• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Toekomst Stichting Greencrowd

Stichting Greencrowd is voornemens per 1 maart 2022 te stoppen met het crowdfunding platform voor duurzame energieprojecten. Dankzij duizenden crowdfunders hebben we in de afgelopen 10 jaar 84 duurzame energieprojecten succesvol gefinancierd. Met veel plezier hebben we bemiddeld tussen lenende partijen en investeerders. Toch komt er een einde aan Stichting Greencrowd.  

Belangrijk: Het opheffen van Stichting Greencrowd verandert in principe niets aan de gemaakte afspraken tussen de geldnemers en crowdfunders. Crowdfunders zijn hun geld dus niet kwijt. Wel betekent het beëindigen van onze werkzaamheden dat de administratieve werkzaamheden moeten worden overgedragen een andere partij.
 
Het voornemen om Stichting Greencrowd op te heffen is geen lichtzinnig besluit. Op deze pagina vind je meer informatie over de ontstane situatie, het genomen besluit en het vervolg voor lopende financieringen.  
 
Aanleiding voor ons voorgenomen besluit
Voor het beëindigen van onze werkzaamheden zijn twee concrete aanleidingen:

1. Stichting Greencrowd is gestopt met het aantrekken van nieuwe projecten
Sinds de oprichting beschikte Stichting Greencrowd over een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit stelde ons in staat om te bemiddelen in leningsovereenkomsten van ondernemingen. Voorwaarde hiervoor is dat een bestuurder van Stichting Greencrowd door de AFM geaccrediteerd is. Sinds medio oktober 2020 is dit echter niet meer het geval. In overleg met de AFM zijn we mede daarom geen nieuwe projecten meer aangegaan.

2. Beheer Stichting Greencrowd is niet kostendekkend
Stichting Greencrowd heeft voor haar activiteiten altijd een minimale vergoeding voor de bemiddeling en administratie gevraagd. Deze vergoedingen zijn niet kostendekkend. Bij aanvang van nieuwe projecten werd er een aanvullende afsluitprovisie in rekening gebracht. Deze zorgde voor een inkomstenstroom waarmee Stichting Greencrowd kon voortbestaan. Nu er geen nieuwe projecten meer starten, is Stichting Greencrowd verlieslatend.
 
Alternatieve scenario’s
We hebben in het afgelopen jaar verschillende alternatieve scenario’s voor voortzetting van de activiteiten van Stichting Greencrowd gedegen onderzocht. Bijvoorbeeld:  
•    het aantrekken van een nieuwe, door de AFM geaccrediteerde, bestuurder;
•    het onderbrengen van Stichting Greencrowd bij een ander crowdfundingplatform.  
 
Tot op heden hebben we nog in geen van deze scenario’s een manier gevonden om Stichting Greencrowd op een duurzame manier te laten voortbestaan. Daarom hebben we helaas besloten tot het voornemen om onze activiteiten met ingang van 1 maart 2022 te beëindigen. Uiteraard onderzoeken we momenteel hoe we de administratie voor de lenende partijen en crowdfunders anders kunnen organiseren.  
 
Waarom 1 maart 2022?
We kiezen voor een datum enkele maanden in de toekomst zodat zowel de lenende partijen als de crowdfunders de kans krijgen zich, met onze hulp, anders te organiseren. In de tussentijd blijven wij de administratie uiteraard zorgvuldig uitvoeren. De verplichtingen van de lenende partijen aan de Informele Verenigingen blijven onverminderd bestaan, zoals vastgelegd in de leningsovereenkomsten. Dat betekent dat de lenende partijen de aflossingen en rente via Stichting Derdengelden Greencrowd blijven betalen aan de crowdfunders.
 
Hoe nu verder?
Voor een goede afhandeling zullen wij zorgen voor een aantal zaken:
 
1. Het faciliteren van een gepaste oplossing per financiering / Informele Vereniging.
Samen met de lenende partijen en de Informele Verenigingen kijken we naar de mogelijkheden voor het overdragen van de administratieve taken van Stichting Greencrowd.  
 
2. Open communicatie met alle betrokken.
Wij houden alle betrokken op de hoogte van de voortgang van dit proces. Halverwege december 2021 sturen we een update over de ontwikkelingen. Uiterlijk eind januari 2022 volgt een bericht over de definitieve vorm waarop de administratie van de afzonderlijke projecten zal worden georganiseerd.
 
3. Voortzetting van de lopende administratie tot minimaal 1 maart 2022.
Alle betalingen tot 1 maart 2022 worden nog verricht door Stichting Derdengelden Greencrowd, tenzij er voor deze datum een andere invulling is gevonden. Mocht er voor een Informele Vereniging op 1 maart 2022 nog geen structurele oplossing zijn, dan zorgen we voor een tijdelijke oplossing. Voor het jaar 2021 verzorgen wij het jaaroverzicht.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over de voorgenomen stop van Stichting Greencrowd. Staat jouw vraag er niet bij? Stel deze vraag via het formulier onderaan deze pagina.

INVESTERING CROWDFUNDERS

In de basis verandert er niets voor de crowdfunders: de leningsovereenkomst tussen de Informele Vereniging en de lenende partij blijft in stand en de lenende partij blijft de aflossingen en rente betalen. Wel kan het zo zijn dat een externe partij die de administratie gaat overnemen additionele kosten in rekening wil brengen. Dat zal altijd in overleg met de lenende partij en de Informele Vereniging moeten gebeuren.
De opheffing van Stichting Greencrowd heeft geen invloed op de terugbetaling van uw investering. Dit wordt terugbetaald conform het terugbetaalschema zoals vastgesteld in de leningsovereenkomst.
Elke leenovereenkomst is anders en het verschilt per lening of dit mag en / of gunstig is voor de lenende partij en de crowdfunders. Bovendien moet de lenende partij hier wel de mogelijkheden voor hebben. Dit wordt dus per lening onderzocht.
Het was een iets te voorbarige conclusie dat we dit bij de geldnemer neer zouden leggen. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel per lening onderzocht. Mocht een geldnemer de verantwoordelijkheid voor het uitbetalen niet willen of kunnen nemen, dan zoeken we uiteraard een andere oplossing.
Het voornemen om Stichting Greencrowd op te heffen, heeft geen invloed op de leningsovereenkomst. Stichting Greencrowd is namelijk geen partij in de leningsovereenkomst en dit is dus geen reden om de overeenkomst te ontbinden. De leningsovereenkomst blijft gewoon bestaan.

ORGANISATIE GREENCROWD

Greencrowd bestaat uit Stichting Greencrowd (verantwoordelijk voor bestuur van het crowdfundingplatform) en Stichting Derdengelden Greencrowd (verantwoordelijk voor het beheer van de gelden in het kader van leningsovereenkomsten). Daarnaast zijn de crowdfunders per project georganiseerd in een Informele Vereniging. Dit betekent dat er momenteel circa 60 Informele Verenigingen zijn. Deze Informele Verenigingen hebben een leningsovereenkomst met de lenende partijen.
Iedere leningsovereenkomst is aangegaan tussen de Informele Vereniging (namens de betrokken van crowdfunders) en de Geldnemer (de lenende partij). Per project is er een leningsovereenkomst tot stand gekomen, waarbij steeds een nieuwe Informele Vereniging voor is opgericht. De Informele Verenigingen blijven bestaan. Het is aan de leden van elke Informele Vereniging (lees: de crowdfunders) om te besluiten tot opheffing van de leningsovereenkomst. Dat zal doorgaans pas gebeuren als de lening volledig is afgelost.
Nee, de Geldnemer is de lenende partij die een lening heeft afgesloten bij de Informele Vereniging. De Informele Vereniging is de partij die namens de crowdfunders geld heeft verstrekt en is daarmee contractpartij bij de leningsovereenkomst.
Elke Informele Vereniging heeft een bestuur nodig. Bij een deel van de Informele Verenigingen ontbreekt momenteel een bestuur. Hiervoor onderzoeken we verschillende oplossingsrichtingen. Het kan zijn dat we crowdfunders vragen zitting te nemen in het bestuur. Maar het kan ook zijn dat een andere partij deze rol gaat vervullen of dat de structuur van de leningen aangepast wordt. Alle richtingen worden per lening zorgvuldig afgewogen. Afhankelijk van de gekozen oplossingsrichting, informeren we u hier later over.
Greencrowd heeft voor haar activiteiten altijd een minimale vergoeding voor de bemiddeling en administratie gevraagd. De lenende partij betaalt hiervoor jaarlijks een bijdrage van €2 tot €4 per crowdfunder. Deze vergoedingen zijn niet kostendekkend. Bij afsluiting van een lening betaalt de lenende partij bovendien een afsluitprovisie, een percentage van de leensom. Deze zorgde voor een inkomstenstroom waarmee Stichting Greencrowd kon voortbestaan. Nu er geen nieuwe projecten meer starten, is Stichting Greencrowd verlieslatend.

COMMUNICATIE

Alle lenende partijen zijn door ons geïnformeerd over de voorgenomen beëindiging.
We hebben alle stukken per project beschikbaar. Wil je deze ontvangen, stuur dan een e-mail naar [email protected] Vermeld daarin aan welke projecten je deelneemt.
We begrijpen dat u graag overzicht houdt, maar wij kunnen na het beëindigen van de Stichting niet meer voor de correctheid van die gegevens instaan. Daarom kiezen we ervoor het platform volledig op te heffen.
Op dit moment delen we nog geen contactgegevens van de geldnemers met de crowdfunders, net zomin als dat we dat andersom doen, vanwege privacy redenen. Daarvoor willen we met beide partijen eerst overeenstemming over de gekozen oplossing. Dat kan een algemene oplossing worden: we dragen alles over aan een ander platform. Of een oplossing per project, waarbij de geldnemer ofwel zelf de administratie overneemt of zelf een tussenpersoon inschakelt.

Mocht jouw vraag en antwoord missen, dan kun je ons deze vraag alsnog stellen via het contactformulier of via [email protected]

Bekijk alle projecten

Contact

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 085 - 040 2585
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl