• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Fondsen

Greencrowd beschikt over twee fondsen van twintig miljoen euro die beiden investeren in zonnepanelenprojecten op daken van organisaties. 

Het fonds doet de volledige investering in de zonnepanelen, inclusief de ontwikkelkosten. De zonnepanelen worden vervolgens aangeboden in een operational leaseovereenkomst met een vast leasebedrag per met de nodige opbrengst- en beschikbaarheidsgaranties. Wanneer een langjarig energiecontract wordt afgesloten met Scholt Energy Control kunt u er zelfs voor kiezen om af te rekenen per opgewekte kilowattuur. In beide gevallen gaat u meteen besparen op uw energiekosten.

Beide fondsen kunnen zowel de ontwikkelkosten als de bouwfinanciering en het eigen vermogen inbrengen.

Ontwikkelkosten
Bij de financiering van projectontwikkelingskosten moet worden gedacht aan de kosten die (moeten) worden gemaakt om een project zover te krijgen dat dit ook gerealiseerd kan worden. Afhankelijk van het type project kunnen deze kosten significant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor locatieonderzoek, vergunningsaanvragen, fiscaal en juridisch advies, technische ontwerpen enzovoort. Het financieren van dit soort kosten is bijzonder risicovol, omdat de uitkomsten van de verschillende onderzoeken ertoe kunnen leiden dat het project überhaupt niet gerealiseerd kan worden. Projectontwikkelingskosten worden daarom doorgaans als eigen vermogen ingebracht door de projectontwikkelaar. Toch komt het regelmatig voor dat projectontwikkelaars geld tekort komen om de ontwikkelkosten zelfstandig te dragen.
In deze situaties ligt er een enorme kans voor investeerders die bereid zijn een groot risico te nemen met een kans op een groot rendement. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat voor een relatief beperkte financiële bijdrage een relatief groot belang in een project kan worden verworven, waarbij het project dankzij de financiële bijdrage verder ontwikkeld kan worden.

Bouwfinanciering
Een groot aantal projecten ondervindt vertraging als gevolg van het nauwelijks kunnen financieren van de bouwfase van een project. Banken en fondsen zijn eerder bereid een gerealiseerd project te financieren en ook private investeerders en crowdfunders zijn eerder bereid een reeds gerealiseerd project te (her)financieren.
Wanneer alle contracten, vergunningen, aansluitingen en eventuele rechten van opstal geregeld zijn, kent de bouwfase nog maar een beperkt risico, dat verschilt per type project. Voor dakgebonden zonne-energieprojecten zijn de risico’s zeer overzichtelijk en beperkt. Voor grondgebonden zonne-energieprojecten en windenergieprojecten zijn de risico’s eveneens overzichtelijk, maar al wel groter. Voor bepaalde soorten biomassa-, geothermie- en warmte-koude-opslag-projecten zijn de risico’s minder overzichtelijk en doorgaans ook groter.
Een hoogrentende converteerbare lening kan hier voor zowel de tijdelijke financier als de projectontwikkelaar een goed financieringsmiddel zijn.

Eigen vermogen
Een groot aantal ontwikkelaars, zowel lokale initiatieven als professionele ontwikkelaars, beschikt over onvoldoende vermogen om zelf volledig het benodigde eigen vermogen te funden of heeft überhaupt niet de wens volledig in een project te blijven zitten met haar eigen vermogen.
Duurzame-energie-projecten bieden, afhankelijk van de techniek, de fase waarin het project zich bevindt en de wijze van structurering, rendementen op eigen vermogen die variëren tussen de 7% en 17%.
Greencrowd maakt voor het eigen vermogen onderscheid tussen grote(re) projecten en kleine(re) projecten. Voor de kleinere projecten wil Greencrowd gebruikmaken van een standaard coöperatiemodel. Voor de grotere projecten zal het in de regel gaan om maatwerk.

Bekijk alle projecten

Contact

Stichting Greencrowd
Bakkersweg 10
1852 EE Heiloo

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 06 438 70 777
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl