregister van Greencrowd opgenomen en tenminste een jaar na afhandeling bewaard. Periodiek worden alle klachten binnen het management team van Greencrowd besproken en door de compliance officer geanalyseerd. Jaarlijks rapporteert Greencrowd over de ontvangen klachten en behandeling daarvan aan de AFM.

Bekijk alle projecten

Contact

Stichting Greencrowd
Bakkersweg 10
1852 EE Heiloo

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 06 438 70 777
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl